«Ωριμάζει» ο οδικός άξονας που θα συνδέει Λαμία, Καρπενήσι, Αγρίνιο και Αστακό – «Ψήνεται» η Παράκαμψη Γιάλοβας

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
«Ωριμάζει» ο οδικός άξονας που θα συνδέει Λαμία, Καρπενήσι, Αγρίνιο και Αστακό – «Ψήνεται» η Παράκαμψη Γιάλοβας
Έργα
Στον προγραμματισμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντάχθηκαν οι μελέτες για τον οδικό άξονα «Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο - Αστακός». Στο «τραπέζι» και η Παράκαμψη Γιάλοβας ύψους 45,5 εκατ. ευρώ.

Στον προγραμματισμό των έργων που θα προωθήσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εντάχθηκε, με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Κ. Καραμανλή, ο οδικός άξονας «Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο - Αστακός», ένα project που παλιότερα είχε αποφασιστεί να πάρει τη «σφραγίδα εθνικού επιπέδου» καθώς δεν ήταν εύκολο να υλοποιηθεί από την Περιφέρεια. Στην παρούσα φάση το υπουργείο βάζει υπό την χρηματοδοτική «ομπρέλα» του τομεακού του προγράμματος την εκπόνηση των μελετών.

Με δημοσίευση και στη «Διαύγεια» προκύπτει ότι αποφασίστηκε η ένταξη της πράξης «Μελέτες Οδικού Άξονα Λαμία - Καρπενήσι - Αγρίνιο - Αστακός στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδικές υποδομές». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.000.000,00 € και αφορά το ποσό που χρηματοδοτείται ή θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31η/12/2022 και ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31η/12/2025.

Αν συνυπολογιστεί ότι στην περιοχή γίνονται ή σχεδιάζονται και άλλα σημαντικά έργα, όπως η σύνδεση Αγρινίου με την Ιόνια Οδό (σε επίπεδο μελετών για την ώρα), η Παράκαμψη Αμφιλοχίας, ο οδικός άξονας Ακτιο – Αμβρακία και άλλα, προκύπτει η πρόθεση του υπουργείου Υποδομών να αναβαθμίσει τις οδικές υπηρεσίες στο ευρύτερο αυτό γεωγραφικό «μέτωπο».

Επιπρόσθετα, στο «τραπέζι» είναι και η προώθηση του έργου «Βελτίωση 9ης Εθνικής οδού - Τμήμα παράκαμψη Γιάλοβας», κόστους 45,5 εκατ. ευρώ, που επίσης «μπήκε» στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου.

Φυσικό αντικείμενο του «Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο (Ιόνια Οδός)»

Όσον αφορά στον οδικό άξονα Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο (Ιόνια Οδός), αποτελεί μέρος του Ελληνικού Διευρωπαϊκού δικτύου, σύμφωνα με τον κανονισμό 1315/2013 της Ε.Ε. και ειδικότερα του comprehensive network. Αποτελείται από τα οδικά τμήματα α) Λαμία-Καρπενήσι και β) Καρπενήσι-Αγρίνιο (Ιόνια Οδός).

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για νέα χάραξη (ή και βελτίωση), καθώς και στην ωρίμανση υφιστάμενων μελετών, των υπόψη τμημάτων του οδικού άξονα Λαμία-Καρπενήσι-Αγρίνιο (Ιόνια Οδός) σε συνολικό μήκος περίπου 193 χλμ. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες συμπληρωματικές μελέτες στο τμήμα Ιόνια Οδός-Αστακός.

Το υπόψη έργο διαχωρίζεται μελετητικά σε 3 υποτμήματα και προβλέπεται να εκπονηθεί με τις ακόλουθες τρεις (3) διακριτές μελέτες, που θα ανατεθούν χωριστά:

  • Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα Μακρακώμη-Νεοχωράκι Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για την ανακατασκευή και βελτίωση, καθώς και στην ωρίμανση υφιστάμενων μελετών του οδικού τμήματος Μακρακώμη-Νεοχωράκι σε μήκος περίπου 8 χλμ.
  • Μελέτη βελτίωσης της Ε.Ο. Καρπενησίου-Αγρινίου στο τμήμα Καρπενήσι –Άγ. Βλάσιος Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και στην εκτέλεση των αναγκαίων για τις μελέτες αυτές ερευνητικών εργασιών, για την ανακατασκευή και βελτίωση, καθώς και στην ωρίμανση υφιστάμενων μελετών του οδικού τμήματος Καρπενήσι –Άγ. Βλάσιος σε μήκος περίπου 66 χλμ.
  • Σύνδεση Αγρινίου με Ιόνια Οδό και συμπληρωματικές μελέτες στο τμήμα από Ιόνια Οδό-Γουριά-Πλατυγιάλι-Αστακός.

- Σύνδεση Αγρινίου με την Ιόνια οδό και περιφερειακή οδός Αγρινίου: Πρόκειται για νέα χάραξη (ή και βελτίωση) του οδικού τμήματος Αγρίνιο-Κόμβος Ιόνιας σε μήκος περίπου 21 χλμ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη μελέτη του οδικού άξονα σύνδεσης της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια οδό, μήκους ~13,5χλμ και την Περιφερειακή οδό Αγρινίου μήκους ~7,5χλμ. Η συνδετήρια οδός θα καταλήγει στη προτεινόμενη Περιφερειακή οδό του πολεοδομικού συγκροτήματος Αγρινίου.

- Συμπληρωματικές μελέτες στο τμήμα από Ιόνια Οδό-Γουριά-Πλατυγιάλι-Αστακός: Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών (προμελετών και οριστικών) του οδικού τμήματος «Αστακός-Κόμβος Ιόνιας Οδού» σε μήκος περίπου 25 χλμ., οι οποίες είναι απαραίτητες για την ωρίμανση και δημοπράτηση προς κατασκευή του έργου. Για τον υπόψη άξονα υπάρχουν 2 εν εξελίξει συμβάσεις για το οδικό Τμήμα «Αστακός-Πλατυγιάλι-Γουριά», όπως περιγράφονται στη «Συνάφεια με άλλα έργα», ενώ το οδικό Τμήμα από την Περιοχή της Γουριάς μέχρι την Ιόνια Οδό (δια μέσου της σήραγγας Αγ. Ηλία) έχει ολοκληρωθεί.

Πρόκειται για το αρχικό πλην όμως κρίσιμο στάδιο της εκπόνησης διαφόρων σταδίων μελετών, που θα καταλήξουν στις οριστικές, όπως: Τοπογραφικά, Μελέτη σκοπιμότητας, Αξιολόγηση Επιπτώσεων Οδικής Ασφάλειας, Γεωτεχνικές έρευνες Α΄ Φάσης, Οριστική Γεωλογική μελέτη, Προμελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων, Προκαταρκτική μελέτη τεχνικών, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδών, Προμελέτη και Οριστική μελέτη Τεχνικών Έργων, Οριστική μελέτη οδικών έργων, Κτηματολόγιο, Μελέτη σήμανσης-ασφάλισης, Οριστικές μελέτες Η/Φ και Η/Μ.

Στη «λίστα» και η Παράκαμψη Γιάλοβας

Αφού γίνεται λόγος για σχέδια νέων οδικών έργων στην περιφέρεια, να προσθέσουμε ότι στο υπουργείο έχουν στο «τραπέζι» ένα ακόμα, στην Πελοπόννησο, για το οποίο ήδη προωθούν διεργασίες. Ο λόγος για τη «Βελτίωση 9ης Εθνικής οδού - Τμήμα Παράκαμψη Γιάλοβας Π.Ε. Μεσσηνίας», με δαπάνη 45,5 εκατ. ευρώ, που επίσης εντάχθηκε στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδικές υποδομές» (τομεακό πρόγραμμα). Σύμφωνα με το σκεπτικό του υπ. Υποδομών, δεδομένης της ιδιαίτερα αυξημένης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, η αναβάθμιση και η βελτίωση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής που επιτυγχάνεται μέσω της κατασκευής της παράκαμψης της Γιάλοβας καθίσταται αναγκαία, τόσο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, όσο και των διαρκώς αυξανόμενων επισκεπτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου. Το έργο «Βελτίωση 9ης Εθνικής οδού (Τμήμα Παράκαμψη Γιάλοβας Π.Ε. Μεσσηνίας)», συμβάλλει στην αναβάθμιση του οδικού άξονα Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Πύλος, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση στους χρήστες και συνεισφέροντας στη μείωση των ατυχημάτων στην οδό.

Το έργο «Βελτίωση 9ης Εθνικής Οδού (τμήμα παράκαμψη Γιάλοβας) Π.Ε. Μεσσηνίας», αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας τμήματος μήκους 3,5 χλμ. της υφιστάμενης 9ης Εθνικής Οδού και στην τοπική παραλλαγή χάραξης μήκους 4,2 χλμ .για την παράκαμψη του οικισμού της Γιάλοβας.

Συνοπτικά τα έργα που θα κατασκευαστούν στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας είναι τα παρακάτω: 1.1 Κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατομής με πλάτος οδού 11,0μ, με ενιαίο οδόστρωμα και μήκος περίπου 7,7χλμ. Σε όλο το μήκος της αρτηρίας τα έργα αφορούν σε εργασίας πλήρους κατασκευής. 1.2 Κατασκευή πέντε (5) ισόπεδων κυκλικών κόμβων 1.3 Αποκατάσταση του τοπικού οδικού δικτύου με κατασκευή παράπλευρων και εγκάρσιων οδών μήκους περίπου 10,7 χλμ 1.4 Κατασκευή δύο (2) Cut & Cover συνολικού μήκους περίπου 200μ 1.5 Κατασκευή τεχνικών έργων για τη γεφύρωση ρεμάτων και έργων τοπικής διευθέτησης των υδατορεμάτων 1.6 Κατασκευή σημαντικών έργων αντιστήριξης πρανών - οπλισμένων επιχωμάτων μήκους περίπου 2,0 χλμ 1.7 Κατασκευή μιας (1) Άνω διάβασης υφιστάμενης οδού 1.8 Κατασκευή έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης αρτηρίας, παράπλευρου & εγκάρσιου δικτύου και κόμβων. 1.9 Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού σε όλους τους ισόπεδους κόμβους και στα υπόγεια έργα Cut & Cover 1.10 Διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων και κατασκευής κατάλληλων τεχνικών εξόδου έως τον πλησιέστερο φυσικό αποδέκτη

Η σύνδεση Αγρινίου με Ιόνια Οδό

Θυμίζουμε επίσης ότι πρόσφατα το υπουργείο Υποδομών γνωστοποιούσε ότι προχωρά στην πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για τη «Μελέτη οδικής σύνδεσης πόλης Αγρινίου με την Ιόνια Οδό και Περ/κης Οδού Αγρινίου», με το οδικό έργο να έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό περί τα 80 εκατ. ευρώ. Με το έργο της οδικής σύνδεσης της πόλης του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό θα μειωθούν οι χρόνοι μετακίνησης, ενώ η σύνδεση προβλέπεται μέσω του κόμβου Αγγελοκάστρου, με διέλευση νότια του υφιστάμενου στρατιωτικού αεροδρομίου, με κατάληξη στη νέα δυτική περιφερειακή οδό της πόλη του Αγρινίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

«Υπερταμείο»: Γιατί μειώθηκαν 75% τα μερίσματα στο 6μηνο – Η «καθυστερημένη ένεση» 19 εκατ. ευρώ από ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ

Πώς αναβαθμίζεται η «θέση» της Ελλάδας στον ναυπηγοεπισκευαστικό «χάρτη» - Οι εξελίξεις σε Ελευσίνα, Σκαραμαγκά

Κοινή Αγροτική Πολιτική: Περισσότερα από 13,5 δισ. στη επόμενη πενταετία και όμως δεν ενημερώνει κανείς τους αγρότες μας!

Όλες οι ειδήσεις

23:30

Γαλλία: Δωρεάν τα προϊόντα αντισύλληψης σε νέους 18 έως 25 ετών από το 2023

23:22

Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την εκτέλεση διαδηλωτή το Ιράν: «Καταστροφική κλιμάκωση»

23:10

Τέλος στο πτωτικό σερί στην Wall Street - «Έπιασε» τις 11.000 μονάδες ο Nasdaq

22:56

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζήτησε παράταση της προθεσμίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης

22:44

ΥΠΕΞ: Οξύμωρο να μας εγκαλεί η Τουρκία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

22:31

«Πυρά» ΕΚΤ για το πλαφόν στο αέριο: «Θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα»

22:16

Ομοσπονδιακή Επιτροπή μπλοκάρει τo deal των 69 δισ. δολαρίων μεταξύ Activision Blizzard - Microsoft

22:04

Δανία: Επίθεση χάκερ στον ιστότοπο του υπουργείου Άμυνας

21:50

Πετρέλαιο: Πέμπτη συνεχόμενη υποχώρηση των τιμών - Κοντά στα χαμηλά έτους το brent

21:45

Ακάρ: Θετική η προσέγγιση των ΗΠΑ για τα F16 - Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις

21:33

ΟΛΘ: Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης συνδέεται με τέσσερα άλλα μεγάλα λιμάνια της Β. Ευρώπης

21:20

Χατζηδάκης για ΕΦΚΑ: Αγνοούμε όσους κόλλησαν στο παρελθόν, υπηρετούμε τους ανυπεράσπιστους Έλληνες

21:08

ΗΠΑ: Ο Μπλίνκεν αισιοδοξεί πως σύντομα Φινλανδία και Σουηδία «θα αποκαλούνται σύμμαχοι»

20:54

Χρυσός: Τρίτη συνεχής άνοδος και ξανά πάνω από τα 1.800 δολάρια

20:48

Οικονόμου: Πλαίσιο κανόνων διαφάνειας για πρόσβαση των επιχειρήσεων Τύπου στα λεφτά των φορολογουμένων

20:33

Απογοήτευση στο Βερολίνο για την αναβολή ένταξης Βουλγαρίας-Ρουμανίας στη ζώνη Σένγκεν

20:21

ΥΠΕΞ: Θέμα αρχής παραμένουν οι γερμανικές αποζημιώσεις

20:14

Νέα ένταση μεταξύ Ρομά και ΕΛΑΣ στο Σχιστό - Πετροπόλεμος, φωτιές και πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών

20:05

Πώς αλλάζει η Κομισιόν τον κανονισμό για το δημόσιο χρέος

19:58

Ανδρουλάκης: Μόνο τους εργαλείο ο συμψηφισμός και ο συναγωνισμός ποιος είναι χειρότερος στην υπονόμευση των θεσμών

19:53

ΕΦΚΑ: Προκήρυξη 24 θέσεων γενικών διευθυντών - Συστήνεται Εταιρία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας

19:40

Νέες προκλήσεις Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στη δυτική Θράκη

19:28

Παπαδόπουλος: Yπέγραψε την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για το Ποδήλατο

19:22

ΥΠΑΑΤ: Πιστώθηκε ο ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο σε 12.376 δικαιούχους

19:13

«Καμπανάκι» από δερματολόγους: Αναρχία, αυθαιρεσία και ιδιαίτερη κερδοσκοπία στο χώρο των ενέσιμων θεραπειών

19:02

Περού: Παραμένει υπό κράτηση ο καθαιρεθείς πρόεδρος Καστίγιο - Σχεδίαζε να διαφύγει στο Μεξικό

19:01

Ευρωαγορές: «Στο κενό» έπεσαν οι προσπάθειες για ανάκαμψη

18:52

Εγκύκλιος ΕΛΑΣ: «Δεν επιτρέπονται οι πυροβολισμοί κατά την καταδίωξη» - H κατάθεση του άντρα της ΔΙΑΣ

18:45

Αττικές Εκδόσεις: Αύξηση 7,7% στον τζίρο εννεαμήνου του ομίλου

18:41

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική - Επτά συλλήψεις