Επιχειρήσεις | Διεθνή
01-12-2021 | 08:32

DHL: «Η παγκοσμιοποίηση ενισχύει την ευημερία» - 10 χρόνια του δείκτη συνδεσιμότητας CCI

DHL: «Η παγκοσμιοποίηση ενισχύει την ευημερία» - 10 χρόνια του δείκτη συνδεσιμότητας CCI
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ της παγκόσμιας συνδεσιμότητας και της ευημερίας τόνισαν στην παρουσίαση της ειδικής έκθεσης, στο Λονδίνο την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, για τη 10η επέτειο του Παγκόσμιου Δείκτη Συνδεσιμότητας της DHL, η DHL και το NYU Stern School of Business.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Συνδεσιμότητας της DHL μετρά την παγκοσμιοποίηση με βάση το διεθνές εμπόριο, τα κεφάλαια, τις πληροφορίες και τις ροές ανθρώπων. Είναι μοναδικό στο ότι παρακολουθεί τόσο το μέγεθος των διεθνών ροών των χωρών σε σχέση με την εγχώρια δραστηριότητά τους («βάθος») όσο και τη γεωγραφική τους εμβέλεια σε όλο τον κόσμο («πλάτος»). Ο Παγκόσμιος Δείκτης Συνδεσιμότητας της DHL περιλαμβάνει περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια σημεία δεδομένων για τις ροές από χώρα σε χώρα κατά την περίοδο από το 2001 έως το 2020.

Κύριοι ομιλητές στο event της DHL ήταν ο CEO της DHL Express Τζον Πίρσον και ο ερευνητής του NYU Stern και Διευθυντής της DHL Initiative on Globalization, Στίβεν Άλτμαν, οι οποίοι επισήμαναν με αναλυτικό τρόπο την σημασία διασύνδεσης των οικονομιών.

O κολοσσός στον κλάδο των logistics και των υπηρεσιών μεταφοράς, υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα ενός πιο συνδεδεμένου κόσμου, σε μια εποχή που λόγω της πανδημίας και των επακόλουθων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στις ροές ανθρώπων και εμπορευμάτων, η διασύνδεση δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται ακόμα. 

Σύμφωνα με την DHL, υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι η παγκόσμια διασύνδεση αυξάνει την ευημερία των χωρών, ενώ σε αντίθεση με δημοφιλείς πεποιθήσεις, δεν είναι κινητήριος δύναμη πίσω από την ανισότητα, περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις ή οικονομικούς κινδύνους.

Οι τάσεις της παγκοσμιοποίησης

H DHL στα 10 χρόνια μετρήσεων του GCI εκτιμά πως η παγκόσμια διασύνδεση των κρατών είναι μια ισχυρή δύναμη για την επέκταση της ευημερίας, με τη δυνατότητα βελτίωσης της ζωής σε χώρες που βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης.

Παρά τις οπισθοχωρήσεις που η πανδημία επέβαλλε στον πλανήτη, ο κόσμος παραμένει κοντά σε επίπεδα ρεκόρ για την παγκοσμιοποίηση. Η τάση δείχνει ένα μέλλον όπου οι χώρες και οι εταιρείες θα εξακολουθούν να έχουν μεγάλες ευκαιρίες έτσι ώστε να επωφελούνται από τους ισχυρότερους δεσμούς με τον ευρύτερο κόσμο.

Η έκθεση, εντούτοις, δεν παραλείπει να υπογραμμίσει πως η παγκόσμια διασύνδεση δεν είναι ένα «πακέτο» που ταιριάζει σε όλους με τον ίδιο τρόπο, είτε για την πλήρη αποδοχή του, είτε για την ολοκληρωτική απόρριψη του. Αντίθετα, οι χώρες μπορούν να υποστηρίξουν τις συνδέσεις εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα με τα εθνικά τους πλαίσια και προτεραιότητες.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης επισημάνθηκε πως μερικές από τις πιο σημαντικές προωθητικές δυνάμεις διασύνδεσης —όπως τα εισοδηματικά επίπεδα των χωρών, τα πληθυσμιακά μεγέθη και η γεωγραφική θέση— είναι πέρα από τον άμεσο έλεγχο των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε κάθε κράτος. 

Oι πέντε πολιτικές ενίσχυσης της συνδεσιμότητας

Πέντε τομείς πολιτικής, ωστόσο, ξεχωρίζουν για τις δυνατότητές που προσφέρουν για την ενίσχυση των δεσμών των χωρών με τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με την DHL: 

1. Η ειρήνη και η ασφάλεια είναι τα πιο θεμελιώδη δομικά στοιχεία για την παγκόσμια σύνδεση. Ο κίνδυνος είναι ένας ισχυρός παράγοντας για την αποσύνδεση, που αποκόπτει παραγωγικά την χώρα από τον υπόλοιπο κόσμο. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της  Σιέρα Λεόνε και της Μοζαμβίκης, καθώς και στις δύο χώρες παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της συνδεσιμότητας μετά την ολοκλήρωση βίαιων εμφυλίων πολέμων.

2. Ένα ελκυστικό εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να δώσει μεγάλη ώθηση στην παγκόσμια συνδεσιμότητα. Ο δρόμος για ισχυρότερες διεθνείς ροές έχει εθνική αφετηρία. Μέτρα με προσανατολισμό το τοπικό πεδίο, από τον δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, όπως αυτά που παρακολουθούν την
πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα στην χρηματοδότηση και σε αποτελεσματικούς δημόσιους θεσμούς, είναι ιδιαίτερα ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες διασύνδεσης.

3. Το «άνοιγμα» στις διεθνείς ροές μπορεί επίσης να επιφέρει
αύξηση της παγκόσμιας συνδεσιμότητας μιας χώρας. Με άλλα λόγια, οι κυβερνήσεις μπορούν να ενισχύσουν τη σύνδεση μειώνοντας τους φραγμούς στις διεθνείς ροές. Αλλά σε αυτό δεν υπάρχει «έτοιμη συνταγή».  Η κάθε χώρα μπορεί  να επικεντρωθεί όπου συναντά τις καλύτερες ευκαιρίες σε ροές εμπορίου, κεφαλαίων, πληροφοριών και ανθρώπων. Με μια ευρεία αντίληψη για τομείς όπως οι δασμοί, η διευκόλυνση του εμπορίου και των logistics, το νομικό πλαίσιο που περιβάλλει τις ροές κεφαλαίων και τις πολιτικές αναφορικά με τις βίζες.

4. Η περιφερειακή ολοκλήρωση δεν υποκαθιστά την παγκοσμιοποίηση, αν και αποτελεί μια φυσική και αποτελεσματική βάση ενός πιο συνδεδεμένου κόσμου. Πιο αναλυτικά, η ένταξη και ενίσχυση περιφερειακών μπλοκ που διευκολύνουν το εμπόριο, τις επενδύσεις, άλλες ροές και σχέσεις με τα γειτονικά κράτη, ενισχύει τη συνδεσιμότητα. Περίπου οι μισές από τις διεθνείς ροές λαμβάνουν χώρα εντός, και όχι μεταξύ, περιοχών του κόσμου.

5. Η ευρεία δημόσια, κοινωνική υποστήριξη διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση των πολιτικών εκείνων που επηρεάζουν τη συνδεσιμότητα. Ως εκ τούτου, οι χώρες δεν πρέπει να υποτιμούν την δύναμη της κοινής γνώμης. Είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι κοινωνικές αντιλήψεις και προτιμήσεις, να καταδειχτούν τα οφέλη της παγκόσμιας διασύνδεσης και να προωθηθεί ο διάλογος πάνω στις πολιτικές, βασισμένος σε γεγονότα. Άλλωστε, καταλήγει η DHL, οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο παγκοσμιοποιημένος από ότι είναι πραγματικά, πράγμα που επιτείνει τους φόβους γύρω από την παγκοσμιοποίηση.

Oι πέντε χώρες που ξεχωρίζουν

Η DHL συμπεριέλαβε στην έκθεση της case studies ανά χώρα, με τα πέντε κράτη που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους στην συνδεσιμότητα το 2021, στηριγμένα στους πέντε τομείς πολιτικής που θεσπίζει ως βασικά κριτήρια ο GCI. 

Oι ισχυρές επιδόσεις της Ολλανδίας και στους πέντε τομείς πολιτικής ωθούν την χώρα στην κορυφή της κατάταξης  GCI κάθε χρόνο από το 2005.

Από την άλλη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θέτοντας την παγκοσμιοποίηση στο επίκεντρό της στρατηγικής οικονομικής ανάπτυξης, ανέβηκαν στην τέταρτη θέση για το 2020.

Όσον αφορά το Βιετνάμ, η επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης με βάση τις εξαγωγές έχει τροφοδοτήσει το πέρασμα της χώρας από τις πιο φτωχές χώρες παγκοσμίως, στην κατηγορία των χωρών μεσαίου εισοδήματος.

Στο Μεξικό, οι προσπάθειες να ενισχυθεί το διεθνές εμπόριο και οι επενδύσεις επί σειρά δεκαετιών έχουν αυξήσει εντυπωσιακά την παγκόσμια του συνδεσιμότητα.

Τέλος, η παγκόσμια συνδεσιμότητα της Σιέρα Λεόνε ανέκαμψε αφότου έληξε ο εμφύλιος της, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αύξηση της συνδεσιμότητας που παρατηρείται από το 2001.

Τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης

Σύμφωνα με την DHL, υπάρχει ισχυρή θετική σχέση μεταξύ παγκόσμια διασύνδεσης και ευημερίας. Οι πλουσιότερες χώρες είναι από τις πιο ενεργές σε διεθνές επίπεδο, ενώ οι φτωχότερες είναι οι λιγότερο συνδεδεμένες με τον υπόλοιπο κόσμο. Ακόμα, επισημαίνεται, πως οι χώρες με την υψηλότερη βαθμολογία στον DHL GCI τείνoυν να αποδίδουν καλύτερα στον δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος συνδυάζει μετρήσεις των εισοδηματικών επιπέδων με δείκτες υγείας και εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση της DHL, τρία άμεσα οφέλη απορρέουν από την παγκόσμια συνδεσιμότητα:

•    Εξειδίκευση και οικονομίες κλίμακας
•    Ο ανταγωνισμός ενισχύει την ποιότητα, μειώνει τις τιμές
•    Μεγαλύτερη ποικιλία διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών

Τέλος, η παγκόσμια διασύνδεση ενισχύει επίσης έμμεσα την ευημερία συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας διαμέσου:

•    Της διάδοσης ιδεών και τεχνολογιών
•    Της προώθησης της συνεχούς καινοτομίας
•    Του ανταγωνισμού ο οποίος προωθεί την πρόοδο

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.