Γιάννης Μηνατσής

Ο Γιάννης Μηνατσής είναι Έπαρχος Καρπάθου – Κάσου.