Γιώργος Παρίσης

Ο Παρίσης Γιώργος είναι Μέλος Κ.Ε– Π.Σ. και του τομέα Θαλασσίου Τουρισμού στην Ε.Δ.Ε.Μ ( Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης ) και  Μέλος της Επιτροπής Τομέα Τουρισμού στο Κίνημα Αλλαγής.