Μέχρι τον Ιούνιο του 2020 θα πρέπει να περιμένουν πάνω από 90.000 δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι που εισπράττουν επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, καθώς η αναδιάρθρωσή του θα καθυστερήσει για ένα οκτάμηνο τουλάχιστον.

Εργαζόμενοι στην αποκομιδή απορριμμάτων και στην καθαριότητα των Δήμων, αλλά και νοσηλευτές, οδηγοί ασθενοφόρων, εργαζόμενοι σε Κέντρα Υγείας, διασώστες, δεσμοφύλακες, χημικοί, λιμενεργάτες κ.α.  εισπράττουν σήμερα 35, 70 ή150 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.

Η μεταρρύθμιση του επιδόματος έχει προαναγγελθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, όμως η τωρινή αποφάσισε να παρατείνει την αγωνία χιλιάδων υπαλλήλων, ορίζοντας την 30η Ιουνίου  2020 ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του τελικού πορίσματος της Διυπουργικής Επιτροπής.

Η παράταση προβλέπεται σε τροπολογία στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα από την Βουλή, «λόγω της πολυπλοκότητας και του χρονοβόρου της διαδικασίας που απαιτείται για τον προσδιορισμό των νέων δικαιούχων, όσο και των διεκδικητών του επιδόματος, καθώς και του τρόπου υπολογισμού και του ύψους του επιδόματος στη βάση διαβάθμισης της έκθεσης και της συχνότητας έκθεσης στους παράγοντες κινδύνου».

Σήμερα η κλιμάκωση του επιδόματος έχει ως εξής : 

  • 83.527 υπάλληλοι εισπράττουν 150 ευρώ.
  • 5.203 υπάλληλοι εισπράττουν 70 ευρώ.
  • 940 υπάλληλοι εισπράττουν 35 ευρώ.
  • 2.950 δασικοί υπάλληλοι εισπράττουν 105 ευρώ. 

Το πόρισμα

Το τελικό πόρισμα της Διυπουργικής που θα καταγράφει την υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα νέα κριτήρια έχει καθυστερήσει, παρότι έχουν προσδιοριστεί  τα κριτήρια που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας τους.

Οι παράγοντες που ορίζονται ως βλαπτικοί για τον εργαζόμενο αφορούν:

1. Φυσικούς παράγοντες (θόρυβος, δονήσεις, ακτινοβολίες, ακραίες υψηλές ή χαμηλές  θερμοκρασίες).

2. Χημικούς παράγοντες (τοξικοί, καρκινογόνοι κ.α.).

3. Βιολογικούς παράγοντες.

4. Εργονομικούς παράγοντες (χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων, βαριά σωματική εργασία).

5. Μηχανολογικούς - ηλεκτρολογικούς παράγοντες (εργασία με μηχανήματα με κινητά μέρη, εργασία επηρεαζόμενη από ρεύμα υψηλής τάσης, εργασία σε ύψος, σε βάθος κ.α.)

6. Οργανωτικούς παράγοντες (εργασία σε 24ωρες βάρδιες με νυχτερινό ωράριο τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).

7. Ψυχοκοινωνικούς παράγοντες (εργασιακό στρες).