Κομισιόν: «Πράσινο φως» για διπλή δόση 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Viber Whatsapp Μοιράσου το
Κομισιόν: «Πράσινο φως» για διπλή δόση 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση το ποσό προκύπτει από το αίτημα που κατατέθηκε στις 16 Μαΐου για επιδοτήσεις αξίας 1,69 δισ. ευρώ και συνδέονται με 42 ορόσημα, αλλά και με το αίτημα της 22 Νοεμβρίου για δάνειο αξίας 1,95 δισ. ευρώ.

Διπλό πακέτο δόσεων άξιας 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ενέκρινε προκαταρκτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αποδέκτη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το ποσό προκύπτει από το αίτημα που κατατέθηκε στις 16 Μαΐου για επιδοτήσεις αξίας 1,69 δισ. ευρώ και συνδέονται με 42 ορόσημα, αλλά και με το αίτημα της 22 Νοεμβρίου για δάνειο αξίας 1,95 δισ. ευρώ.

Τούτο σημαίνει πως λύθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες που από πλευράς δανείων αφορούσαν στις επιδόσεις του 2023, δηλαδή στην συμβασιοποίηση δανείων ύψους 3,52 δισ. ευρώ.

Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, είχε υποβάλει το αίτημα επισημαίνοντας πως: «αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι η χώρα εκπληρώνει τους στόχους και είναι συνεπής στα ορόσημα που έχουν τεθεί στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΑΑ. Το αίτημα αυτό κατατίθεται λίγες ώρες μετά από τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, ύψους 36 δισ. ευρώ. Και στη συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των προαπαιτούμενων για την εκταμίευση 1,7 δισ. ευρώ στο σκέλος των επιδοτήσεων από το ΤΑΑ. Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που με τη σειρά τους, θα οδηγήσουν σε ακόμα περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας για όλους τους συμπολίτες μας, πρωτίστως για τις νέες και τους νέους, στη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερου δημοσιονομικού χώρου για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων».

Οι επενδυτικοί στόχοι

Οι στόχοι των κονδυλίων που υποδέχεται η χώρα περιλαμβάνουν μια σειρά μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης ενός πολυεπίπεδου συστήματος διακυβέρνησης που θα εξορθολογίσει την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και θα ενισχύσει την καταπολέμηση της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου.

Προβλέπονται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών στον πολεοδομικό σχεδιασμό, προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους και τους ανέργους, δημιουργία μιας ρυθμιστικής αρχής που θα επιτρέψει ένα πιο ορθολογικό και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και μια πιο βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, και να καθιερώσει δίκαιες και διαφανείς προμήθειες για τις δημόσιες αστικές και περιφερειακές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και να βελτιώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα βιομηχανικά πάρκα.

Ο μοναδικός στόχος που προϋπόθετε το αίτημα πληρωμής για δάνεια απαιτούσε την συμβασιοποίηση τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δανείων του ΤΑΑ μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας, τις οικονομίες κλίμακας και την καινοτομία.

Τα αιτήματα αυτά καλύπτουν επενδύσεις στους τομείς της ηλεκτροκίνησης και της υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, την έναρξη έργων που σχετίζονται με ανακαινίσεις ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών, την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την υιοθέτηση υποδομών οπτικών ινών στα κτίρια.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, με το αίτημά της, η Ελλάδα παρείχε λεπτομερή και ολοκληρωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των 43 ορόσημων και στόχων. Η Επιτροπή αξιολόγησε διεξοδικά αυτές τις πληροφορίες προτού υποβάλει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της αίτησης πληρωμής.

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων σε τέσσερις θεματικές συνιστώσες. Το αναθεωρημένο σχέδιο, μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο, θα ανέρχεται σε 35,95 δισ. ευρώ, με 18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή απέστειλε για γνωμοδοσία τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της εκπλήρωσης από την Ελλάδα των ορόσημων και των στόχων που απαιτούνται για αυτήν την πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή. Η γνώμη της EFC, η οποία θα εκδοθεί εντός τεσσάρων εβδομάδων κατ' ανώτατο όριο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της Επιτροπής. Μετά τη από αυτό, η Επιτροπή θα εκδώσει την τελική απόφαση για την εκταμίευση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασηςς. Μετά την έκδοση της απόφασης από την Επιτροπή, μπορεί να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση προς την Ελλάδα.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει περαιτέρω αιτήματα πληρωμής από την Ελλάδα με βάση την εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, αντανακλώντας την πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Παπαθανάσης: Νέα επιβράβευση για την ελληνική οικονομία

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα (28/11) θετική προκαταρκτική αξιολόγηση για το αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για επιχορηγήσεις και δάνεια ύψους 3,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το αίτημα πληρωμής για το σκέλος των επιδοτήσεων αξιολογήθηκε θετικά αφού ολοκληρωθήκαν επιτυχώς 42 ορόσημα και στόχοι που αφορούν μεταξύ άλλων στην συμβασιοποίηση έργων, όπως η ψηφιοποίηση αρχείων του Κράτους, το νέο σύστημα δημοσίων συμβάσεων, η εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης δράσεων, όπως η ολοκλήρωση κατάρτισης για 150.000 άτομα, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ, η λειτουργία 50 μονάδων ψυχικής υγείας κ.ά.

Αφορούν επίσης σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, την ηλεκτροκίνησης, τη σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτινων πόρων κ.ά.

Το αίτημα των δανείων υποβλήθηκε καθώς εκπληρώθηκε νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό ο στόχος της συμβασιοποίησης 3,52 δισ. € δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Κομισιόν απέστειλε ήδη τη θετική αξιολόγησή της στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee), αιτούμενη τη γνωμοδότησή της, εντός τεσσάρων εβδομάδων, όπως ορίζει ο σχετικός Κανονισμός. Θα ακολουθήσει η έκδοση της τελικής της απόφασης, για την εκταμίευση των 3,6 δισ. Ευρώ.

Ως προς τα ποσά που αντιστοιχούν στο αίτημα πληρωμής, η Επιτροπή προέβη ήδη στην αναπροσαρμογή τους με βάση την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», η οποία περιλάμβανε την μείωση του ποσού επιδοτήσεων λόγω αύξησης του ΑΕΠ σε 17,4 δισ. ευρώ και το αίτημα για επιπλέον δάνεια 5 δις ευρώ. Επομένως, το ποσό που θα εκταμιευτεί προς τη χώρα μας, ανέρχεται συνολικά σε 3,64 δις ευρώ, εκ των οποίων 1,69 δισ. ευρώ από το σκέλος των επιχορηγήσεων και 1,95 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης κ. Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια ακόμα επιβράβευση της ακολουθούμενης αναπτυξιακής πολιτικής της Κυβέρνησης, και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηματοδοτεί την αναγνώριση της στρατηγικής των μεταρρυθμίσεων που με πίστη και αποφασιστικότητα ακολουθούμε, σεβόμενοι τους δημοσιονομικούς κανόνες και τους στόχους του προγράμματος Σταθερότητας, με παράλληλη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας, και βασικό πρόταγμα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των συμπολιτών μας»

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Η σημερινή, θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα οδηγήσει στην εκταμίευση 3,6 δις ευρώ έως το τέλος του έτους από το Ταμείο Ανάκαμψης, επιβεβαιώνει τη συστηματική και επίπονη προσπάθεια εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να αξιοποιήσουμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο αυτό το πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Παπαστεργίου: «Έρχεται ψηφιακή πλατφόρμα για τα ζώα συντροφιάς»

H Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων ύψους 80 εκατ. ευρώ στον γεωργικό τομέα

Κομισιόν: Πράσινο φως στον «Ηρακλή ΙΙΙ» για την εξυγίανση και των μικρότερων τραπεζών από τα ΜΕΔ

gazzetta
gazzetta reader insider insider