Ελλάδα
30-10-2021 | 09:06

Υδροδοτικό Αττικής: Τι περιλαμβάνει το ΣΔΙΤ των 291 εκατ. ευρώ

Υδροδοτικό Αττικής: Τι περιλαμβάνει το ΣΔΙΤ των 291 εκατ. ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Όπως μόλις προ ημερών είχε αποκαλύψει το insider, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί ένα πολύ μεγάλο έργο με περιβαλλοντική διάσταση για την Αττική, το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) της Αττικής με προϋπολογισμό 291 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα γίνει με μοντέλο ΣΔΙΤ και η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται σε είκοσι έτη.

Χτες, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υδροδοτικού δικτύου της Αττικής, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκήρυξε την Α’ Φάση του διαγωνισμού για το έργο λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης του εξωτερικού υδροδοτικού δικτύου της Αττικής, με προϋπολογισμό 235 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Προφανώς το σύνολο των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ, INTRAKAT, πιθανότατα η Μυτιληναίος και άλλα σχήματα (θα προκύψουν λογικά και συνεργασίες) αναμένεται να δώσουν το παρών. Μέσω αλλαγής του καταστατικού της, καθώς μέχρι πρότινος δεν είχε σχετική δυνατότητα, η ΕΥΔΑΠ αναμένεται να διεκδικήσει διαγωνισμούς που προωθούνται με το μοντέλο Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Να σημειωθεί ότι σε άλλους διαγωνισμούς σε υποδομές (ύδρευση κ.α.) είχαν συμμετάσχει στο παρελθόν και διεθνή σχήματα.

Στη Σύμβαση Σύμπραξης θα περιλαμβάνεται το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των εγκαταστάσεων του εξωτερικού υδροδοτικού δικτύου συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς του αδιύλιστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των μονάδων επεξεργασίας του.

Σκοπός του έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, είναι η διασφάλιση της αποδοτικής και απρόσκοπτης λειτουργίας του υδροδοτικού δικτύου της Αττικής, μέσω σύγχρονων συστημάτων παρακολούθησης που θα προλαμβάνουν και θα εντοπίζουν έγκαιρα τις βλάβες, βελτιστοποιώντας την οικονομική του απόδοση ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ειδικότερα:

Το αντικείμενο περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών που αφορούν στη Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση των Παγίων που βρίσκονται εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης του Ελληνικού Δημοσίου και ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (Μ.Ε.Ν.).

Στο αντικείμενο του έργου ΣΔΙΤ δεν περιλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση έξι (6) Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών που είναι εγκατεστημένοι στις περιοχές Κίρφης, Ελικώνα, Κλειδίου, Κιθαιρώνα, Μάνδρας και Ευήνου, καθώς και τα Ταχυδιυλιστήρια 5 (ΤΧΔ) Ερυθρών - Βιλλίων, Δομβραίνας, Κυριακίου, Διστόμου, Ταρσός Καριώτη, Καλαμιώτισσας, Καπαρελλίου - Μελισσοχωρίου, Λεύκτρων, Ελλοπίας - Ξηρονομής, Προδρόμου - Σαράντη.

Τα έργα και οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο ΕΥΣ της μείζονος περιοχής πρωτευούσης και αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου ΣΔΙΤ είναι υφιστάμενες και πλήρως λειτουργικές υποδομές. Μεταφέρουν, εδώ και αρκετές δεκαετίες, σημαντικούς υδάτινους πόρους και αποτελούν ουσιώδες σύστημα μεταφοράς του ύδατος για την εξασφάλιση επαρκούς υδροδότησης του λεκανοπεδίου Αττικής.

Οι υποχρεώσεις του ιδιώτη ενδεικτικά συμπεριλαμβάνουν:

• θα εκπονήσει τις μελέτες που είναι απαραίτητες για τον κατασκευαστικό σχεδιασμό του έργου, με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών,

• θα κατασκευάσει το σύνολο του αντικειμένου των μελετών του κατασκευαστικού σχεδιασμού,

• θα αναλάβει την λειτουργία και συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, τις προδιαγραφές απόδοσης και το εγκεκριμένο από την Αναθέτουσα Αρχή σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο θα τεθεί υπ’ όψιν των Προεπιλεγέντων κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως αυτό, τυχόν, θα τροποποιηθεί ή επικαιροποιηθεί, σύμφωνα με όσα θα προβλέπονται στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού ή στη σύμβαση σύμπραξης, 

• θα επιστρέψει το έργο στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας.

Οι στόχοι του Έργου υπηρετούν:

– την διασφάλιση της καλής λειτουργικής κατάστασης του ΕΥΣ μείζονος περιοχής Πρωτευούσης και της δι’ αυτής απρόσκοπτης ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης, αλλά και όμορων του δικτύου παροχών

– την πρόληψη αλλά και γρήγορη αποκατάσταση βλαβών και προβλημάτων που μπορούν να επηρεάσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του παρεχόμενου ύδατος

– τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων παρακολούθησης της καλής λειτουργίας του ΕΥΣ

– τον εξορθολογισμό του κόστους και την βέλτιστη οικονομική απόδοση της λειτουργίας του ΕΥΣ· – την καλή διαχείριση των υδάτινων πόρων

– Κατασκευή έργων για την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του ΕΥΣ.

Δια του έργου, το Ελληνικό Δημόσιο επιθυμεί να θωρακίσει το ΕΥΣ που τροφοδοτεί τη Μείζονα Περιοχή Πρωτευούσης, καθώς και τις όμορες περιοχές διέλευσής του, υλοποιώντας και/ή διασφαλίζοντας τα κάτωθι:

– βέλτιστη συντήρηση, και δη τόσο ως προς την τακτική/προγραμματισμένη συντήρηση, όσο και ως προς την αποτελεσματική αποκατάσταση έκτακτων περιστατικών και βλαβών

 – βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ΕΥΣ ως προς το συνολικό κόστος λειτουργίας του με προϋπόθεση την τήρηση των συμφωνηθεισών προδιαγραφών, εκσυγχρονισμό των μεθόδων παρακολούθησης της καλής λειτουργίας και προστασίας του ΕΥΣ και του διερχόμενου δι’ αυτού ύδατος, ποσοτικά και ποιοτικά

– δημιουργία κέντρου ελέγχου της λειτουργίας του ΕΥΣ, με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (π.χ. drones, ηλεκτρονικών πινάκων ελέγχου ροής, βλαβών, διαρροών κ.λπ.)

– ασφάλεια του ΕΥΣ (έναντι πιθανών δολιοφθορών, φυσικών φαινομένων κ.λπ.).

Το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Αττικής περιλαμβάνει τα φράγματα και του ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, τη λίμνη Υλίκης, τις γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, τα υδραγωγεία, τα δίκτυα μεταφοράς μήκους 400 χιλιομέτρων και τα αντλιοστάσια, που αποτελούν την κύρια υποδομή για την υδροδότηση του λεκανοπεδίου της Αθήνας.

Το έργο με τίτλο «Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή και Αποκατάσταση των παγίων του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) για την κάλυψη των αναγκών της Μείζονος περιοχής Πρωτευούσης, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ», χαρακτηρίστηκε ως Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού.

Σύμφωνα με παλιότερες εκτιμήσεις, με την υλοποίηση του εν λόγω έργου μέσω σύναψης στρατηγικής συμμαχίας με ιδιώτη, ΣΔΙΤ, επιτυγχάνεται η αποδοτική, ασφαλής και βελτιστοποιημένη λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος για περίοδο 20 ετών με συνολικό κόστος (τιμές βάσης) 419,5 εκατ. ευρώ (δεν περιλαμβάνονται ενεργειακές δαπάνες σε περιπτώσεις Έκτακτης Λειτουργίας της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ/έτος κατ’ αναλογία με το προτεινόμενο κόστος της συμπράξεως) εκ των οποίων τα 139,5 εκατ. ευρώ αφορούν σε επενδύσεις βαριάς συντήρησης σε βασικές υποδομές. Αντιθέτως, η υιοθέτηση για τα επόμενα 20 έτη της μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενης πρακτικής θα οδηγούσε σε ένα κόστος της τάξεως των 480 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων επενδύσεων βαριάς συντήρησης σε βασικές υποδομές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Προκήρυξη διαγωνισμού για το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα της Αττικής

Υδροδότηση Αθήνας: Κατασκευαστές-ΕΥΔΑΠ ετοιμάζονται για το ΣΔΙΤ των 300 εκατ. ευρώ