Λιμάνι Αλεξανδρούπολης: Στις 11 Ιανουαρίου οι προσφορές για τα έργα αναβάθμισης – Επενδύσεις μέσω ΤΑΙΠΕΔ, RRF

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Λιμάνι Αλεξανδρούπολης: Στις 11 Ιανουαρίου οι προσφορές για τα έργα αναβάθμισης – Επενδύσεις μέσω ΤΑΙΠΕΔ, RRF
Βγήκε η προκήρυξη για τα έργα αναβάθμισης του λιμανιού και την οδική σύνδεση με περιφερειακή και Εγνατία Οδό. Ποιες υποδομές 24 εκατ. θα γίνουν. Η συνδρομή της μονάδας PPF και η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Στις 11 Ιανουαρίου 2024 θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους οι προσφορές στον διαγωνισμό που προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ και η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), για λογαριασμό του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αναβάθμιση υποδομών που σχετίζονται με τον Λιμένα Αλεξανδρούπολης, ύψους 23,65 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Πρόκειται για τα έργα που κατά καιρούς έχει αναδείξει το insider.gr και πρόσφατα αποκάλυψε ότι έρχεται η προκήρυξη, με τον σχετικό διαγωνισμό να έχει τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Λιμένος Αλεξανδρούπολης: Αποκατάσταση Βαθών στη Λιμενολεκάνη και στον Δίαυλο Ναυσιπλοΐας – Οδική Σύνδεση με Νέα Περιφερειακή Οδό Τμήμα Α: Αποκατάσταση Βαθών στη Λιμενολεκάνη και στον Δίαυλο Ναυσιπλοΐας Τμήμα Β: Οδική Σύνδεση με Νέα Περιφερειακή Οδό». Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση του έργου, το οποίο, όπως έχουμε αναφέρει, υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (RRF 16975) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

Μετά την ακύρωση του διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης αποφασίστηκε η αναβάθμιση των υποδομών μέσω δημόσιου μοντέλου, με συνδρομή του ΤΑΙΠΕΔ και χρηματοδότηση του RRF, δεδομένου ότι ο λιμένας έχει αποκτήσει μεγαλύτερη εμπορική/οικονομική και γεωστρατηγική αξία. Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των υποδομών λιμένος Αλεξανδρούπολης μέσω μελέτης και κατασκευής και διακρίνεται στα ακόλουθα δύο τμήματα:

Τμήμα Α: αποκατάσταση των βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στο δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα, με απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευθεί από τα τέλη του 2015 έως σήμερα. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 14.878.936,52 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. ύψους 24%, ανερχόμενου σε 3.570.944,77 ευρώ).

Τμήμα Β: οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένα Αλεξανδρούπολης με τη νέα Περιφερειακή Οδό που είναι ήδη υπό κατασκευή στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η κατασκευή οδικού άξονα μήκους 1.500 μέτρων εντός της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 4.193.944,20 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. ύψους 24%, ανερχόμενου σε 1.006.546,61 ευρώ).

Η κατασκευή του συγκεκριμένου οδικού κλάδου είναι η άμεσης προτεραιότητας απαιτούμενη οδική υποδομή για την εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα (που αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται από το αστικό οδικό δίκτυο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οχλήσεων) απ’ ευθείας προς την Εγνατία Οδό, δια μέσου του νέου, ανατολικού κλάδου της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης. Με τις ανωτέρω επεμβάσεις, θα επιτευχθεί σημαντική αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα, με την ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών και της λειτουργικότητας για τους χρήστες του.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης εκάστου Τμήματος, είναι κατά μέγιστο, για το ΤΜΗΜΑ Α: δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και για το ΤΜΗΜΑ Β: οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει προσφορά για ένα ή για όλα τα τμήματα του έργου.

Η περιγραφή των έργων

Ειδικότερα, το τμήμα Α αφορά στην αποκατάσταση βαθών (εκβάθυνση) στη λιμενολεκάνη και στον δίαυλο ναυσιπλοΐας του λιμένα Αλεξανδρούπολης στις στάθμες της τελευταίας εργολαβίας (έτους 2015), με απομάκρυνση των προσχώσεων που έχουν συσσωρευτεί από τα τέλη του 2015 έως και σήμερα (με βάση πρόσφατη βυθομετρική αποτύπωση του 2022, ο μέσος ετήσιος ρυθμός προσάμμωσης υπολογίζεται ότι είναι της τάξης των 190.000 μ3). Δεδομένου ότι, ο μεγαλύτερος όγκος προσχώσεων εντοπίζεται στην περιοχή της εισόδου του λιμένα, προτείνεται τοπική υπερεκσκαφή Τμήματος της λιμενολεκάνης και Τμήματος του διαύλου στα -13,00μ. (ΜΣΘ), ώστε να δημιουργηθεί επιπλέον «αποθηκευτικός χώρος» συσσώρευσης των φερτών υλικών στην περιοχή της εισόδου του λιμένα. Σημειώνεται ειδικότερα ότι: (i) με την ολοκλήρωση του έργου εκβάθυνσης στα τέλη του 2015, η ανατολική λιμενολεκάνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης απέκτησε βάθος -12.00 m (ΜΣΘ) σε επιφάνεια 500 στρεμμάτων περίπου, με κύκλο ελιγμών διαμέτρου περίπου 500 μέτρων. Η προσέγγιση των πλοίων σε αυτήν εξασφαλίστηκε με ταυτόχρονη εκσκαφή διαύλου ναυσιπλοΐας συνολικού μήκους 3.5 km, ελάχιστου (καθαρού) πλάτους 160.0 μ. και βάθους -12.50 μ. (ΜΣΘ). (ii) Με βάση το εγκεκριμένο υφιστάμενο προγραμματικό σχέδιο του λιμένα (MasterPlan) προβλέπεται εκβάθυνση της ανατολικής λιμενολεκάνης σε συνολική επιφάνεια 667 στρεμμάτων περίπου, με κύκλο ελιγμών 730 μέτρων και τελικό βάθος στα -15,00 μέτρων (ΜΣΘ) (με αντίστοιχη προσαρμογή του μήκους και του τελικού βάθους του διαύλου ναυσιπλοΐας).

Το Τμήμα Β αφορά την οδική σύνδεση του νέου εμπορικού προβλήτα του λιμένος Αλεξανδρούπολης με τη νέα Περιφερειακή Οδό (η οποία βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή) και συνίσταται στην κατασκευή οδικού άξονα μήκους 1.500 μ εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τη χάραξη, τις διατομές και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο εγκεκριμένο MasterPlan. Η κατασκευή του συγκεκριμένου οδικού κλάδου αποτελεί την άμεσης προτεραιότητας απαιτούμενη οδική υποδομή για την εκτροπή της εμπορικής κίνησης του λιμένα (δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια του αστικού ιστού που αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται από το αστικό οδικό δίκτυο, με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οχλήσεων και ατυχημάτων) απ’ ευθείας προς την Εγνατία Οδό, δια μέσου του νέου, ανατολικού κλάδου της Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης.

Ο σύμβουλος, το business plan, οι συνεργασίες

Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, το Ταμείο και ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης είχαν εκκινήσει συνεργασία με τον όμιλο Steer, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων διεθνώς με μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση λιμένων, θαλάσσιων μεταφορών καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στην ενέργεια και την κυκλική οικονομία, ο οποίος συνδράμει το ΤΑΙΠΕΔ στην εκπόνηση Business Plan. Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης έχει υπογράψει μακροχρόνια σύμβαση με την εταιρεία Gastrade για τη μίσθωση αποθήκης και τμήματος του κρηπιδώματος, ενόψει της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στις αρχές του 2024. Η Διοίκηση της ΟΛΑ Α.Ε. βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον όμιλο ΤΙΤΑΝ ο οποίος ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει χώρο εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις και με άλλους δυνητικούς χρήστες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο logistics και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την εγκατάστασή τους στο λιμάνι. Ενδιαφέρον για το λιμάνι ως πύλη εισόδου – εξόδου και υποδομή παράκαμψης των στενών του Βοσπόρου έχει εκδηλώσει και η κυβέρνηση της Βουλγαρίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΗΡΑΚΛΗΣ: «Πρασινίζει» με επενδύσεις 600 εκατ., «βλέπει» τζίρο 0,8 δισ. – Το «Olympus» και το Ελληνικό

gazzetta
gazzetta readerinsiderinsider