Επιστολή ΕΕΕΠ προς ιδιοκτήτες καζίνο για αναδιάρθρωση του νομικού πλαισίου 

Μοιράσου το
Επιστολή ΕΕΕΠ προς ιδιοκτήτες καζίνο για αναδιάρθρωση του νομικού πλαισίου 
Σε διαβούλευση προκειμένου να συνταχθεί πρόταση αναδιάρθρωσης του νομικού πλαισίου που διέπει τα παλαιά καζίνο καλεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας – Ελέγχου Παιγνίων.

Σε διαβούλευση προκειμένου να συνταχθεί πρόταση αναδιάρθρωσης του νομικού πλαισίου που διέπει τα παλαιά καζίνο καλεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας – Ελέγχου Παιγνίων κ. Δ. Τζανάτος τους ιδιοκτήτες φυσικών καζίνο με σκοπό την ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους.

Χθες Πέμπτη ο κ. Τζανάτος απέστειλε επιστολή προς τα καζίνο τονίζοντας ότι η αγορά των καζίνο που ήδη λειτουργούν βρίσκεται σε μία δύσκολη κατάσταση από άποψη βιωσιμότητας. «Οι αιτίες μπορεί να διαφοροποιούνται από καζίνο σε καζίνο, αλλά υπάρχουν και γενικότερες αιτίες, όπως η εξέλιξη των τεχνολογιών και η αναγκαιότητα προσαρμογής ενός επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο σε προηγούμενες δεκαετίες μπορεί να ήταν αποδοτικό, αλλά στις παρούσες συνθήκες δεν είναι» τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται τα προβλήματα βιωσιμότητας μπορεί να σχετίζονται με λαθεμένες επιχειρηματικές επιλογές, με ανυπαρξία νέων επενδύσεων εκεί που έπρεπε να γίνουν ή με αποτυχημένες πρακτικές διοίκησης. «Αυτά τα ζητήματα προφανώς δεν αφορούν την ΕΕΕΠ, παρότι θα τα παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί επιδρούν στο σύνολο της αγοράς και βλάπτουν πολλές φορές το δημόσιο συμφέρον. Τα δύο τελευταία χρόνια τα όποια προβλήματα επιδεινώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της πανδημίας» τονίζεται στην επιστολή.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι η ΕΕΕΠ από την πλευρά της μπορεί να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα λειτουργούντα καζίνο ώστε να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους. Στα πλαίσια αυτά έχει σχεδιάσει μία διαδικασία διαβούλευσης, προκειμένου να εντοπιστούν πεδία στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που είναι δυνατόν να βελτιωθούν, εφόσον αυτές οι βελτιώσεις είναι συμβατές με το δημόσιο συμφέρον.

«Με αυτή την επιστολή μου σας ζητώ μέχρι 15 Σεπτέμβρη 2022 να υποβάλλετε στην ΕΕΕΠ τις προτάσεις σας, για βελτιώσεις στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, που κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν να ενισχύσουν την βιωσιμότητα της εταιρείας σας. Η ΕΕΕΠ μελετά ήδη κάποιες προτάσεις σε αυτή την κατεύθυνση, με δική της πρωτοβουλία, αλλά είναι προφανές πως από την πλευρά σας μπορούν να διατυπωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια και λεπτομέρεια, προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την δική σας επιχείρηση» διευκρινίζει ο κ. Τζανάτος.

Οι προτάσεις των καζίνο θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της ΕΕΕΠ και τους νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους της, θα αξιολογηθούν με βάση κριτήρια, αυτές που θα επιλεγούν θα τεθούν υπόψη της Επιτροπής για έγκριση και θα αποσταλούν ως εισηγήσεις στην Κυβέρνηση.

Παράλληλα ζητείται από τους ιδιοκτήτες καζίνο να λάβουν υπόψη τα καταρχήν γενικά κριτήρια με βάση τα οποία προβλέπεται να αξιολογηθούν οι προτάσεις από την ΕΕΕΠ.

Αυτά είναι:

i. Κοινωνικές επιπτώσεις της πρότασης: Οι προτάσεις δεν πρέπει να επιβαρύνουν την υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά τον εθισμό στον τζόγο, ενώ από θετική άποψη θα είναι σημαντικό αν τείνουν στο περιορισμό του παράνομου τζόγου στην περιοχή που δραστηριοποιείται το εκάστοτε Καζίνο.

ii. Δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης: Οι προτάσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε μείωση των δημοσιονομικών οφελών για το κράτος, ενώ από την θετική πλευρά θα ήταν σημαντικό να αυξάνουν αυτά τα οφέλη. Θα ήταν επίσης σημαντική η ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης.

iii. Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της πρότασης: Οι προτάσεις πρέπει να τεκμηριώνουν με ποσοτικοποιημένα μεγέθη, αν είναι δυνατόν, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων σας.

iv. Άλλες επιπτώσεις της πρότασης: Κυρίως αφορά κοινωνικές επιπτώσεις πέραν του εθισμού στον τζόγο, όπως η απασχόληση, η παράπλευρη ενίσχυση συμπληρωματικών επιχειρηματικών κλάδων, η θετική συμβολή στη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών κλπ.

Τα καταρχήν νομικά κριτήρια με τα οποία θα εξεταστούν οι προτάσεις είναι:

i. Δίκαιο της Ε.Ε.: Να μην παραβιάζεται σε καμία περίπτωση το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά αυτό που αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις (State Aid).

ii. Εσωτερικό Δίκαιο: Να μην παραβιάζονται βασικές διατάξεις του εσωτερικού δικαίου που δεν αφορούν άμεσα την λειτουργία των καζίνο, αλλά σχετίζονται με γενικότερες νομικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα οι φορολογικές, οι πολεοδομικές κλπ.

iii. Συμβατικές δεσμεύσεις: Παρότι είναι αυτονόητο πως πέραν των κοινών προβλημάτων όλης της αγοράς υπάρχει και εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, οι προτάσεις που θα γίνουν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις συμβατικές δεσμεύσεις του ελληνικού δημοσίου σε σχέση με τις επιχειρήσεις καζίνο και τη γενικότερη στρατηγική για αυτήν την αγορά που είναι θεσμικά κατοχυρωμένη.

«Σκοπός της ΕΕΕΠ είναι να συμβάλει κατά το μέτρο των δυνατοτήτων της ώστε η αγορά των λειτουργούντων καζίνο να αποτελείται από βιώσιμες επιχειρήσεις. Η ύπαρξη προβληματικών επιχειρήσεων σε ένα κλάδο «δηλητηριάζει» την αγορά και δημιουργεί στρεβλώσεις στον υγιή ανταγωνισμό. Η ΕΕΕΠ θα κάνει από την πλευρά της αυτό που της αναλογεί. Οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές του κλάδου θα πρέπει να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Αν χρειαστούν επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις θα πρέπει να γίνουν. Αν χρειαστούν κεφαλαιακές αυξήσεις ή είσοδος νέων επενδυτών επίσης θα πρέπει να γίνουν. Η ΕΕΕΠ στο βαθμό που εξαρτάται από αυτήν μετά από ένα εύλογο διάστημα δεν θα επιτρέψει την ύπαρξη «θνησιγενών» επιχειρήσεων καζίνο» επισημαίνει η επιστολή.

Και η επιστολή καταλήγει: « Η ΕΕΕΠ σχεδιάζει να αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς της αντιμετώπισης του παράνομου τζόγου και των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων από τα τυχερά παίγνια που συνδέονται με το «υπεύθυνο παιχνίδι». Αυτό θα γίνει μέσω προγραμματικών συμβάσεων στις οποίες θα συμμετέχουν κρατικοί φορείς, ειδικοί επιστήμονες και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Η συμμετοχή των εποπτευόμενων από την ΕΕΕΠ οντοτήτων κρίνεται απαραίτητη, επειδή υπάρχει σύμπλευση ή και ταύτιση του δημοσίου συμφέροντος με τα επιχειρηματικά συμφέροντα αυτών των οντοτήτων. Ο χώρος των επιχειρήσεων καζίνο απ’ ότι γνωρίζω δεν έχει συγκροτήσει ένα συλλογικό μη κερδοσκοπικό εκφραστή. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο για να μπορεί να συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Όλες οι ειδήσεις

13:26

Στην Τήνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου

13:22

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ληστεία σε βάρος τριών ανηλίκων στην Πλατεία Ευόσμου

13:16

«Απογειώθηκε» το αεροδρόμιο Χανίων το 2022

13:07

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στη Θάσο

13:03

Ο Ρακές Τζουντζουνουάλα, «ο Ουόρεν Μπάφετ της Ινδίας», πέθανε σε ηλικία 62 ετών

12:54

Αυστρία: Νεκροί 3 παράτυποι μετανάστες μετά από καταδίωξη του οχήματός τους από την συνοριοφυλακή

12:42

Αυξάνονται οι έλεγχοι για το Δεκαπενταύγουστο - Καύσιμα, κυλικεία και ξαπλώστρες στο στόχαστρο

12:31

Ένας στους 8 ασθενείς με Covid -19 εμφανίζει «long Covid»

12:19

Aramco: Ανακοίνωσε αύξηση των καθαρών κερδών της κατά 90%, στα 48,4 δισ. δολάρια το 'Β φετινό τρίμηνο

12:13

Πώς η Ευρώπη έχασε την κουλτούρα της

12:07

Βόρεια Κορέα: Επικρίνει τον ΓΓ του ΟΗΕ μετά την έκκλησή του για αποπυρηνικοποίηση

11:59

Σρι Λάνκα: Επιτρέπει τον ελλιμενισμό πλοίου της Κίνας παρά τις ανησυχίες της Ινδίας

11:38

Άμεση πρόκληση για την ακτοπλοΐα η ανανέωση του στόλου της

11:30

Πάτμος και Λειψοί οι τουριστικοί προορισμοί που ξεχωρίζουν για τα θρησκευτικά προσκυνήματα

11:23

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Σάμου

11:16

Meteo: Μια «ψυχρή λίμνη» στην ατμόσφαιρα θα προκαλέσει τοπικά ισχυρές καταιγίδες

11:09

Οι κίνδυνοι του διαδικτύου για το επενδυτικό και συναλλασσόμενο κοινό

10:58

Ουκρανία: Στοχοθετεί Ρώσους στρατιώτες που απειλούν το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

10:46

Ερντογάν: Στόχος του ο έλεγχος του ενεργειακού παιχνιδιού

10:31

Η Ρωσία άρχισε να παραδίδει μεγαλύτερες ποσότητες αερίου στην Ουγγαρία

10:26

Γαλλίας: Ο πρόεδρος Μακρόν υπέγραψε τα πρωτόκολλα εισδοχής Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ

10:19

Κίνα: Καθημερινά self test σε όλα τα σχολεία της Σανγκάης μόλις επαναλειτουργήσουν

10:13

Γερμανία: Συγκρούσεις διαδηλωτών-αστυνομίας σε κινητοποίηση για το κλίμα στο Αμβούργο

10:03

Ζελένσκι: Καλεί τη Δύση να επιβάλει κυρώσεις στην πυρηνική βιομηχανία της Ρωσίας

09:56

Γουατεμάλα: Η περίοδος των βροχών έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 28 ανθρώπους

09:46

Η Ευρώπη στις φλόγες- Ρεκόρ καμένων εκτάσεων φέτος

09:41

Ισραήλ: 8 τραυματίες σε επίθεση εναντίον λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ

09:35

Σουδάν: Τουλάχιστον 52 νεκροί από τις πλημμύρες

09:29

Αυστραλία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Καμπέρας ύστερα από πυροβολισμούς

09:22

Βρετανία: Ευρύ προβάδισμα της Λιζ Τρας στην κούρσα διαδοχής των Συντηρητικών