Εργασιακά
04-04-2021 | 09:25

Διαγωνισμός πρόσληψης στην Τράπεζα της Ελλάδος με απολυτήριο Λυκείου - Αιτήσεις έως 16 Απριλίου

Αγγελική Μαρίνου
Μοιράσου το
Διαγωνισμός πρόσληψης στην Τράπεζα της Ελλάδος με απολυτήριο Λυκείου - Αιτήσεις έως 16 Απριλίου
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της, προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως προσωπικό ασφαλείας ανέρχεται σε 76, εκ των οποίων οι 45 θα εργαστούν στο Κεντρικό κατάστημα της Αθήνας και οι 10 σε εκείνο της Θεσσαλονίκης.

 Από τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων :

- ποσοστό 80% θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών ΟΑΕΔ.
- Το υπόλοιπο ποσοστό 20% θα καλυφθεί από υποψηφίους/ες, που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι/ες όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Στην κατηγορία αυτή, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του πτυχίου Τ.Ε.Ε. (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑ.Λ.

Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν θα καλυφθούν, οι κενές θέσεις θα συμπληρωθούν
από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας.

Ταυτόχρονα οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει

  • Να είναι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες).
  • Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους.
  • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  • Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
  • Κάτοχοι τίτλου γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.
  • Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του έως και τις 16 Απριλίου 2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Κάθε υποψήφιος/α στην αίτηση δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις της προκήρυξης, κατά κωδικό προτίμησης, στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί, συμπληρώνοντας στον πίνακα της αίτησης τη στήλη «ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ» κατά αύξοντα αριθμό. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.