Ελλάδα
29-04-2021 | 17:56

Profile: Διατήρησε τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της το 2020 παρά την πανδημία

Newsroom
Μοιράσου το
Profile: Διατήρησε τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της το 2020 παρά την πανδημία
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στα ίδια επίπεδα διατηρήθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Profile για το 2020, παρά την αστάθεια που επέφερε η πανδημία του Covid-19. Πιο ειδικά, ανήλθε σε 15,04 εκατ. ευρώ έναντι σε € 15,04 εκατ. έναντι € 15,76 εκατ. το 2019, σημειώνοντας μια μικρή μείωση 4,6%, που αποδίδεται στη χρονική διολίσθηση ορισμένων νέων έργων λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά συνέπεια της πανδημίας, ενώ σημειώνεται ότι ο Όμιλος διατήρησε το σύνολο των υφιστάμενων πελατών του. Σε  επίπεδο μητρικής, ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα € 9,25 εκατ. έναντι  € 8,58 εκατ. το 2019.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 4,22 εκατ. έναντι € 4,35 εκατ. το 2019 ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 28,04%, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη συνεισφορά των προϊόντων ιδίας ανάπτυξης στον κύκλο εργασιών. Σημειώνεται επίσης η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου συνέχισε και το 2020 να καλύπτει πλήρως τις επενδύσεις σε προϊοντική ανάπτυξη, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 20% επί του κύκλου εργασιών.

Τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 1,25 εκατ. έναντι € 2,44 εκατ. το προηγούμενο έτος, κυρίως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας,  λόγω της υποχώρησης του δολαρίου και της στερλίνας έναντι του ευρώ κατά το 2020, που οδήγησε σε αρνητική λογιστική αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού στα εν λόγω νομίσματα, οπότε και τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ήταν € -0,60 εκατ. το 2020 έναντι € 0,35 εκατ. το 2019. Αναφέρεται όμως, ότι το γεγονός αυτό έχει αντιστραφεί σε μεγάλο βαθμό κατά τους πρώτους μήνες του 2021. 

Αντίστοιχα τα Κέρδη μετά Φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,91 εκατ. από € 1,77 εκατ. το 2019 και τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή διαμορφώθηκαν σε € 0,0768 έναντι € 0,1525 το 2019.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως, σημαντικό ρόλο στα ικανοποιητικά αποτελέσματα, έπαιξε η περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας του Ομίλου στις διεθνείς αγορές, ως αποτέλεσμα των σταθερών επενδύσεων προς αυτή την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, καθώς και η δυνατότητα του  να ολοκληρώνει σύνθετα έργα.

Η ανακοίνωση συνεχίζει πως: «Ταυτόχρονα, ο Όμιλος εξακολουθεί να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στην παγκόσμια και την ελληνική οικονομία με μέγιστο αίσθημα ευθύνης, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζει την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού του και την απρόσκοπτη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με περαιτέρω αύξηση των διαθεσίμων και με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 18,76% από 21,51% το 2019 και τον δείκτη γενικής ρευστότητας στο 2,32x ως συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.

Το προηγούμενο έτος, ο όμιλος της Profile παρουσίασε νέες λύσεις και λειτουργικότητες στα συστήματα που αναπτύσσει ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της εποχής, κι έχοντας ήδη προδιαγράψει δυνατότητες που επιτρέπουν και ενδυναμώνουν την απομακρυσμένη επικοινωνία, η οποία και αποδείχθηκε  απαραίτητη τη χρονιά που έκλεισε. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε το Axia με νέες λειτουργικότητες για Wealth & Fund Management, Client portal, και onboarding, το Acumen-net με έτοιμες λειτουργικότητες για την ολοκληρωμένη μετάβαση στην νέα μετά LIBOR εποχή, το FMS.next ενισχυμένο για την διαχείριση δανείων και microlending ενώ το RiskAvert αναβαθμίστηκε για να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη στις αυξανόμενες απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας και Διαχείρισης Κινδύνων, (Basel III, CRR,CRD), για τα τραπεζικά ιδρύματα».

 
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.