Φορολογικά
27-04-2021 | 09:00

Tα μυστικά της απόφασης για την φορολογική επιστροφή κατοίκων εξωτερικού

Μοιράσου το
Tα μυστικά της απόφασης για την φορολογική επιστροφή κατοίκων εξωτερικού

Τις λεπτομέρειες και την διαδικασία που θα χαρίσει την μείωση φόρου εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης κατά 50% για επτά χρόνια, στους κατοίκους εξωτερικού που θα έρθουν να εργαστούν στην Ελλάδα αποκαλύπτει η σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε.

Η αίτηση θα γίνεται μέχρι το τέλος Ιουλίου στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού δια ζώσης είτε με email και η απάντηση θα έρχεται μέσα σε 60 ημέρες. Ειδικά για την πρώτη χρονιά εφαρμογής αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ενώ σημαντικό είναι πως στο πεδίο εφαρμογής του νόμου εντάσσονται και φορολογούμενοι που επέστρεψαν στην Ελλάδα φορολογικά και μέσα στο 2020 απλά θα δικαιούνται την έκπτωση αρχής γενομένης από τα εισοδήματα του 2021.

Στην αίτηση θα συμπεριλαμβάνονται κατά περίπτωση τα απαραίτητα δικαιολογητικά ενώ θα δηλώνεται και η χώρα στην οποία ο φορολογούμενος είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του  καθώς επίσης και η διεύθυνση κατοικίας του στην Ελλάδα.

Οι προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά αναλυτικά:

Ας δούμε όμως ποιές είναι οι προυποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και ποια τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να επισυνάψουν με την αίτηση τους κατά περίπτωση:

α) θα πρέπει να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε από τα έξι χρόνια πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που το παραπάνω δεν φαίνεται από τα αρχεία (π.χ. ξένος φορολογούμενος που πήρε πρόσφατα ΑΦΜ) τότε θα ζητούνται πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας ή εκκαθαριστικά από το εξωτερικό ή λοιπες αντίστοιχου τύπου βεβαιώσεις.

β) Θα πρέπει να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. Το παραπάνω θα το ερευνά η ΔΟΥ χωρίς κάποιο συγκεκριμένο δικαιολογητικό.

γ) Θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ, που ασκείται είτε σε ελληνική εταιρεία ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα (και γραφεία του νομου 89).

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα και να εργάζονται για εργοδότη με έδρα στο εξωτερικό. 

Στο  άρθρο 12 αναφέρονται πέραν από τους μισθωτούς και τα μπλοκάκια, οι υπάλληλοι του Δημοσίου, τα μέλη ΔΣ και οι διευθυντές εταιρειών και οι δικηγόροι πάγιας αντισμισθίας. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται για την απόδειξη του παραπάνω είναι ενδεικτικά κατά περίπτωση η σύμβαση εργασίας, το πρακτικό ορισμού διευθυντη, αντίγραφο έναρξης της ατομικής επιχείρησης και άλλα.

δ) Θα πρέπει να δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία και για αυτό θα αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση. Επίσης θα απαιτείται μια υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι η θέση εργασίας είναι νέα.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους φορολογούμενους στην τήρηση των προυποθέσεων καθόλη την διάρκεια απασχόλησης τους καθώς αν κάποια στιγμή πάψουν να ισχύουν για διάστημα άνω των 12 μηνών μπορεί να χαθεί η εκπτωση και να φορολογηθούν κανονικά. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για κάθε μεταβολή που αφορά ουσιαστικές λεπτομέρειες και προυποθέσεις της απαλλαγής του φόρου (π.χ. αν αλλάξουν εργοδότη).

Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι αν υπάρχει εισόδημα και από ατομική και από μισθωτή εργασία μπορεί να υπάρξει έκπτωση και για τα δυο είδη εισοδημάτων ταυτόχρονα εφόσον πληρούνται οι λοιπές προυποθέσεις.

Επειδή η επιστροφή στην Ελλάδα για εργασία είναι μια απόφαση ζωής που ο μειωμένος φόρος κάνει για πολλούς λίγο πιο εύκολη, είναι σημαντικό οι φορολογούμενοι να συζητήσουν αναλυτικά τις λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπ όψιν με κάποιον ειδικό που θα τους συμβουλεύσει και εφόσον το αποφασίσουν θα τους καθοδηγήσει στην πορεία της αίτησης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Γιώργος Καράμπελας
Γιώργος Καράμπελας

Ο Γιώργος Καράμπελας είναι διευθύνων σύμβουλος του Γραφείου Καράμπελα (www.taxnet.gr)