Βελτίωση του πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις, απλοποίηση αδειοδοτήσεων και fast track διαδικασίες με τη συμμετοχή ιδιωτών ελεγκτών, αλλαγές στα Επιχειρηματικά Πάρκα και στο ΓΕΜΗ. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα, μέσω του νομοσχεδίου θεσπίζονται μηχανισμοί που εφόσον λειτουργήσουν θα αλλάξουν άρδην τον τρόπο λειτουργίας του κράτους. Ο λόγος για τον Ψηφιακό Χάρτη που προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα της χώρας, για το Μητρώο Υποδομών μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η κατάσταση και η συντήρηση όλων των δημόσιων υποδομών αλλά και για το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας.

Ακόμη το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που συνιστούν από μόνες τους ένα μίνι εργασιακό νομοσχέδιο

Οι ιδιώτες ελεγκτές

Μια από τις πιο μεγάλες τομές του νομοσχεδίου είναι η είσοδος ιδιωτών ελεγκτών στην ελεγκτική διαδικασία των επενδύσεων που υπάγονται στους αναπτυξιακούς νόμους. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στον φορέα της επένδυσης να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% του επενδυτικού σχεδίου και να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης αν υποβληθούν σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης υπογεγραμμένες από ορκωτή ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Τριμελής επιτροπή θα πραγματοποιεί δειγματολογικούς ελέγχους και στην περίπτωση που εντοπιστούν παραβάσεις θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Το νομοσχέδιο αλλάζει σημαντικά και τον τρόπο λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης.

Παράλληλα θεσμοθετείται το Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Ως μεμονωμένες μεγάλες μονάδες θεωρούνται αυτές που έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης.

Βιομηχανικές δραστηριότητες

Ακόμη, απλοποιούνται οι αδειοδοτήσεις βιομηχανικών δραστηριοτήτων, καθώς δεν θα  απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας – βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.

Οι αλλαγές στο ΓΕΜΗ

Ποιο γρήγορες γίνονται οι διαδικασίες στο ΓΕΜΗ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Επιμελητηρίων, με την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, προβαίνει στην πρωτοκόλληση της αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώλυμα καταχώρησης, προβαίνει στις καταχωρήσεις, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέρα κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες κοινοποιήσουν στην προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους.

Ακόμη, προβλέπεται ότι θα καταχωρούνται αυτοματοποιημένα, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας (τυπικός έλεγχος) ή ελέγχου νομιμότητας οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού. Από την αυτοματοποιημένη καταχώριση και δημοσίευση των πράξεων και στοιχείων εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηματισμών του ν. 4601/2019 (Α' 44).

Ο Ψηφιακός Χάρτης και το Μητρώο Υποδομών 

Ένα εργαλείο που θα χρειαστεί κάποια χρόνια για να ξεκινήσει την πλήρη λειτουργία του μπορεί να αλλάξει σημαντικά το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας. Ο λόγος για τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη που θα παρέχει δημόσια και δωρεάν πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα της χώρας και ειδικά όλες τις πληροφορίες για:

 • Όρους και περιορισμούς δόμησης
 • Χρήσεις γης
 • Σχέδια πόλεων
 • Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές
 • Γεωτεμάχια κτηματολογίου (μόνον εφ' όσον περιλαμβάνονται οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν οριστικοποιηθεί)
 • Δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφ' όσον περιλαμβάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποιηθεί)
 • Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας ειδικών οικοτόπων
 • Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα
 • Ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων ποταμών και μεγάλων λιμνών
 • Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους
 • Παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προστατευόμενους χώρους
 • Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).

Παράλληλα στο νομοσχέδιο προβλέπεται και η συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα. Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι κατηγορίες των υποδομών και κτηρίων που καταχωρούνται στο Μητρώο. Η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδομών μπορεί να ανατεθεί σε φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υποδομή.