Οικονομία | Ελλάδα
25-08-2021 | 07:56

Ξεκινά τον Σεπτέμβριο το στεγαστικό επίδομα στους ευάλωτους – Προς παράταση η «Γέφυρα 1»

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Ξεκινά τον Σεπτέμβριο το στεγαστικό επίδομα στους ευάλωτους – Προς παράταση η «Γέφυρα 1»
live updates: Ανανεώθηκε πριν

«Ανοίγει» τον Σεπτέμβριο η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα στους ευάλωτους οφειλέτες, με τις πρώτες επιδοτήσεις να καταβάλλονται στους δικαιούχους για την εξυπηρέτηση των δόσεων ρυθμισμένων οφειλών τους σε έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τράπεζες και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς. 

Παράλληλα, μέσα στις τρεις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου αναμένεται και η απάντηση των Θεσμών στο αίτημα της κυβέρνησης για την παράταση του προγράμματος «Γέφυρα 1» ώστε να επεκταθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας για τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση. Όπως αποκάλυψε το insider.gr, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους Θεσμούς για τρίμηνη παράταση του προγράμματος «Γέφυρα 1» που λήγει τον Σεπτέμβριο, έτσι ώστε οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό να συνεχίσουν να λαμβάνουν την κρατική επιδότηση για την αποπληρωμή των δανείων τους μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι τότε λήγει η διάρκεια λήψης της κρατικής επιδότησης για τους κορονόπληκτους δανειολήπτες με επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ενταχθεί στο «Γέφυρα 2». 

Σε ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών (ασχέτως κορονοϊού), η οποία θα αρχίσει να επιδοτείται, όπως προαναφέρθηκε, τον Σεπτέμβριο, η ψηφιακή πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε για την υποβολή αιτήσεων ένα μήνα πριν, έχει δεχτεί,  σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, 1.700 αιτήσεις οφειλετών. 
Η πλατφόρμα επιτρέπει στους οφειλέτες με ισχυρή οικονομική αδυναμία να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ότι όντως αποτελούν ευάλωτα νοικοκυριά. Με τη βεβαίωση αυτή, μπορούν να επωφεληθούν στη συνέχεια από τις προστατευτικές πρόνοιες του νόμου 4738/2020, δηλαδή να διαγράψουν όλες τις οφειλές τους και να λάβουν τη 2η ευκαιρία.
Οι δανειολήπτες μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους, είτε έχουν δάνεια ενήμερα είτε μη εξυπηρετούμενα, ώστε να λάβουν πενταετή επιδότηση του στεγαστικού τους δανείου, η οποία μπορεί να φτάσει τα 210 ευρώ μηνιαίως. 
Τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν τον οφειλέτη ως ευάλωτο και καθορίζουν το ύψος της επιδότησης είναι εισοδηματικά, περιουσιακά και διαμονής. Ειδικότερα:

Α) Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
Σημειώνεται ότι στο εισοδηματικό όριο για την επιδότηση ενοικίου δεν προσμετρώνται τα ποσά του Επιδόματος Παιδιού, τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα αναδοχής.

Κατά τα λοιπά συμπεριλαμβάνεται, όπως παγίως συμβαίνει, το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, όπως προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος.
Επίσης το Επίδομα Στέγασης δεν υπολογίζεται στον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Eλάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Παιδιού. 

Β) Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον εξής μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού επί μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

•    εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,
•    δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
•    δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
•    δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Γ) Κριτήρια διαμονής

Ο δικαιούχος του επιδόματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 5 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό και με την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος για παρελθόντα έτη δεν έχουν υποβληθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόκτησης του ΑΦΜ. Τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πρέπει επίσης να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.
 
Υπενθυμίζεται ότι για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται σε ένα από τα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.