Με τέλη χαρτοσήμου επιβαρύνονται τα δάνεια μεταξύ επιχειρήσεων

Μοιράσου το
Με τέλη χαρτοσήμου επιβαρύνονται τα δάνεια μεταξύ επιχειρήσεων
Τι προβλέπει η νέα διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Με τέλη χαρτοσήμου επιβαρύνονται τα έντοκα δάνεια, που δίνουν ή λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από άλλες επιχειρήσεις. Η επιβολή του τέλους και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2021 προβλέπεται με το άρθρο 172 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται στη Βουλή.

Η διάταξη αυτή επαναφέρει το τέλος χαρτοσήμου για τις συγκεκριμένες πράξεις παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει ότι τα δάνεια αυτά απαλλάσσονται από το τέλος 2,4%, καθώς η χορήγηση δανείου προέρχεται από πρόσωπο (επιχείρηση) υπαγόμενο στον ΦΠΑ, επιβαρύνεται με τόκο, δηλαδή παρέχεται έναντι ανταλλάγματος, συνιστά παροχή υπηρεσιών από επαχθή αιτία.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου με την προσθήκη δύο νέων εδαφίων στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α'248), με τα οποία ορίζεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις συμβάσεις δανείων, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις (όπως οι εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, οι ενέγγυες πιστώσεις, οι πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και οι πιστωτικές κάρτες, από εταιρείες μη τράπεζες), και στους συμβατικούς τόκους»

Επισημαίνεται ακόμα ότι «με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ετίθεντο ερμηνευτικά ζητήματα για το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα έντοκα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους συμβατικούς τόκους» και τονίζεται ότι βραχυπρόθεσμος στόχος ρύθμισης είναι η «απόδοση τελών χαρτοσήμου επί εντόκων δανείων και λοιπών χρηματοδοτήσεων (όπως οι εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, οι ενέγγυες πιστώσεις, οι πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και οι πιστωτικές κάρτες, από εταιρείες μη τράπεζες), καθώς και για τους συμβατικούς τόκους αυτών»

Η νέα διάταξη

Αναλυτικότερα η διάταξη έχει ως εξής:

1. Στο τέλος της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α'248), μετά τις λέξεις «ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες», το σημείο στίξης κόμμα «,» αντικαθίσταται από τελεία «.», προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια και η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 63 διαμορφώνεται ως εξής: «β) για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και στα παρεπόμενά τους σύμφωνα.

Δε θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα μισθώματα ακινήτων, στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για κάθε είδους ασφαλίσεις και επιστροφής ασφαλίστρων, στις αποδείξεις πληρωμής αποζημίωσης, για ασφαλίσεις κάθε είδους, που δίνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, στα χορηγούμενα από ασφαλιστικές εταιρείες δάνεια επί ασφαλιστηρίων ζωής και στις εξαγορές (RACHATS) ασφαλιστηρίων Ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες.

Ομοίως δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους. Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες διατάξεις για τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η.1.2021.

3. Για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους απορρέοντες τόκους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η.10.2022.

Προβλήματα

Το θέμα της επιβολής ή μη τελών χαρτοσήμου στα δάνεια μεταξύ των επιχειρήσεων αποτελεί σημείο διένεξης μεταξύ των φορολογούμενων και της φορολογικής διοίκησης καθώς οι ελεγκτικές αρχές για πολλά χρόνια επιβάλλουν τέλος χαρτοσήμου στις επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση του.

Το 2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις απάλλαξε τα δάνεια μεταξύ των επιχειρήσεων από το τέλος χαρτοσήμου.

Συγκεκριμένα, στις αποφάσεις 2163-4/2020, 2323-5/2020 αναφέρεται ότι η «χορήγηση, έστω και ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου από πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ (ήτοι επιχείρηση) απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι η χορήγηση δανείου (από πρόσωπο υπαγόμενο στον ΦΠΑ) με τόκο, ήτοι έναντι ανταλλάγματος, συνιστά παροχή υπηρεσιών από επαχθή αιτία, και ως εκ τούτου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, αν και συνιστά απαλλασσόμενη (του ΦΠΑ) δραστηριότητα. Συνεπώς, η διάταξη του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, που επέβαλε χαρτόσημο στα δάνεια αυτά, έχει καταργηθεί ήδη από την 1η.1.1987, όταν δηλαδή ξεκίνησε να ισχύει ο νόμος περί ΦΠΑ»

Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών δεν εξέδωσε σχετική εγκύκλιο προς τις ελεγκτικές αρχές με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να επιβάλουν τέλος χαρτοσήμου ενώ από τη πλευρά τους οι επιχειρήσεις έχοντας στα χέρια τους τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου προσέφευγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και σε ορισμένες περιπτώσεις δικαιώθηκαν.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Φουντώνει ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες

Οι νέες δράσεις «Εξοικονομώ» που πέφτουν στην αγορά - Ποιοι δικαιούνται επιδότηση

«Σπίτι μου»: Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από 10.000 νέους - Τα «ψιλά γράμματα»

Όλες οι ειδήσεις

14:08

Ουκρανία: Η Ρωσία "θα πληρώσει" για τον λιμό που επέβαλε ο Στάλιν στην Ουκρανία τη δεκαετία του 1930

13:59

Μητσοτάκης: Το κλίμα ήδη μυρίζει εκλογές

13:43

Κικίλιας: Δεν επιβεβαιώθηκαν όσοι έλεγαν ότι δεν θα πάει καλά ο τουρισμός φέτος

13:36

Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της Χερσώνας

13:31

Κίνα: Πυρκαγιά στην Σιντζιάνγκ προκαλεί οργή κατά της πολιτικής για "μηδενική COVID"

13:24

Ιταλία: 13 αγνοούμενοι από κατολίσθηση στο νησί Ίσκια της Κάτω Ιταλίας λόγω σφοδρής κακοκαιρίας

13:11

Καραγιάννης: Μειώνουμε τα διόδια στην Αττική Οδό και σχεδιάζουμε αναλογική χρέωση στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους

13:00

ΣΑΒΒ- Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν τα πρώτα σπίτια για την στέγαση των νέων - Πώς θα επιλεγούν οι ανάδοχοι

12:52

Ρότα ανάπτυξης για την κρουαζιέρα στα Χανιά το 2022

12:49

Βόλος: Τραγικός θάνατος 25χρονου οδηγού μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του με αγριογούρουνο

12:45

Ανάρτηση του Κ. Μητσοτάκη για την κατάσταση της υγείας της αδελφής του Κατερίνας και την αξία του προληπτικού ελέγχου

12:38

Μια άγνωστη φωτογραφία από την πρώτη αποστολή στη Σελήνη βγαίνει σε δημοπρασία

12:34

Meteo: Παγετός σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας σήμερα το πρωί

12:27

Πλαστικά & Ανακύκλωση: Ο οδικός χάρτης προς την Κλιματική Ουδετερότητα

12:26

Μητσοτάκης: Δίνουμε τη δυνατότητα στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να μιλήσουν με ασφάλεια

12:19

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δυο άτομα που μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς σε ειδικές κρύπτες σε φορτηγά

12:12

ΒΙΚΟΣ: Νέες επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας

12:08

Τα επόμενα 10-15 χρόνια ο καρκίνος θα είναι μια χρόνια νόσος η οποία δεν θα σκοτώνει

12:02

ΟΗΕ: Η μεταχείριση των γυναικών από τους Ταλιμπάν μπορεί να συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

11:55

Δήμας: Την επόμενη εβδομάδα τα 2α Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας Elevate Greece

11:49

Επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα στο Μενίδι- Ένας τραυματίας

11:41

Εκδόθηκε νέα NAVTEX για την πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών νοτιοδυτικά της Κρήτης από το πλοίο SANCO SWIFT

11:37

Ηράκλειο: Κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα

11:28

Ισπανία: Χιλιάδες άνθρωποι μετείχαν σε πορείες στη χώρα αξιώνοντας τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών

11:18

Ο κορονοϊός «φρέναρε» τις έρευνες για τον καρκίνο

11:02

Ουκρανία: Η ουκρανική κυβέρνηση απομακρύνει αμάχους από την Χερσώνα

10:50

Η παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών μέσα στις δομές και ο θεσμός της αναδοχής ως επικρατούσα λύση στο πρόβλημα

10:39

Ρωσία: Αμερικανός «πρώην στρατηγός» μέλος της Wagner, σύμφωνα με τον ιδρυτή της οργάνωσης μισθοφόρων

10:28

Γερμανία: Επτά στους δέκα Γερμανούς δεν θέλουν τη Μέρκελ καγκελάριο ξανά

10:25

Ιράν: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από έκρηξη σε χαλυβουργείο