Στην επόμενη φάση περνούν οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στις τέσσερις συνολικά θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο και στην Κρήτη ύστερα από την κατάθεση των σχετικών νομοσχεδίων για κύρωση στη Βουλή. 

Τα Ελληνικά Πετρέλαια, η αμερικανική ΕxxonMobil, η γαλλική Total και η ισπανική Repsol ετοιμάζονται να «πιάσουν δουλειά», η οποία ουσιαστικά θα αρχίσει να αποδίδει από τη στιγμή που θα δημοσιευθεί ο νόμος σε ΦΕΚ. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία, αν όλα «τρέξουν» κανονικά μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 15 ημέρες. Με το ΦΕΚ θα λάβουν οι επιχειρήσεις το «πράσινο φως» να ξεκινήσουν τις επενδύσεις καθώς από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να «μετρά» ο χρόνος για τα έξοδα και τις αποσβέσεις (κεφαλαιουχικές δαπάνες γνωστές ως CAPEX). 

Οι συμβάσεις μίσθωσης έχουν αρχική διάρκεια οκτώ ετών για την περίοδο ερευνών και 25 ετών για την περίοδο εκμετάλλευσης (με δυνατότητα παράτασης για δυο πενταετίες), από την ημερομηνία ανακάλυψης εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων.

Το οκταετές βασικό στάδιο ερευνών, οι εταιρείες-ανάδοχοι καλούνται να επενδύσουν σωρευτικά ποσό της τάξης των 140 εκατ. ευρώ για τη διενέργεια γεωφυσικών ερευνών, τον  καθορισμό των πιθανών γεωτρητικών στόχων και τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων. 

Σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος, θα ακολουθήσει η διενέργεια επιβεβαιωτικών  γεωτρήσεων και ανάλογα με την ανάλυση των ευρημάτων, θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για την παραγωγική γεώτρηση. 

Οι πιθανότητες ανακάλυψης κοιτασμάτων

Το γεγονός ότι διεθνείς ενεργειακοί κολοσσοί έχουν δείξει ενδιαφέρον για τους υδρογονάνθρακες της Ελλάδας αποτελεί από μόνο του ένα θετικό «σήμα» για τις έρευνες. Πρόκειται για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στη ΝΑ Μεσόγειο, και την Ελλάδα την βλέπουν ως συνέχεια και πέρασμα μιας ευρύτερης ζώνης όπου έχουν γίνει μεγάλες ανακαλύψεις.

Τα συστήματα στη δυτική Ελλάδα είναι ασβεστολιθικά και δεδομένου ότι η τεχνολογία εξελίσσεται καθίσταται προοδευτικά εφικτή η έρευνα σε μεγάλα βάθη. Όσον αφορά στην Κρήτη, αυτές οι περιοχές θυμίζουν το «Ζορ», κάτι που προσελκύει τη βιομηχανία. 

Τα έσοδα που θα προκύψουν για το κράτος

Τα έσοδα του Δημοσίου από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων θα προέλθουν κυρίως από το μίσθωμα (royalties) και τη φορολογία των προσδοκώμενων κερδών, καθώς και από τις στρεμματικές αποζημιώσεις, οι οποίες είναι καταβλητέες ήδη από το στάδιο της έρευνας. Κατά τη συνήθη διεθνή πρακτική, το ύψος του μισθώματος υπολογίζεται στη βάση μαθηματικού τύπου που λαμβάνει υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις και τις εκροές (δαπάνες) των μισθωτριών εταιρειών. 

Το μίσθωμα καταβάλλεται οπωσδήποτε στο Δημόσιο, ανεξάρτητα από την επίτευξη ή όχι κέρδους από τις εταιρείες-αναδόχους και υπολογίζεται ως ποσοστό της αξίας των υδρογονανθράκων που θα εξορυχθούν. 

Στις συμβάσεις περιέχεται επίσης όρος που υποχρεώνει τις εταιρείες-αναδόχους στην καταβολή συγκεκριμένου ποσού ετησίως για την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών του Δημοσίου και των τοπικών κοινωνιών.