Προχωρά η ψηφιοποίηση του τουρισμού 

Νίκη Παπάζογλου
Viber Whatsapp Μοιράσου το
Προχωρά η ψηφιοποίηση του τουρισμού 
Διαγωνισμός για την δημιουργία της πλατφόρμας «mydigitaltourism.gr» - Τα έργα με ψηφιακή και βιώσιμη στόχευση που προχωρούν για τον τουρισμό.

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο ψηφιακός και βιώσιμος μετασχηματισμός του Τουρισμού, τον οποίο έχει χαράξει το αρμόδιο υπουργείο, με στόχο να δώσει νέα προοπτική στον κλάδο που εισφέρει άμεσα κι έμμεσα το 25% περίπου του ΑΕΠ της χώρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση μάλιστα, πολύ πρόσφατα, η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στη διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων «mydigitaltourism.gr», ύψους 16,3 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο αφορά στη δημιουργία της πλατφόρμας «mydigitaltourism» η οποία θα αποτελέσει την ψηφιακή μετεξέλιξη του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ), τη διαλειτουργικότητα της με δημόσια μητρώα και συστήματα καθώς και τη σύνδεση της με άλλα υπο-δημιουργία μητρώα και εφαρμογές του υπουργείου Τουρισμού.

Συγκεκριμένα όπως επισημαίνεται στη σχετική προκήρυξη, οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των τουριστών για προσωποποιημένες, ελκυστικές και ποιοτικές εμπειρίες και υπηρεσίες, επιβάλλουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αφομοίωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Δεδομένου του παραπάνω και με στόχο τη διοικητική εξυπηρέτηση αλλά και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα του τουρισμού προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου της λειτουργίας του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων e-ΜΗΤΕ.

Σε αυτή θα μεταπέσουν τα δεδομένα και οι λειτουργίες του υφιστάμενου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των υπαρχόντων δεδομένων στην μορφή που θα καθορίσει ο Ανάδοχος κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής.

Παράλληλα, θα αναπτυχθεί διαλειτουργικότητα με σκοπό τη διασύνδεση με μητρώα και συστήματα στα οποία τηρούνται στοιχεία για τις τουριστικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε το Υπουργείο να μπορεί να έχει μια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία που θα αντλούνται θα αφορούν όλες τις νομίμως λειτουργούσες τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ η διαδικασία υποβολής στοιχείων για την αρχική αδειοδότηση ή την ανανέωση της αδειοδότησης αυτών θα παραμείνει αρμοδιότητα των τρίτων συστημάτων.

Παράλληλα, θα ενταχθεί ο έλεγχος των επιχειρήσεων από τις περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου (ΠΥΤ) στα πλαίσια της διερεύνησης τυχόν καταγγελιών που επίσης θα υποβάλλονται μέσω του νέου συστήματος.

Στόχος της πλατφόρμας «mydigitaltourism» είναι η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, η βελτίωση της διαθεσιμότητας έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις τουριστικές οικονομικές δραστηριότητες και η παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που αφορούν στη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα (π.χ. διαμονή εκτός καταλυμάτων σε άλλου είδους εγκαταστάσεις όπως camping, σκάφη αναψυχής κ.α.), τη στιγμή που αυτά θα γίνονται διαθέσιμα από τις επιχειρήσεις, σχετικά με τις αφίξεις τουριστών.

Τα έργα ψηφιακού και βιώσιμου μετασχηματισμού που προχωρούν

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων» είναι ωστόσο ένα από τα έργα που προωθούνται το τελευταίο διάστημα με στόχο την ψηφιοποίηση αλλά και την βιώσιμη χάραξη στρατηγικής στον κλάδο. Τον εκσυγχρονισμό του μητρώου θα ακολουθήσει και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ, έργο ύψους 10 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Τουρισμού, σε τροχιά μπαίνουν κι άλλες δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 350 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας.

Οι τέσσερις αυτές δράσεις αφορούν στην προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών, στη διαφοροποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην ενίσχυση της προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με νέα προσέγγιση και αξιοποίηση νέων εργαλείων, στην οποία εντάσσεται και η νέα πλατφόρμα.

Σημειωτέον ότι σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη τέσσερα βασικά έργα που αφορούν την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, την αναβάθμιση εγκαταστάσεων χιονοδρομικών και ορειβατικών καταφυγίων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε παραλίες. Οι δράσεις αυτές έχουν συνολικό προϋπολογισμό 222 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση των τουριστικών λιμένων ο σχεδιασμός προβλέπει την αναβάθμιση των υποδομών τους, με στόχο την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης της αγοράς και της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του σχετικού τουριστικού προϊόντος διεθνώς, δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στην απεξάρτηση τους από τον άνθρακα, στην προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 159,2 εκατ. και μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής, (μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια, ανεξαρτήτως χρόνου και καθεστώτος δημιουργίας τους). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η 27η Δεκεμβρίου και το ανώτατο όριο ανά επενδυτικό σχέδιο για τις μαρίνες έχει προσδιοριστεί στα 10 εκατ., για τα καταφύγια στα 6 εκατ. και για τα αγκυροβόλια στα 3 εκατ.

Στην περίπτωση των χιονοδρομικών κέντρων, όπου δρομολογούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 53,7 εκατ., προβλέπεται η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων η οποία προχωρά παράλληλα με την βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες με έργα ύψους 17,1 εκατ. Ευρώ.

Όσον αφορά την τουριστική εκπαίδευση, έχουν εξασφαλιστεί δημόσιες δαπάνες 45,153 εκατ. ευρώ ενώ το έργο της διαχείρισης προορισμών, προϋπολογισμού 16,2 εκατ. ευρώ προβλέπει την βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών και περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών και Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Τέλος, άλλα 28,3 εκατ. έχουν προϋπολογιστεί για έργα τουρισμού, υγείας και ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών και με στόχο την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού ώστε να επιτευχθεί η παράταση της τουριστικής περιόδου.

Φωτό@AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τουρισμός: Οι αγορές που εκτόξευσαν αφίξεις και εισπράξεις 

Πρόσω ολοταχώς για τα 20 δισ. ευρώ βαδίζει ο τουρισμός

Τουρισμός: Σε προορισμό πολλών αστέρων μετατρέπεται η Αθήνα

gazzetta
gazzetta reader insider insider