Με εισφορά 1% επί της καθαρής χονδρικής τιμής πώλησής τους επιβαρύνονται τα καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν και διατίθενται στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω προβλέπει το νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή και φέρνει σαρωτικές αλλαγές στον κλάδο.

Υπόχρεοι καταβολής του τέλους είναι οι παραγωγοί, οι αντιπρόσωποι ή οι εισαγωγείς.

Το τέλος ορίζεται ως τέλος ετοιμότητας των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για τη διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και της δέουσας εποπτείας της αγοράς.