«Πιστή» στη γραμμή που χάραξε η ΕΚΤ - Νέα αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος
Viber Whatsapp Μοιράσου το
«Πιστή» στη γραμμή που χάραξε η ΕΚΤ - Νέα αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης
Κατά 50 μονάδες βάσης αύξησε τα βασικά της επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων κατά 0,5%, μετά τις αυξήσεις του Δεκεμβρίου και του Φεβρουαρίου και για την έκτη συνεχόμενη αύξηση από τον Ιούλιο του 2022. Καθησυχαστική για τις τράπεζες, προβληματίζει ο επίμονος πληθωρισμός.

Κατά 50 μονάδες βάσης αύξησε τα βασικά της επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων της ευρωτράπεζας κατά 0,5%, μετά τις αυξήσεις του Δεκεμβρίου και του Φεβρουαρίου και για την έκτη συνεχόμενη αύξηση από τον Ιούλιο του 2022.

Πλέον, το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαμορφώνεται στο εύρος του 3,5%, το επιτόκιο καταθέσεων στο 3% και το επιτόκιο διευκόλυνσης στο 3,75% με ισχύ από τις 22 Μαρτίου.

Στην ανακοίνωσή της, η Τράπεζα υπογραμμίζει τα υψηλά επίπεδα στα οποία παραμένει ο πληθωρισμός για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, με το διοικητικό συμβούλιο να τονίζει πως η νέα αύξηση αποτυπώνει την αποφασιστικότητα του για την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στο μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Η εργαλειοθήκη πολιτικής που διαθέτει η ΕΚΤ είναι πλήρως εξοπλισμένη για την παροχή στήριξης σε ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ αν χρειαστεί. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για τη σταθερότητα των τιμών».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως το αυξημένο επίπεδο της αβεβαιότητας ενισχύει τη σημασία μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στα εισερχόμενα στοιχεία για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής του Δ.Σ. η οποία θα καθορίζεται από την αξιολόγηση των προοπτικών του πληθωρισμού υπό το φως των εισερχόμενων χρηματοοικονομικών στοιχείων, της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύς της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Στη συνέχεια αναφέρεται πως ο τραπεζικός τομέας της ζώνης του ευρώ είναι ανθεκτικός, με ισχυρές θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας, ενώ υπογραμμίζεται σε κάθε περίπτωση πως η εργαλειοθήκη πολιτικής της ΕΚΤ είναι πλήρως εξοπλισμένη για να παρέχει στήριξη ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ζώνης του ευρώ, εάν χρειαστεί, και για να διατηρήσει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.

Το δσ τονίζει ταυτόχρονα ότι «παρακολουθεί προσεκτικά τις τρέχουσες εντάσεις στις αγορές και είναι έτοιμο να λάβει μέτρα όπως κρίνεται απαραίτητο για να διαφυλάξει τη σταθερότητα των τιμών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ».

Μακροοικονομικές προβλέψεις

Οι νέες μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ ολοκληρώθηκαν στις αρχές Μαρτίου πριν από την πρόσφατη εμφάνιση εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ως εκ τούτου, αυτές οι εντάσεις συνεπάγονται πρόσθετη αβεβαιότητα για τις αξιολογήσεις του βασικού σεναρίου όσον αφορά τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Πριν από αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, η πορεία του βασικού σεναρίου για τον γενικό πληθωρισμό είχε ήδη αναθεωρηθεί προς τα κάτω, κυρίως επειδή η συμβολή των τιμών της ενέργειας ήταν μικρότερη από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως. Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ θεωρούν τώρα ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 5,3% το 2023, 2,9% το 2024 και 2,1% το 2025. Ταυτόχρονα, οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές. Ο πληθωρισμός χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής εξακολούθησε να αυξάνεται τον Φεβρουάριο και οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ αναμένουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 4,6% το 2023, σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι προβλεπόταν στις προβολές του Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις προβολές, θα υποχωρήσει σε 2,5% το 2024 και 2,2% το 2025, καθώς οι ανοδικές πιέσεις από τις προηγούμενες διαταραχές στην πλευρά της προσφοράς και την επανεκκίνηση της οικονομίας θα εξασθενούν και η πιο περιοριστική νομισματική πολιτική θα συγκρατεί ολοένα περισσότερο τη ζήτηση.

Οι προβολές του βασικού σεναρίου για την ανάπτυξη το 2023 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά μέσο όρο σε 1,0% ως αποτέλεσμα τόσο της υποχώρησης των τιμών της ενέργειας όσο και της μεγαλύτερης ανθεκτικότητας της οικονομίας στο δύσκολο διεθνές περιβάλλον. Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ αναμένουν στη συνέχεια ότι η ανάπτυξη θα ανακάμψει περαιτέρω, σε 1,6%, τόσο το 2024 όσο και το 2025, υποβοηθούμενη από την ισχυρή αγορά εργασίας, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης και την ανάκαμψη των πραγματικών εισοδημάτων.

Ταυτόχρονα, η ανάκαμψη της ανάπτυξης το 2024 και το 2025 θα είναι ασθενέστερη σε σχέση με τις προβολές του Δεκεμβρίου, λόγω της άσκησης περιοριστικής νομισματικής πολιτικής.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Το χαρτοφυλάκιο APP μειώνεται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους. Η μείωση θα ανέρχεται σε 15 δισεκ. ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2023 και στη συνέχεια ο ρυθμός της θα καθορίζεται με την πάροδο του χρόνου.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα PEPP, το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2024. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να εφαρμόζει ευελιξία στις επανεπενδύσεις ποσών από την εξόφληση τίτλων του χαρτοφυλακίου PEPP καθώς φθάνουν στη λήξη τους, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για τον μηχανισμό μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής που σχετίζονται με την πανδημία.

Προεξοφλημένη κίνηση για λόγους... αξιοπιστίας

Σημειώνεται πως τις προηγούμενες ημέρες, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής της EKΤ έκλιναν σαφώς προς μια αύξηση των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, παρά την αναταραχή στον τραπεζικό τομέα, παρά τις αμφιβολίες μέρους της επενδυτικής κοινότητας μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank (SVB) στις ΗΠΑ που δημιούργησε τριγμούς στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Όπως ανέφερε στο Reuters πηγή με γνώση των εξελίξεων, η ΕΚΤ θεωρείται απίθανο να παραιτηθεί από το σχέδιό της για περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων -μια κίνηση που προεξοφλήθηκε επανειλημμένα τόσο από την Πρόεδρο, Κριστίν Λαγκάρντ όσο και από διάφορους συναδέλφους της - γιατί αυτό θα έβλαπτε την αξιοπιστία της.

Περισσότερα σε λίγο...

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Πώς «διαβάζουν» Citi - Barclays την κρίση της Credit Suisse - Τα σχέδια διάσωσης και η επόμενη ημέρα

Ακόμα και στην Ελβετία γίνεται... της Lehman Brothers;

Credit Suisse: Παρέμβαση «μαμούθ» με 50 δισ. ευρώ από την ελβετική κεντρική τράπεζα - Σε ράλι-ρεκόρ η μετοχή

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider