Lamda Development: Malls από... «χρυσάφι» - Προχωρούν έργα στο Ελληνικό, «ψηλώνει» ο Riviera Tower, «βυθίζεται» η Ποσειδώνος

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Lamda Development: Malls από... «χρυσάφι» - Προχωρούν έργα στο Ελληνικό, «ψηλώνει» ο Riviera Tower, «βυθίζεται» η Ποσειδώνος
Μερίσματα και επιστροφή κεφαλαίου για τους μετόχους τη Lamda σε Ελλάδα και Ολλανδία από τη Lamda Malls. Μεγάλη άνοδος μεγεθών. Τι συμβαίνει με τις οικιστικές αναπτύξεις, τις αρχικές βασικές υποδομές και το sport center στο Ελληνικό. Στο «φουλ οι μηχανές».

Από «χρυσάφι» φαίνεται να είναι τα Malls της Lamda Development, αν συνυπολογίσουμε τα επίσημα στοιχεία που «ανέβασε» στο ΓΕΜΗ σε επίπεδο μεγεθών η θυγατρική Lamda Malls, που θυμίζουμε ότι αργά ή γρήγορα θα εισέλθει στο ΧΑ προσδοκώντας σε άντληση περί τα 150 εκατ. ευρώ, αλλά και τα μερίσματα – επιστροφή κεφαλαίου που μοιράζει δεκάδων εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προχωρούν με γοργούς ρυθμούς τόσο βασικά έργα υποδομών στο Ελληνικό, όσο και κτηριακές – οικιστικές αναπτύξεις.

Malls από «χρυσάφι»

Η θυγατρική εταιρεία της Lamda Development δημοσιοποίησε οικονομικά αποτελέσματα για την περυσινή χρονιά βάσει των οποίων εμφάνισε καθαρά κέρδη 95,1 εκατ. ευρώ από 76,7 εκατ. το 2022 (+24%), συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών 73,2 εκατ. ευρώ (+12%), ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) 177,6 εκατ. ευρώ (+45%).

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) στο τέλος του 2023 ανήλθε σε 932 εκατ. (ήτοι 1,93 ευρώ ανά μετοχή), αυξημένη κατά περίπου 95 εκατ. ευρώ έναντι του 2022. Το Retail EBITDA (Λειτουργικά Αποτελέσματα Εμπορικών κέντρων προ αποτιμήσεων και λοιπών προσαρμογών) ανήλθε σε 81,2 εκατ. ευρώ (+17%). Το The Mall Athens εισέφερε EBITDA 30,6 εκατ. ευρώ (+14%), το Golden Hall 20,6 εκατ. (+8%), το Mediterranean Cosmos 20,9 εκατ. (+9%) και το πιο «φρέσκο» Designer Outlet Athens 9,1 εκατ. ευρώ (+133% σε σχέση με το 2022).

Ο συνεχιζόμενος ισχυρός ρυθμός αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τα συνολικά μισθώματα (24% έναντι του 2022 για τα 4 Εμπορικά Κέντρα) και των εσόδων στάθμευσης (16% έναντι του 2022 για τα εν λειτουργία 4 Εμπορικά Κέντρα λόγω της σημαντικής αύξησης της επισκεψιμότητας). Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με τη μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή πλέον περιθωρίου περίπου 1-2 ποσοστιαίες μονάδες. Για τα 4 εν λειτουργία Εμπορικά Κέντρα, το 2023 καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα 823 εκατ., ενώ ο συνολικός αριθμών των επισκεπτών ανήλθε σε 25,1 εκατ.. Η μέση πληρότητα των 4 εν λειτουργία Εμπορικών Κέντρων για το 2023 ανήλθε σε 99% του συνολικού μισθώσιμου χώρου.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 31.12.2023, όπως προκύπτει από την αποτίμηση ανεξάρτητων εκτιμητών, ξεπέρασε τα 1,4 δισ, με την αξία των εν λειτουργία 4 Εμπορικών Κέντρων να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ στα 1,1 δις. ευρώ. Σε σχέση με τα Malls που θα αναπτύξει η εισηγμένη στο Ελληνικό, υπάρχει σημαντική πρόοδος στη συμφωνία Heads of Terms (HoT) με μισθωτές/ενοικιαστές για τις Εμπορικές Αναπτύξεις (π.χ. για το The Ellinikon Mall 70% του GLA, Riviera Galleria 53% του GLA, στόχος είναι τα νούμερα αυτά να ανέβουν σε 80% και 75% αντίστοιχα στο τέλος του 2024).

Τον Απρίλιο 2024 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά στη θυγατρική εταιρία THE MALL ATHENS ποσού 87 εκατ. την οποία κάλυψε η εταιρεία. Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αναδιοργάνωσης, κατά την 02.04.2024 πραγματοποιήθηκε η αναχρηματοδότηση των τραπεζικών ομολογιακών δανείων των 4 θυγατρικών εταιριών THE MALL ATHENS ποσού έως 289 εκατ., PYLAIA ποσού έως 72 εκατ., LAMDA DOMI ποσού έως 171 εκατ. και DESIGNER OUTLET ATHENS ποσού έως 68 εκατ. με ημερομηνία λήξης 30.06.2030 και επιτόκιο Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου. Στα ανωτέρω νέα κοινά τραπεζικά ομολογιακά δάνεια υπάρχουν όροι σταυροειδούς αθέτησης υποχρέωσης (Cross Default) μεταξύ τους. Ο όμιλος εμφάνισε ταμειακά διαθέσιμα 167,7 εκατ. ευρώ και συνολικό δανεισμός 657,7 εκατ. ευρώ.

Μερίσματα και επιστροφή κεφαλαίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, όπου θα υποβληθούν προς έγκριση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2023 και θα αποφασιστεί η εκλογή ελεγκτών, την έγκριση διανομής μερίσματος προς τους μετόχους της εταιρείας ύψους 16.829.144,13, ευρώ μέρος του οποίου, ύψους 12.047.151 ευρώ διανεμήθηκε μέσα στο 2023 ως προσωρινό μέρισμα. Άρα, θα δοθούν επιπλέον 4,558 εκατ. ευρώ στους μετόχους Lamda Development S.A. και Lamda Development BV Netherlands. Κατά την προηγούμενη χρήση, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση μέρισμα προς τους μετόχους της Εταιρείας ύψους 6.995.500 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2023 η LAMDA MALLS Α.Ε. προχώρησε, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, στη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 38,3 εκατ. ευρώ μέσω της ακύρωσης 38.300.000 κοινών, ονομαστικών μετοχών προς το σκοπό της επιστροφής ισόποσου κεφαλαίου σε μετρητά στην Lamda Development S.A.. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου σε μετρητά πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2024. Άρα, μερίσματα και επιστροφή κεφαλαίου ξεπερνούν συνολικά τα 54 εκατ. ευρώ.

Προχωρούν μεγάλα έργα στο Ελληνικό

Όπως προ ημερών επισήμανε η Lamda Development, σε πλήρη εξέλιξη είναι το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη που γίνεται στη χώρα από την εισηγμένη, συμφερόντων Σπ. Λάτση. «Οι ρυθμοί των εργασιών είναι πυρετώδεις και οι περισσότεροι από 30 γερανοί, που δουλεύουν καθημερινά στο εργοτάξιο, φαίνονται από την Ποσειδώνος, τη Βουλιαγμένης και τους παράπλευρους δρόμους. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες από τη μεγαλύτερη, συνεχή σκυροδέτηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, οι πρώτοι όροφοι του Riviera Tower, του ψηλότερου ουρανοξύστη στη Μεσόγειο, είναι πλέον ευδιάκριτοι. Σε όλη την έκταση της ανάπτυξης οι εργασίες προχωρούν εντατικά.

Τα πρώτα στάδια κατασκευής των κατοικιών στο παραλιακό μέτωπο προχωρούν και φαίνονται, ενώ μετά την ολοκλήρωση του τεράστιου έργου απορρύπανσης του εδάφους, μπήκαν τα θεμέλια για το The Ellinikon Sports Park, το υπερσύγχρονο Αθλητικό Κέντρο, που θα είναι ένα ακόμα κόσμημα της νέας πόλης του Ελληνικού», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Συγχρόνως, υπογράφηκε συμφωνία με τη Brook Lane για την ανάπτυξη του Mixed Use Tower στην περιοχή της Λεωφ. Βουλιαγμένης, ενώ μια ακόμα σημαντική συμφωνία είναι αυτή που υπογράφηκε με τα εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, που θα αναπτύξουν και θα λειτουργήσουν εντός του Ελληνικού, το CGS at the Ellinikon. Ένα πρότυπο σχολείο, που θα προσφέρει Εθνικό και Διεθνές Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών.

Οικιστικές αναπτύξεις – «Ψηλώνει» ο Riviera Tower

Οι πρώτοι όροφοι του Riviera Tower είναι γεγονός. Ο ψηλότερος οικιστικός, παραθαλάσσιος ουρανοξύστης στη Μεσόγειο, που διακρίνεται για τον πράσινο, φιλικό στο περιβάλλον σχεδιασμό του, με τη μαγευτική θέα στη θάλασσα, παίρνει μορφή. Πολλοί γερανοί δουλεύουν καθημερινά και ένα πλήθος εξειδικευμένων μηχανικών, μελετητών και τεχνικών μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση αυτού του σύγχρονου και καινοτόμου, υψηλής αισθητικής κτιρίου. Τα διαμερίσματα του Riviera Tower που είτε έχουν πωληθεί, είτε έχουν κατατεθεί προκαταβολές για την εξαγορά τους είναι 167.

Ορατοί από την Λεωφόρο Ποσειδώνος είναι και οι γερανοί που δουλεύουν στα The Cove Residences, όπου σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κατασκευαστικές εργασίες. Οι νέες 115 κατοικίες του Ελληνικού έχουν την σφραγίδα του αρχιτεκτονικού γραφείου Bobotis+Bobotis Architects και ISV Architects και έχουν ήδη πωληθεί ή έχουν κατατεθεί οι προκαταβολές για την αγορά τους. Τόσο ο Riviera Tower όσο και τα Cove Residences θα ολοκληρωθούν εντός του 2026. Σε ότι αφορά στα The Cove Villas ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες κατεδαφίσεις, εκδόθηκαν οι οικοδομικές άδειες για 12 οικόπεδα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας για επιπλέον 7 οικόπεδα.

Η νέα γειτονιά Little Athens

Ξεκίνησαν οι κατασκευαστικές εργασίες για τη Little Athens, τη σύγχρονη πρόταση οικιστικών και εμπορικών αναπτύξεων της LAMDA, με πρώτες τις εκσκαφές για το Park Rise, το κτίριο ύψους 50 μέτρων και 12 ορόφων, που σχεδίασε το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Bjarke Ingels Group (BIG) και θα αποτελείται από 88 πολυτελείς κατοικίες. Τη νέα γειτονιά της πόλης του Ελληνικού που συνολικά θα περιλαμβάνει 1.115 κατοικίες και 115 χώρους που θα εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες της γειτονιάς, συμπληρώνουν τέσσερα νέα οικιστικά συγκροτήματα, τα Pavillion Terraces και Promenade Heights από το αρχιτεκτονικό γραφείο 314 Architecture Studio, τα Atrium Gardens από το Deda & Architects και τα Trinity Gardens από το Tsolakis Architects. Οι υψηλής αισθητικής κατοικίες της Little Athens, με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και το Πάρκο, είναι ενταγμένες στο βιώσιμο και έξυπνο οικοσύστημα του Ελληνικού και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το πλάνο της Α' Φάσης.

Έργα υποδομών

Υπογειοποίηση Ποσειδώνος: Ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών (τα έργα α’ φάσης από την ΑΒΑΞ), που δημιουργεί η ανάπτυξη του Ελληνικού στα νότια προάστια, είναι το έργο της υπογειοποίησης μέρους της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Οι εργασίες κατασκευής, για ένα από τα πιο σύγχρονα τούνελ στην Ευρώπη, προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, καθώς οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί κατά 80% και η σκυροδέτηση κατά 60%.

Ρέμα Τραχώνων: Έχει ολοκληρωθεί το 95% των εκσκαφών και το 65% των εργασιών σκυροδέτησης.

Ρέμα Αεροδρομίου: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες οριοθέτησης του ρέματος του Αεροδρομίου ή Ευρυάλης όπως ήταν παλαιότερα γνωστό. Οι εργασίες στο ρέμα Τραχώνων, εντός του χώρου του αεροδρομίου, θα ολοκληρωθούν το 2024, ενώ στο ρέμα Αεροδρομίου το 2025.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Γήπεδα ποδοσφαίρου, ανοιχτός στίβος, στίβος ρίψεων, υγρός στίβος, γήπεδα μπάσκετ και τένις. Oι εργασίες για την κατασκευή του υπερσύγχρονου Aθλητικού Kέντρου του Ελληνικού, το οποίο θα αποτελέσει διεθνές σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, εξυπηρετώντας αθλητές, συλλόγους, σωματεία και ομοσπονδίες από όλο τον κόσμο, προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς. Μέχρι τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες θεμελίωσης (ανάδοχος το σχήμα Intrakat – ΜΕΤΚΑ) για το κτίριο των κοιτώνων των αθλητών και για το νέο κτίριο διοίκησης της ποδοσφαιρικής εγκατάστασης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της θεμελίωσης του χώρου των κερκίδων στίβου καθώς και οι χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης όλου του αθλητικού κέντρου. Οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις αναμένεται να παραδοθούν στο κοινό το 2025, δίνοντας τη δυνατότητα στους αθλητές να προπονούνται σε εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών και τους πολίτες και επισκέπτες του Ελληνικού να έχουν πρόσβαση σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο αθλητισμού.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Lamda – Ελληνικό: Προχωρούν αναπτύξεις δισεκατομμυρίων - «Κύκλος» επαφών για το Ellinikon Mall

gazzetta
gazzetta reader insider insider