Επιχειρήσεις
01-04-2021 | 08:41

Ελλάκτωρ: Η «μαύρη τρύπα» του κατασκευαστικού τομέα – Η σύγκριση με παραχωρήσεις, ΑΠΕ

Ελλάκτωρ: Η «μαύρη τρύπα» του κατασκευαστικού τομέα – Η σύγκριση με παραχωρήσεις, ΑΠΕ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Τον χαρακτηρισμό της «μαύρης τρύπας», που λίγο ως πολύ έχει αποδώσει η νέα διοίκηση της Ελλάκτωρ στον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου, επιβεβαίωσε η χτεσινή ανακοίνωση της εισηγμένης για τα οικονομικά αποτελέσματα στο σύνολο του 2020.

Τα νούμερα είναι ενδεικτικά των όσων ισχυρίζονται ότι έχουν ανακαλύψει οι άνθρωποι του ομίλου τους τελευταίους μήνες, απόρροια, όπως σημειώνουν, κακών επιλογών προηγούμενων διοικήσεων.

Ο τομέας της κατασκευής, για τη χρήση 2020, παρουσίασε έσοδα 499 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 45% (ή  κατά 402 εκατ.) έναντι εσόδων 901 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, στο πλαίσιο της στρατηγικής για επιστροφή στην κερδοφορία. Το EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο, με ζημίες 155 εκατ. ευρώ το 2020 (συμπεριλαμβανομένων των μη επαναλαμβανόμενων εξής στοιχείων αναδιάρθρωσης του Κλάδου: απομείωση €12,8 εκατ. λόγω πώλησης μη-λειτουργικών ακινήτων, ζημιά €22,2 εκατ. από αποχώρηση Φ/Β έργων εξωτερικού και €0,6 εκατ. κόστους αναδιάρθρωσης)μ έναντι ζημίων 123 εκατ. ευρώ το 2019 (δηλαδή και το 2019 ο όμιλος εμφάνισε μεγάλες ζημίες). Για τη χρήση 2020 οι ζημιές προ φόρων ήταν 177 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών  146 εκατ. ευρώ το 2019 (τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν κέρδος €6,9 εκατ. από την πώληση της Hellas Gold που έχουν καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα το 2ο τρίμηνο του 2020).

Είναι σαφές ότι ο τομέας κατασκευής «βάζει μέσα» τον όμιλο και για αυτό η νέα διοίκηση προχωρά σε κινήσεις αναδιάρθρωσης, περικοπής κόστους, σε εστίαση σε συγκεκριμένες αγορές/χώρες και βέβαια, σε κεφαλαιακή ενίσχυση άνω των 120 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό τα €100 εκατ. θα διοχετευτούν στον κλάδο της Κατασκευής, καλύπτοντας το χρηματοδοτικό κενό του κλάδου, το οποίο προήλθε κυρίως από τις ζημιές του εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα από το κλάδο των φωτοβολταϊκών πάρκων. Τα υπόλοιπα €20 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον κλάδο των ΑΠΕ.

Κατά την εισηγμένη, το πλάνο μετασχηματισμού του Κλάδου Κατασκευής κατά την περίοδο 2020-2023 θα προσφέρει όφελος για τον Όμιλο περίπου 100 εκατ. ευρώ. Την πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκαν ήδη τα €32 εκατ., και η νέα Διοίκηση έχει λάβει πρόσθετα μέτρα μείωσης του κόστους, ώστε να εξασφαλίσει τουλάχιστον την επίτευξη του στόχου αυτού.  Για τα επόμενα 3 χρόνια (2021-2023) περίπου €27 εκατ. εκτιμάται η μείωση του κόστους πωληθέντων από το νέο Κέντρο Προμηθειών Ομίλου, €35 εκατ. από μείωση των δαπανών προσωπικού, και περίπου €9 εκατ. από διάθεση μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και εισπράξεις παλαιών απαιτήσεων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 31.12.2020 σε 1,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων €0,68 δισ. αντιστοιχούν σε συμβάσεις που υπεγράφησαν κατά το 2020. Επιπλέον, μετά τις 31.12.2020 εξασφαλίσθηκαν νέα έργα ύψους €0,17 δισ., οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν, ανεβάζοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο σήμερα σε €1,8 δισ.

Για λόγους… σύγκρισης, αντιπαραβάλλονται τα μεγέθη άλλων κλάδων του ομίλου, όπου είτε είχαμε σχετικά συντήρηση δυνάμεων, είτε άνοδο (π.χ. ΑΠΕ), είτε λελογισμένη πτώση, σε βαθμό που δεν «βάρυνε στη ζυγαριά» των τελικών μεγεθών.

Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €202 εκατ. για τη χρήση 2020, μειωμένα κατά 15,8%, έναντι εσόδων €240 εκατ. το 2019. Η μείωση των εσόδων κατά τη χρήση 2020 οφείλεται  στη μειωμένη κυκλοφορία  (Αττική Οδός -24%, Μορέας -23%) ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που επιβλήθηκαν από την Κυβέρνηση λόγω της πανδημίας. Το EBITDA του Κλάδου διαμορφώθηκε στα €120 εκατ. μειωμένο κατά 21,6% σε σχέση με το 2019 που είχε διαμορφωθεί στα €152 εκατ. Για το 2020 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €30,2 εκατ. έναντι €60,4 εκατ. το 2019 (-50%). Η μείωση της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό ήταν 24% για το έτος (-72% πέρυσι τον Απρίλιο, -44% τον Μάιο, σταδιακή ανάκαμψη στη συνέχεια, στο +4% τον Αύγουστο αλλά στο -51% εκ νέου τέλος του 2020, στο -31% μέχρι τώρα το 2021) και τα έσοδα  μειώθηκαν κατά 21%, ενώ η μείωση της κυκλοφορίας στον Μορέα (Κόρινθος-Τρίπολη) ήταν 23% ενώ τα έσοδα έπεσαν κατά 21%.

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά τη χρήση 2020 ανήλθε σε €94 εκατ. έναντι €64 εκατ. τη χρήση 2019, ήτοι αύξηση 46,5%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος. Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 2020 ανήλθε σε €73 εκατ. έναντι €50 εκατ.  το 2019 παρουσιάζοντας αύξηση 47,5% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα του 2020 έχει επιβαρυνθεί με την έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ ύψους €2,5 εκατ. Για τη χρήση 2020 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €38,3 εκατ. έναντι  €25,4 εκατ. το 2019 (+50,7%).

Τα έσοδα του κλάδου Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €102 εκατ. για τη χρήση  2020 έναντι €87 εκατ. κατά τη χρήση 2019, αυξημένα κατά 16,7% λόγω της αύξησης  ποσοστού υλοποίησης των κατασκευαστικών έργων. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,2 εκατ. το 2020 έναντι €6,8 εκατ. για τη χρήση 2019, σημειώνοντας μείωση 38% λόγω αρνητικής επίδρασης έκτακτων επιβαρύνσεων περίπου €7 εκατ. (ζημιά €3,2 εκατ. από το έργο Osnasbruck, επιβάρυνση από δικαστική υπόθεση του 2010 ύψους €2,7 εκατ. και έκτακτη εισφορά στις ΑΠΕ €1,2 εκατ). Οι ζημιές προ φόρων ήταν €1,1 εκατ. για τη χρήση 2020 έναντι ζημιών €0,9 εκατ. το 2019,  αυξημένες κατά 24,4%.

Τα έσοδα του κλάδου Ανάπτυξης Ακινήτων διαμορφώθηκαν στα €6,8 εκατ. κατά τη χρήση 2020, έναντι €7,1 εκατ. το 2019, μειωμένα κατά 4,2%. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €3,9 εκατ. για τη χρήση 2020 έναντι €2,6 εκατ. για τη χρήση 2019, ήτοι αύξηση 47,9%. Μετά την επαναλειτουργία του εμπορικού πάρκου “Smart Park” στις 11 Μαΐου του 2020, η επισκεψιμότητα αποκαθίσταται σταδιακά, μέχρι τον Οκτώβριο 2020, περίοδο που λήφθηκαν νέα μέτρα από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η επισκεψιμότητα  του πάρκου το 2020 σημείωσε μείωση κατά 30% σε σύγκριση με το 2019.  Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν €0,2 εκατ. για τη χρήση 2020 έναντι -€0,4 εκατ.  για το 2019.  

Συνολικά το 2020, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν κατά τη χρήση 2020 σε €892 εκατ. έναντι €1,27 δισ. το 2019, μειωμένα κατά 30% (ή €381 εκατ.). Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €402 εκατ. (από €901 εκατ. σε €499 εκατ.). Το μεικτό κέρδος του Ομίλου (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκε σε €110 εκατ. κατά τη χρήση 2020 έναντι €181 εκατ. το  2019, μειωμένο κατά 39% (ή €71 εκατ.). Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τους κλάδους της Κατασκευής (αύξηση μεικτών ζημιών κατά €54 εκατ. έναντι του 2019) και των Παραχωρήσεων, όπου το μεικτό κέρδος μειώθηκε κατά €41 εκατ. λόγω της επίπτωσης από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση κατά €24 εκατ. που σημείωσε το μεικτό κέρδος του κλάδου των ΑΠΕ κατά την ίδια χρήση.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €30 εκατ. το 2020, έναντι €80,6 εκατ. το 2019, σημειώνοντας μείωση 11%. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του EBITDA των κλάδων Κατασκευής (-€155 εκατ. το 2020 EBITDA έναντι -€127 εκατ. το 2019) και Παραχωρήσεων (€120 εκατ. το 2020, έναντι €152 εκατ. το 2019), η οποία καλύφθηκε μερικώς από την αύξηση του EBITDA των ΑΠΕ (€73 εκατ. το 2020 έναντι €50 εκατ. το 2019). Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές €149,7 εκατ. έναντι ζημιών €84,0 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν επίσης ζημιά €186,7 εκατ. έναντι ζημιών €131,4 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ανήλθαν στις 31.12.2020 σε €406 εκατ. έναντι €463 εκατ. στις 31.12.2019. Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €443 εκατ.), ανήλθε στις 31.12.2020 σε €1.100 εκατ. έναντι €1.033 εκατ. στις 31.12.2019. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη διεθνή έκδοση και διάθεση Πρώτης Τάξεως Ομολογιών ονομαστικής αξίας €70 εκατ. που ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιανουάριο του 2020, με επιτόκιο 6,375% και λήξη τον Δεκέμβριο 2024. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €443 εκατ. και καταθέσεις €30 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €725 εκατ. στις 31.12.2020 έναντι €608 εκατ. στις 31.12.2019.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €332 εκατ. στις 31.12.2020, έναντι €533 εκατ. στις 31.12.2019, δηλαδή μειωμένα κατά €201 εκατ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημιές μετά από φόρους. Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €230 εκατ. έναντι €414 εκατ. στις 31.12.2019, δηλαδή μειωμένα κατά €184 εκατ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.