Πλαστικά Θράκης: Η υιοθέτηση πρακτικών ESG βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου

Newsroom
Μοιράσου το
Πλαστικά Θράκης: Η υιοθέτηση πρακτικών ESG βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου
Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής, δημοσιεύει για 4η συνεχή χρονιά την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευση και προσήλωσή του στους στόχους ESG και της ουσιαστικής συμβολής της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και των δράσεων του σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις της εποχής, δημοσιεύει για 4η συνεχή χρονιά την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευση και προσήλωσή του στους στόχους ESG και της ουσιαστικής συμβολής της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και των δράσεων του σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Προτεραιότητα για τον Όμιλο παραμένει η συνεχής επένδυση στην Έρευνα και Καινοτομία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο στάδιο του σχεδιασμού. Στόχος είναι η ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων, πλήρως εναρμονισμένων με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά, εντός του πλαισίου της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και συμβολή στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Βασικές επιδιώξεις αποτελούν το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των παραγόμενων προϊόντων, η ανακυκλωσιμότητά τους, αλλά και η χρήση ανακυκλωμένου υλικού σε ποσοστό έως και 100%. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ανωτέρω, τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου, ενίσχυσαν σημαντικά τα αποτελέσματα του έτους 2021 σε επίπεδο χρήσης δευτερογενούς πρώτης ύλης, επιτυγχάνοντας παράλληλη μείωση στην παραγωγή αποβλήτων.

Επιπρόσθετα, στον τομέα του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ο Όμιλος υλοποίησε ένα εκτενές επενδυτικό πλάνο για την ενίσχυση της δυναμικής του σε επίπεδο ανακύκλωσης, μέσα από σειρά δράσεων και ενεργειών, επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις σε δύο βασικούς τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, στην ανακύκλωση και στη μείωση παραγωγικών υπολειμμάτων (waste). Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2021 ανακυκλώθηκαν 11,443 τόνοι πλαστικών, αυξημένοι κατά 69% συγκριτικά με το 2020, παράλληλα ο τομέας περιορισμού παραγωγικών αποβλήτων (waste) κατέγραψε μείωση ύψους 29% συγκριτικά με το 2020. Είναι επομένως εμφανές πως οι ενέργειες που υλοποιούνται έχουν επιφέρει αξιοσημείωτα αποτελέσματα, συνεισφέροντας στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεχωριστή θέση στην Έκθεση καταλαμβάνει η περιβαλλοντικά στοχευμένη πλατφόρμα του Ομίλου Πλαστικά Θράκης IN THE LOOP που βασίζεται στους 3 άξονες της κυκλικής οικονομίας REDUCE | REUSE | RECYCLE και δικτυώνει εταιρείες, brands, δημόσιους φορείς και καταναλωτές με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Παράλληλα, η Έκθεση ανέδειξε και την περαιτέρω στροφή του Ομίλου στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2021 ο Όμιλος επένδυσε σε φωτοβολταϊκό πάρκο απόδοσης 1 MW, με στόχο τη λειτουργία 6 ΜW έως τα τέλη του 2022, συμπεριλαμβανομένου και πλάνου περαιτέρω επέκτασής τους. Παράλληλα, ο Όμιλος παρακολουθεί διαρκώς την κατανάλωση ενέργειας στις παραγωγικές του διαδικασίες, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή αποδοτικότητα μέσω δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και επενδύσεων σε μηχανολογικό εκσυγχρονισμό, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση στην ενεργειακή ένταση.

Για πρώτη χρονιά στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου συμπεριλαμβάνεται αναλυτική αναφορά στο ανθρακικό του αποτύπωμα, καθώς και στη συνολική του συνεισφορά στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Συγκεκριμένα, η Έκθεση αναλύει τις επιδόσεις του Ομίλου τόσο στις άμεσες και έμμεσες εκπομπές (Scope 1, 2), όσο και στις έμμεσες εκπομπές που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας (Scope 3).

Στον τομέα της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ γίνεται εκτενής αναφορά στη στρατηγική του Ομίλου η οποία εφαρμόζεται με στόχο τη δημιουργία και διασφάλιση της απασχόλησης, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εργασία, αλλά και τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της ποιότητας των προϊόντων.

Παράλληλα, περιγράφεται η λειτουργία του Κοινωνικού Κέντρου Σταύρος Χαλιορής και η έμπρακτη συνεισφορά του Ομίλου στην κοινωνία με πρωτοβουλίες και δράσεις εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και κοινωνικού περιεχόμενου.

Τέλος, σε επίπεδο ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η έκθεση αναλύει όλα τα θέματα που εμπίπτουν στον συγκεκριμένο πυλώνα δράσης με αναφορά στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου, στην επιχειρηματική του συνέχεια και στη διαχείριση της εφοδιαστικής του αλυσίδας. Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στους περιβαλλοντικούς στόχους του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ταξινομίας, αλλά και οι κατηγορίες κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και οι ευκαιρίες μετάβασης σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο χαμηλών εκπομπών άνθρακα με έμφαση στην καινοτομία.

Με αφορμή την δημοσίευση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Πρόεδρος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης Κωνσταντίνος Χαλιορής επισημαίνει χαρακτηριστικά «Στην προσπάθειά μας για ένα βιώσιμο μέλλον, θέτουμε φιλόδοξους στόχους, πάντα σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό μας μοντέλο και είμαστε σίγουροι ότι θα τους πετύχουμε, καθώς μαζί μας σε αυτή τη γεμάτη προκλήσεις πορεία, έχουμε συνοδοιπόρους τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Μαλάμος προσθέτει ότι «με το όραμα της δημιουργίας ενός σύγχρονου και βιώσιμου κόσμου για όλους, το μέλλον μaς βρίσκει προετοιμασμένους να ελιχθούμε σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που παρουσιάζει προκλήσεις, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες».

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης αναπτύσσεται με σεβασμό στην κοινωνία και το περιβάλλον με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη να αποτελεί μία «πολυμερή» συνεργασία η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής και της κουλτούρας του.

Σημειώνεται πως η Έκθεση έχει καταρτιστεί σύμφωνα τα υψηλότερα πρότυπα δημοσιοποίησης στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως GRI, SASB, TCFD, CDP, τους δείκτες επίδοσης ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τον Οδηγό Αναφοράς ESG του Nasdaq. Αντίστοιχα, λαμβάνονται υπόψη οι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η επίδραση στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ που εστιάζει ο Όμιλος. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως ο Όμιλος συμμετέχει στον δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Πετρόπουλος: Εισήχθη στον δείκτη ATHEX ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Με ταχείς ρυθμούς αναπτύσσεται η αγορά ανακυκλωμένου γυαλιού