Τυχερά Παίγνια: Το Μητρώο Αποκλεισμένων Παικτών, η λειτουργία του και ο τρόπος εισόδου

Μοιράσου το
Τυχερά Παίγνια: Το Μητρώο Αποκλεισμένων Παικτών, η λειτουργία του και ο τρόπος εισόδου
Μία από τις πιο σημαντικές νέες εφαρμογές – υπηρεσίες που τέθηκε σε εφαρμογή δοκιμαστικής λειτουργίας από τις αρχές Μαρτίου από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποτελεί το Μητρώο Αποκλεισμένων Παικτών με στόχο την προστασία προσώπων με εθισμό ή άλλων προβλημάτων που απιατούν την αποχή τους από τα τυχερά παίγνια.

Μία από τις πιο σημαντικές νέες εφαρμογές – υπηρεσίες που τέθηκε σε εφαρμογή δοκιμαστικής λειτουργίας από τις αρχές Μαρτίου από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αποτελεί το Μητρώο Αποκλεισμένων Παικτών με στόχο την προστασία προσώπων με εθισμό ή άλλων προβλημάτων που απιατούν την αποχή τους από τα τυχερά παίγνια.

Το Μητρώο παρέχεται με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, σε πραγματικό χρόνο, με τους Κατόχους Άδειας, για παίκτες που έχουν κάνει αίτηση αποκλεισμού, ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδός τους στα διαδικτυακά παίγνια για το χρονικό διάστημα που έχουν επιλέξει οι ίδιοι.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται τρία services:

-GetList: θα χρησιμοποιείται για τη λήψη των εγγραφών του Μητρώου
-AddUser: θα χρησιμοποιείται για την αποστολή των στοιχείων ενός παίκτη στην ΕΕΕΠ ώστε να εισαχθούν στο Μητρώο
-GetUser: θα χρησιμοποιείται για την αυτόματη κοινοποίηση (broadcast) των στοιχείων ενός παίκτη που προστέθηκε στο Μητρώο

Περιπτώσεις αποκλεισμού

Αποκλεισμός αόριστης διάρκειας

Ορίζεται από τον Παίκτη. Ο Κάτοχος Άδειας υποχρεούται να απενεργοποιήσει άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και να τερματίσει τη συμβατική σχέση. Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου κατόπιν αίτησης του Παίκτη, αφού παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από τον αποκλεισμό και αφού συναφθεί η Σύμβαση Προσχώρησης.

Αποκλεισμός ορισμένης διάρκειας

Ορίζεται από τον παίκτη και ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός. O κάτοχος άδειας υποχρεούται να θέσει άμεσα τον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτης σε κατάσταση φραγής και να τον διατηρεί στην κατάσταση αυτή για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού

Προσωρινή αποχή 24 ωρών

Ο κάτοχος άδειας παρέχει στον παίκτη τη δυνατότητα προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή στα παίγνια για 24 ώρες. O κάτοχος άδειας υποχρεούται να θέσει άμεσα τον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτης σε κατάσταση φραγής και να τον διατηρήσει sτην κατάσταση αυτή για την περίοδο προσωρινής αποχής.

Μητρώο αποκλεισμένων προσώπων - Βήματα υλοποίησης

Η πρόσβαση στο Μητρώο ενεργοποιείται με τη χρήση μοναδικού license key το οποίο θα είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των κλήσεων.

Ο κάτοχος άδειας δηλώνει της διεύθυνσης IP των συσκευών σταθμών εργασίας που θα χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των κλήσεων καθώς και το url στο οποίο θα απευθύνονται οι κλήσεις callback . Η υπηρεσία δεν παρέχεται σε συσκευές σταθμούς εργασίας των οποίων οι διευθύνσεις IP δεν περιλαμβάνονται στο σχετικό κατάλογο που τηρεί η ΕΕΕΠ.

Παράλληλα:
- Ο κάτοχος άδειας θα υλοποιήσει ένα post endpoint ώστε να αποστέλλει στην ΕΕΕΠ κάθε νέα αίτηση αποκλεισμού που καταχωρείται στο ΚΠΣ.
- Ο κάτοχος άδειας θα υλοποιήσει ένα jet & point ώστε να λαμβάνει από την ΕΕΕΠ το Μητρώο αποκλεισμένων παικτών. Κάθε νέος αποκλεισμός που προστίθεται στο Μητρώο κοινοποιείται αυτόματα στα URLs των κατόχων άδειας που έχουν δηλωθεί για τη λειτουργία call back.
- Ο κάτοχος άδειας θα υλοποιήσει ένα jet end point ώστε να λαμβάνει αυτόματα από την ΕΕΕΠ κάθε νέο αποκλεισμό.
- Μία αίτηση get list για τη λήψη του Μητρώου από μία συγκεκριμένη ip address. δεν μπορεί να εκτελείται πριν παρέλθουν πέντε λεπτά από την προηγούμενη αίτηση εκτός και αν έχει μεσολαβήσει μεταβολή των στοιχείων του Μητρώου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Τρεις σημαντικές κινήσεις της ΕΕΕΠ για τη βελτίωση εποπτείας και ελέγχου της αγοράς παιγνίων