Γιάννης Φαμέλης

Ο Γιάννης Φαμέλης είναι υπεύθυνος του τμήματος PTSC του Γραφείου Καράμπελα (www.taxnet.gr)