Αθανάσιος Σαββάκης

Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).   Διευθύνων Σύμβουλος της NATIONAL CAN HELLAS A.E.. Διευθύνων Σύμβουλος της BioSolids ΑΕ (βελτιωτικά εδάφους). Μέλος Δ.Ε. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Γ’ Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ).  Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Μέλος Δ.Σ. του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ). Μέλος Δ.Σ. του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ). Μέλος Δ.Σ. του Ελληνο-Κινεζικού Οικονομικού Συμβουλίου. Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Μέλος του Συνδέσμου Ανωτάτων Στελεχών Διαχείρισης Πιστωτικών Κινδύνων. Κάτοχος ΜΒΑ από το University Stirling (UK), Bsc in Business Studies & Economics από το University of Surrey (RIHE). Certified Lead Assessor για συστήματα BSEN ISO, από το Scottish Quality Management Center του University of Stirling. INSEAD Executive Education Program (Negotiation Dynamics & Strategic Management). International Federation of Purchasing & Supply Management – Certificate in Purchasing and Supply Chain Management. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

Πιο πρόσφατα