Με την έναρξη της διαπραγμάτευση των μετοχών της Εθνικής Πανγαία στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα Τετάρτη ολοκληρώνεται και το τελευταίο μέρος μιας περιπέτειας που ξεκίνησε το 2010, όταν οι μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας αποφάσισαν τη δημιουργία μιας αυτόνομης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία η οποία θα «προικιζόταν» με τα επενδυτικά ακίνητα της τράπεζας.

Η διαδρομή, όμως, της μεγαλύτερης Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) στην Ελλάδα, από τότε μέχρι σήμερα δεν ήταν πάντα ομαλή. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας και οι αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η προσφυγή της χώρας στους δανειστές και τα μνημόνια «τορπίλισαν» το πρόγραμμα της Πανγαία για εισαγωγή στο ΧΑ, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση για μια ΑΕΕΑΠ. 

Η πρώτη καλή είδηση για τη θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας ήρθε το 2013 όταν αποφασίστηκε η πώληση του 66% της Εθνικής Πανγαία στην Invel Real Estate Partners εταιρεία που ίδρυσε και διαχειρίζεται ως διευθύνων σύμβουλος ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ο οποίος ήταν παλιότερα κορυφαίο στέλεχος της μονάδας διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων της Deutsche Bank.

To συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 66% της Πανγαία ανήλθε στο ποσό των 653 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 234 εκατ. ευρώ αποτελούσαν κεφάλαια της Invel με καταβολή 161 εκατ. ευρώ σε μετρητά και εισφορά ακινήτου στην Ιταλία αξίας 73 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων προήλθε από ομάδα διεθνών επενδυτών ενώ η συναλλαγή περιελάμβανε χρηματοδότηση για το υπόλοιπο ποσό από την Εθνική Τράπεζα (γνωστό και ως vendor financing).

Η συμφωνία είχε προκαλέσει αντιδράσεις από διάφορους κύκλους, κυρίως λόγω της χρηματοδότησης του αγοραστή από την Εθνική Τράπεζα. Το θέμα είχε φτάσει και στην Βουλή, ενώ παλιότερα δημοσιεύματα έκαναν λόγο ακόμη και για δικαστικές έρευνες. Σε κάθε περίπτωση η Invel έγινε ο βασικός μέτοχος κατέχοντας το 66% της Πανγαία ενώ το υπόλοιπο 34% παρέμεινε στην Εθνική Τράπεζα, η οποία διατηρεί και την διοίκηση της θυγατρικής για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Το κρίσιμο σημείο, όμως, για την εισαγωγή της Εθνικής Πανγαία  στο ΧΑ ήρθε ένα χρόνο μετά όταν έκλεισε συμφωνία για την συγχώνευση μέσω εξαγοράς με την –ήδη εισηγμένη- MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ. Αρχικά αγόρασε το 82% της MIG Real Estate και ακολούθησε η υποχρεωτική δημόσια προσφορά για το υπόλοιπο 18%.

Έχοντας ολοκληρώσει τη συγχώνευση με την MIG Real Estate, η διοικούσα επιτροπή του Χ.Α. προ εβδομάδων ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από τη συγχώνευση και ενημερώθηκε για την αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας.

Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πανγαία έχει οριστεί στα 3,55 ευρώ ανά μετοχή. Η μετοχή θα διαπραγματεύεται αρχικά στη κατηγορία Χαμηλής Διασποράς καθώς οι ελεύθερες μετοχές (free float) είναι εξαιρετικά περιορισμένες, της τάξης του 2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Όπως όμως έχει ανακοινωθεί, οι μέτοχοι της Πανγαία θα εξετάσουν εναλλακτικές διάθεσης νεοεκδοθησόμενων ή υφιστάμενων μετοχών, αντίστοιχα, για την αύξηση της διασποράς και τη μεταφορά της από την κατηγορία Χαμηλής Διασποράς στη Γενική Κατηγορία – Κύρια Αγορά Χ.Α., «λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, καθώς και τη στρατηγική των μετόχων της».

Το χαρτοφυλάκιο

Το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Πανγαία μετά την συγχώνευσή της με την MIG Real Estate φθάνει τα 1,6 δισ. ευρώ και αποτελείται κατά κύριο λόγο από κτήρια γραφείων και καταστήματα που βρίσκονται κυρίως σε αστικές περιοχές στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία. Η εταιρεία κατέχει περισσότερα από 316 ακίνητα και σκοπεύει τα επόμενα χρόνια να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις τόσο στις χώρες που ήδη δραστηριοποιείται αλλά και σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.