Γιώργος Καράμπελας

Ο Γιώργος Καράμπελας είναι διευθύνων σύμβουλος του Γραφείου Καράμπελα (www.taxnet.gr)