Το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη την έναρξη μιας «αναθεωρημένης πρότασης» για την οικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου.

Στην σχετική ανακοίνωση η οποία δεν παρέχει καμιά ουσιώδη πληροφόρηση υπογραμμίζεται πως η Folli Follie έχει πραγματοποιήσει μακρές συζητήσεις με συμβούλους μιας ad hoc ομάδας ανέγγυων πιστωτών και κατόχων χρεογράφων Schuldschein.

«Η εταιρεία, σε συνεργασία με τους συμβούλους της, ανέπτυξε τον Νοέμβριο του 2019, μια εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης και το αντίστοιχο Φύλλο Αναδιάρθρωσης και κατέληξε σε συμφωνία κατ'αρχήν για την οικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου.

Η εταιρεία, μαζί με τους συμβούλους της, εργάζεται για τη σύνταξη των απαιτουμένων εγγράφων για την εφαρμογή του Φύλλου Αναδιάρθρωσης», αναφέρεται σχετικά στην ανακοίνωση. Σε μια προφανή προσπάθεια να κερδίσει πρόσθετο χρόνο η Folli Follie σημειώνει πως θα ανακοινώσει στις «επόμενες εβδομάδες» Πρόσκληση Συγκατάθεσης (Consent Solicitation) για τα χρεόγραφα 2019 και 2021, ώστε, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν τα επίπεδα έγκρισης, να έχει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις για να υποστηρίξει την υποβολή ενός σχεδίου εξυγίανσης. «Το Φύλλο Αναδιάρθρωσης λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων και στοχεύει στην επίτευξη της απαιτούμενης επιχειρησιακής ανάκαμψης και μιας βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης για να εξασφαλίσει τη συνεχή βιωσιμότητά της», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.