Γιάννης Φαμέλης

Ο κ. Γιάννης Φαμέλης είναι Προϊστάμενος Υποστήριξης Ιδιωτών & Φορολογικού Σχεδιασμού του Γραφείου Καράμπελα Α.Ε. (www.taxnet.gr)