Κέλυ Κάρλου

Σύμβουλος Έργου για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον και του Β’ Κύκλου  με την εταιρεία Ambience όπου και εργάζομαι σε αυτή τα τελευταία 9 χρόνια. Λειτουργούμε ως αξιόπιστος εταιρικός συνεργάτης 365 ημέρες το χρόνο, 24ώρες το 24ωρο, ο οποίος σχεδιάζει, αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει με ακρίβεια τις υπηρεσίες που οι πελάτες του έχουν πραγματικά ανάγκη, με κύριο στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών αμφίδρομης και εξατομικευμένης επικοινωνίας και την πλήρη διαχείριση όλων των καναλιών αυτής. Από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς έλαβα το Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών μου (Π.Μ.Σ.)  στα Οικονομικά και Διοίκηση Στους βασικούς σκοπούς μου περιλαμβάνεται η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των συνεργατών όσων και των πελατών μας. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή  και η διαχείριση των παρεμβάσεων καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας με σκοπό την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της κάλυψης των διαρκών μεταβαλλόμενων κοινωνικοοικονομικών αναγκών, κρίνονται απαραίτητα.