Τράπεζες: Με χαμηλότερους ρυθμούς η αύξηση του κόστους δανεισμού – Μειώθηκε αισθητά και η ψαλίδα στα επιτόκια καταθέσεων

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Τράπεζες: Με χαμηλότερους ρυθμούς η αύξηση του κόστους δανεισμού – Μειώθηκε αισθητά και η ψαλίδα στα επιτόκια καταθέσεων
Η διαφορά επιτοκίων σε Ελλάδα και ευρωζώνη για την λήψη στεγαστικού δανείου έχει μειωθεί σε 0,87%, για τα επιχειρηματικά δάνεια στο 1,81%, για τα επαγγελματικά στο 3,66% και για τα καταναλωτικά στο 4,85%. Η ψαλίδα στις αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων φαίνεται να έχει υποχωρήσει κάτω της μισής ποσοστιαίας μονάδας.

Νέα ισόποση ανοδική αναπροσαρμογή στα επιτόκια των δανείων τους θα δουν οι δανειολήπτες κυμαινόμενου επιτοκίου, μετά τη χθεσινή αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 0,50%. Θετικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ, ο ρυθμός ανόδου του κόστους δανεισμού στην Ελλάδα είναι πλέον χαμηλότερος σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη. Την ίδια στιγμή, αισθητή μείωση δείχνει η ψαλίδα στα επιτόκια των καταθέσεων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες από την ΤτΕ και την ΕΚΤ για τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων κατά τον τελευταίο μήνα του 2022, η διαφορά επιτοκίων σε Ελλάδα και ευρωζώνη για την λήψη στεγαστικού δανείου έχει μειωθεί σε 0,87%, για τα επιχειρηματικά δάνεια στο 1,81%, για τα επαγγελματικά στο 3,66% και για τα καταναλωτικά στο 4,85%. Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια καταθέσεων, η ψαλίδα στις αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων φαίνεται να έχει υποχωρήσει κάτω της μισής ποσοστιαίας μονάδας, αφού το επιτόκιο για καταθέσεις διάρκειας 12 μηνών και άνω που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται στο 1% ή και ελαφρώς υψηλότερα, έναντι επιτοκίου 1,44% στην ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2022 που ανακοίνωσε η ΤτΕ, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης, στο 5,06%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,68%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 25 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,32%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,81%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 5,21%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,06%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 24 μονάδες βάσης, το Δεκέμβριο του 2022, και διαμορφώθηκε στο 4,54%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,83%.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της ΕΚΤ για τα επιτόκια των δανείων στην ευρωζώνη δείχνουν τα εξής:

Το μέσο επιτόκιο για νέα δάνεια προς επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης, στο 3,41%. Το μέσο επιτόκιο για νέα δάνεια προς νοικοκυριά για αγορά κατοικίας αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 2,94%.

Το επιτόκιο νέων δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου έως τρεις μήνες αυξήθηκε κατά 41 μονάδες βάσης, στο 3,29%. Το επιτόκιο νέων δανείων ίδιου μεγέθους, με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των τριών μηνών και έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 29 μονάδες βάσης, στο 3,60%. Το επιτόκιο νέων δανείων άνω του 1 εκατ. ευρώ με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω των δέκα ετών αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης, στο 3,05%. Στην περίπτωση νέων δανείων έως 250.000 ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου έως τρεις μήνες, το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 41 μονάδες βάσης, στο 3,74%.

Όσον αφορά στα νοικοκυριά, το επιτόκιο των δανείων για αγορά κατοικίας με κυμαινόμενο επιτόκιο και αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου έως ένα έτος αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης, στο 3,07%. Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου άνω του ενός και έως πέντε ετών αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης, στο 3,16%. Το επιτόκιο των δανείων για αγορά κατοικίας με αρχική περίοδο καθορισμού επιτοκίου άνω των πέντε και έως δέκα ετών παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητο στο 3,29%.

Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με αρχική περίοδο καθορισμού επιτοκίου άνω των δέκα ετών αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 2,60%.

Την ίδια περίοδο το επιτόκιο των νέων δανείων προς τα νοικοκυριά για κατανάλωση μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 6,47%.

Τα επιτόκια των καταθέσεων

Αναφορικά με τα επιτόκια καταθέσεων στην Ελλάδα, τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε τον Δεκέμβριο κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,10%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων ταμιευτηρίου από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,05% από 0,03% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 13 μονάδες βάσης, στο 0,33%. Σημειώνεται, πάντως, ότι μέσα στον Δεκέμβριο οι τράπεζες προχώρησαν σε αυξήσεις επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις (για μεγάλα ποσά, άνω των 100 – 200 χιλ. ευρώ) στην περιοχή του 1%.

Στην ευρωζώνη, το μεσοσταθμικό επιτόκιο για νέες καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 31 μονάδες βάσης, στο 1,83%. Το επιτόκιο για καταθέσεις μίας ημέρας από εταιρείες αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, στο 0,19%.

Το μέσο επιτόκιο για νέες καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης, στο 1,44%. Το επιτόκιο για καταθέσεις ταμιευτηρίου από νοικοκυριά παρέμεινε γενικά αμετάβλητο στο 0,07%.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Η «σκιά» της ύφεσης παραμένει πάνω από την Ευρωζώνη - Από την ενεργειακή κρίση, στην ΕΚΤ και τη «διαφορετική» Κίνα

Λιμάνια: Το σχέδιο αξιοποίησης για Αλεξανδρούπολη - «Κληρώνει» για Βόλο, αναμονή για Ηράκλειο

Δεν μας τα λένε καλά και πάλι εκεί στον Βορρά