Μάριος Θ. Ξηρομερίτης

Ο Μάριος Θ. Ξηρομερίτης είναι Χειρουργός Ουρολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Λαρισαίων. Διετέλεσε Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχος Λαρισαίων.