Ως μια δύσκολη διαδικασία η οποία όμως θα έχει ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης περιγράφουν την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II) οι παράγοντες της αγοράς. Η διαδικασία αυτή δεν θα είναι «αναίμακτη», τονίζουν στο insider.gr, επαγγελματίες ασφαλιστές. Η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας θα φέρει νέα δεδομένα σε ότι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών αλλά και στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και ενημέρωσης και πιθανά ακριβότερα ασφάλιστρα.

Το σίγουρο είναι πως ο χάρτης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα θα αλλάξει ριζικά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες αυξημένες απαιτήσεις και είτε θα αλλάξουν χέρια, είτε θα αναγκαστούν να μεταβιβάσουν χαρτοφυλάκια.

Οι τρεις πυλώνες του Solvency II

Η κοινοτική οδηγία Solvency II, η οποία ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο με νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Τρίτη 5 Ιανουαρίου στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, κινείται πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες:

  1. Κεφαλαιακή επάρκεια: Πλέον οι κεφαλαιακές απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών δεν θα εξαρτώνται μόνο από το ύψος του ενεργητικού της και τους κινδύνους που έχουν αναλάβει αλλά και από μια σειρά άλλων κινδύνων, όπως ο μακροικονομικός κίνδυνος, οι ισοτιμίες κλπ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι κεφαλαιακές ανάγκες για τις ασφαλιστικές αυξάνονται.
  2. Εταιρική Διακυβέρνηση: Αλλάζει η διαδικασία λειτουργίας των ασφαλιστικών με περαιτέρω έμφαση στον εσωτερικό έλεγχο. Πρόκειται για διαδικασίες με υψηλό κόστος εφαρμογής για τις εταιρείες.
  3.  Διαφάνεια-δημοσίευση στοιχείων: Αυξάνονται τα στοιχεία που θα είναι δημόσια τόσο στις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές όσο και στο κοινό.

Οι αλλαγές

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου όπου και θα ολοκληρωθούν οι τριμηνιαίοι έλεγχοι της Τράπεζας της Ελλάδας θα ξεκαθαρίσει η εικόνα σχετικά με το ποιες εταιρείες λειτουργούν σε περιβάλλον Solvency II και ποιες χρειάζονται επιπλέον κεφαλαιακή ενίσχυση.

Το αυξημένο κόστος λειτουργίας αναμένεται ότι θα επιφέρει και αυξήσεις στα ασφάλιστρα ειδικά στους κλάδους ζωής και υγείας. Ωστόσο, όπως δηλώνουν στο insider.gr στελέχη της αγοράς πολλές εταιρείες θα απορροφήσουν μεγάλο κομμάτι του επιπλέον κόστους ωθούμενοι κυρίως από τον ανταγωνισμό. Δεν αποκλείεται μάλιστα, να μειωθούν και οι εγγυημένες αποδόσεις στα συνταξιοδοτικά προγράμματα.   

Μια «πρόγευση» για το τι θα ακολουθήσει στον ασφαλιστικό κλάδο, δίνει η πρόσφατη τοποθέτηση επιτρόπου στην εταιρεία International Life από την εποπτική αρχή. Η εταιρεία δεν μπόρεσε να καταλήξει εμπρόθεσμα σε συμφωνία για την μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ζωής και η ΤτΕ έκρινε πως η ασφαλιστική «δεν καλύπτει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, δεν διαθέτει το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο και η ασφαλιστική τοποθέτησή της δεν επαρκεί για την κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων». Η απόφαση πάρθηκε λίγο πριν την αλλαγή του έτους και ενώ είχε εκπνεύσει η προθεσμία που είχε δώσει η ΤτΕ στην ασφαλιστική για να μεταβιβάσει το χαρτοφυλάκιο συμβολαίων ζωής, καθώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική.

Οι πρώτες συμφωνίες έχουν αρχίσει ήδη να κλείνονται. Το προηγούμενο έτος έκλεισε με την ανακοίνωση της πώλησης της τρίτης μεγαλύτερης ασφαλιστικής της χώρας, της Eurolife, στον καναδικό επενδυτικό και ασφαλιστικό όμιλο της Fairfax. Εξελίξεις αναμένονται και στην εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστική από την Ergo. Αν, πάντως, δεν κλείσει η συμφωνία υπάρχει σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας και άλλος ενδιαφερόμενος για την ΑΤΕ Ασφαλιστική.