Επιχειρήσεις
16-04-2021 | 18:48

Premia: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Newsroom
Μοιράσου το
Premia: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η PREMIA ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια της παραίτησης του μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, κ. Γεωργίου Μπάκου την Πέμπτη 15/04/2021 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 16/04/2021, αποδέχθηκε την παραίτησή του και, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018, ομόφωνα εξέλεξε τον κ. Βασίλειο Ανδρικόπουλο, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Μπάκου, μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 27.07.2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ηλίας Γεωργιάδης του Νικολάου, Πρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό μέλος.

2. Frank Roseen του Αναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

3. Κωνσταντίνος Μαρκάζος του Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

4. Καλλιόπη Καλογερά του Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

5. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

6. Βασίλειος Ανδρικόπουλος του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ΔΣ είναι εξαετής µε διάρκεια έως την 27.07.2026, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπλέον, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Γεωργίου Μπάκου την Πέμπτη 15/04/2021 και από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Βασιλείου Ανδρικόπουλου του Φιλίππου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Μπάκου, μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 27/07/2026, αφού διακρίβωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της, στις 16/04/2021, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Frank Roseen του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος

2. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.