Έκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποιείται σήμερα στα κεντρικά γραφεία της Creta Farms στο Ρέθυμνο, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Στη συνέχεια το νέο διοικητικό συμβούλιο αναμένεται σε νέα γενική συνέλευση με τους μετόχους να εγκρίνει το σχέδιο εξυγίανσης της κρητικής αλλαντοβιομηχανίας.

Όσον αφορά στο θέμα του επενδυτή εξάλλου, τη Δευτέρα με ανακοίνωσή της η εταιρεία έκανε γνωστό ότι οι τράπεζες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με ένα από τα δύο επενδυτικά σχήματα που κατέθεσαν δεσμευτική προσφορά για την Creta Farms.

Χωρίς να αναφέρει ποια από τις δύο προσφορές, της Impala Investment ή Lime Capital κρίθηκε προτιμητέα, η εταιρεία τονίζει ότι «από την επιτυχή κατάληξη αυτών των διαπραγματεύσεων εξαρτάται και η ανάδειξη του οριστικού στρατηγικού επενδυτή».

Σχετικά με τον ειδικό έλεγχο, που διενεργείται από την Deloitte Business Solutions, η Creta Farms αναφέρει πως οι Τράπεζες και η εταιρεία έχουν λάβει αναμορφωμένη οικονομική προσφορά από την Deloitte για το ύψος της αμοιβής της και διερευνάται η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή και η παράδοση των πορισμάτων του ελέγχου.