Ειδήσεις
04-06-2018 | 00:00

Υποδομές εξυπηρέτησης της επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα

Υποδομές εξυπηρέτησης της επιχειρηματικότητας στη Βόρεια Ελλάδα

Το μεγάλο θέμα των υποδομών εξυπηρέτησης της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρο το Βορειοελλαδικό Τόξο απασχόλησε και απασχολεί τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για λόγους προφανείς.

Κατ’ αρχήν πάγιο αίτημα του ΣΒΒΕ, αλλά και όλων των φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, την τελευταία δεκαπενταετία ήταν η ιδιωτικοποίηση του λιμένα της Θεσσαλονίκης.

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ιδιωτικοποίησης, αναμένουμε την υλοποίηση των υπεσχημένων επενδύσεων, ούτως ώστε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ν΄ αποτελέσει όντως αναπτυξιακό μοχλό για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα της Θεσσαλονίκης είναι κρίσιμη, γι’ αυτό που ο ΣΒΒΕ υποστηρίζει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000: ότι υπάρχουν οι δυνατότητες για τη μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε κόμβο Logistics.

Προς τούτο υποστηρίζουμε ότι η δυνατότητα μετεξέλιξης της Θεσσαλονίκης και κατ’ επέκταση της Κεντρικής Μακεδονίας σε περιφερειακό κόμβο logistics, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σχετική της θέση μέσα στο ανταγωνιστικό τοπίο. Στο πλαίσιο αυτό, η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία, διαθέτουν ισχυρά σημεία προσέλκυσης τέτοιου είδους επενδύσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δυνατά σημεία της περιοχής για τη μετεξέλιξή της σε κόμβο logistics είναι: α) η κεντροβαρική γεωγραφική της θέση ως προς την περιοχή εξυπηρέτησης, η οποία είναι με σαφήνεια η περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, β) η τομή αξόνων διεθνών εμπορευματικών ροών στο έδαφος της περιφέρειας, γ) ο υφιστάμενος πυρήνας υποδομών αποθήκευσης και διανομής, και, δ) η υπάρχουσα και η δυνητική διακίνηση φορτίων. Βεβαίως, τα ανωτέρω πλεονεκτήματα μετριάζονται από: α) την έλλειψη τεκμηριωμένης εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής στον τομέα των logistics, β) το υψηλό εργατικό κόστος, ειδικά σε σχέση με τις γειτονικές χώρες, γ) το έλλειμμα εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των logistics, δ) την περιορισμένη διαλειτουργικότητα μεταφορικών μέσων, ε) τις καθυστερήσεις υλοποίησης δημόσιων έργων υποδομής, και, στ) την απουσία «εικόνας» της περιοχής ως περιφερειακού κόμβου logistics

Βεβαίως, παρά την οικονομική κρίση, οι ευκαιρίες για την ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε περιφερειακό κόμβο logistics, υπάρχουν και είναι συγκεκριμένες: α) τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης αγοράς 3PL στη Β. Ελλάδα και τα Βαλκάνια, και, β) η δυνατότητα εισόδου ελληνικών επιχειρήσεων 3PL σε Βαλκανικές αγορές μαζί με ελληνικές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

Επειδή ακριβώς ο τομέας των logistics μπορεί ν’ αποτελέσει αναπτυξιακό παράγοντα για την περιοχή, αλλά και για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να καταστεί σαφές ότι μόνο με επαρκή σχεδιασμό μπορούν να αντιμετωπισθούν πιθανές απειλές από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, όπως: α) η ανάπτυξη αντίστοιχων κόμβων σε άλλες βαλκανικές χώρες, β) η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης ως απλής «πύλης» προς τα Βαλκάνια χωρίς παραμονή φορτίων και παροχή προστιθέμενης αξίας, γ) η συνεχιζόμενη αποβιομηχάνιση της Βόρειας Ελλάδας, και, δ) η μετακίνηση των κύριων εμπορευματικών ροών με κατεύθυνση ανατολή-δύση βορειότερα της Εγνατίας.

Η επόμενη μεγάλη υποδομή της Βόρειας Ελλάδας, είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διαχρονικά υποστήριζε τη μετεγκατάσταση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός σύγχρονου εκθεσιακού κέντρου, για την ενίσχυση της εκθεσιακής δραστηριότητας στη χώρα μας. Προς τούτο κατά την περασμένη δεκαετία υπήρξαν πολλές κυβερνητικές εξαγγελίες, οι οποίες, ως γνωστόν δεν υλοποιήθηκαν.

Δυστυχώς η εξαιρετικά αρνητική οικονομική συγκυρία για την πατρίδα μας, δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέου Εκθεσιακού Κέντρου. Γι΄ αυτό ο ΣΒΒΕ υποστηρίζει ότι το εκθεσιακό κέντρο θα πρέπει να παραμείνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και, εφόσον το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες, να ανακατασκευασθεί και να αναπλασθεί, με τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,  ούτως ώστε να συνεχίσει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας να προσφέρει τις υπηρεσίες του και η Θεσσαλονίκη να παραμένει ενεργός «παίκτης» στην αγορά εκθέσεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πρέπει να παραδεχθούμε ότι όντως το πρόβλημα της Διεθνούς Εκθέσεως είναι πράγματι οι υποδομές του υφιστάμενου εκθεσιακού κέντρου και η θέση της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Άλλωστε, τα σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα βρίσκονται χωροθετημένα εκτός των πόλεων φιλοξενίας τους, συνήθως κοντά σε αεροδρόμιο, αλλά, σε κάθε περίπτωση, με εξαιρετικά μεγάλη ευκολία πρόσβασης των επισκεπτών τους σε αυτά. Δυστυχώς η οικονομική κρίση περιόρισε δραματικά τη δυνατότητα εξεύρεσης κεφαλαίων για την υλοποίηση μιας τόσο μεγάλης επένδυσης, όπως ένα νέο εκθεσιακό κέντρο. Συνεπώς, δεν υπάρχει σήμερα άλλη ρεαλιστική λύση από την συνολική ανάπλαση και εκσυγχρονισμό του εκθεσιακού κέντρου στους σημερινούς του χώρους.

Σε κάθε περίπτωση κύρια πρόταση του ΣΒΒΕ, και απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση του ρόλου και της αποστολής της ΔΕΘ ΑΕ, είναι ο εκσυγχρονισμός του εκθεσιακού της κέντρου.

Τέλος, και σε ότι αφορά τη «Ζώνη Καινοτομίας»: η δημιουργία «Ζώνης Καινοτομίας», στη Θεσσαλονίκη απετέλεσε μία από τις βασικές αναπτυξιακές προτάσεις του Συνδέσμου μας, από τα μέσα μάλιστα της δεκαετίας του 1990. Δυστυχώς μεσολάβησε πάνω από μια δεκαετία προσπαθειών υλοποίησής της μέχρι το 2006, έτος κατά το οποίο η ελληνική πολιτεία θεσμοθέτησε, τη «Ζώνη Καινοτομίας».

Δυστυχώς, οι λανθασμένοι χειρισμοί της περασμένης δεκαετίας οδήγησαν ένα έργο βαλκανικής εμβέλειας και εθνικής σημασίας στην απαξίωση και στην πλήρη αποστασιοποίησή του από τις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Θεωρούμε ότι 12 χρόνια μετά την Ίδρυση της «Ζώνης» θα πρέπει επιτέλους να υπάρξουν από την πλευρά της πολιτείας οι κατάλληλες υποδομές για την υποδοχή καινοτόμων δραστηριοτήτων στη «Ζώνη» και τα ανάλογα κίνητρα προσέλκυσής τους.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.