Ειδήσεις
10-04-2018 | 00:00

Διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση

Διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση

Για την Ελλάδα ο κλάδος τροφίμων και ποτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού πραγματοποιεί πάνω από το 25% του κύκλου εργασιών της μεταποίησης, απασχολεί περίπου το 25% των επενδεδυμένων κεφαλαίων σ’ αυτήν, δίνει εργασία στο 22% περίπου των απασχολούμενων στη μεταποίηση, ενώ στη χώρα λειτουργούν πάνω από 1.500 επιχειρήσεις, που ο μέσος όρος απασχολούμενων ανά επιχείρηση ανέρχεται σε 61 άτομα.

Εξ’ αιτίας της διαρκούς αύξησης της ζήτησης για τα ελληνικά μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα στις αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η λήψη αποφάσεων στρατηγικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα για τη βελτίωση των διασυνδέσεων μεταξύ του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με την εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, και για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων και επαρκέστερων διασυνδέσεων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, από τον ΣΒΒΕ προτείνονται τα ακόλουθα: 

1. Έμπρακτη υποστήριξη της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας και την αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας.

Για να ξαναγίνει η γεωργία πυλώνας ανάπτυξης της χώρας και μοχλός εξόδου από την οικονομική και κοινωνική κρίση, θα πρέπει απαραίτητα να προσαρμοσθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα νέα δεδομένα και από φορέας διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων να γίνει εστιακό σημείο σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής για την ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τις δυνατότητες που έχει η μεταποιητική βιομηχανία στη χώρα μας και την πολυετή εμπειρία της στη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, θεωρούμε ότι ως χώρα από τώρα και στο εξής θα πρέπει να παράξουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, τα οποία θα είναι πιστοποιημένα, και τα οποία θα είναι έτσι άριστη πρώτη ύλη για μεταποίηση από την εγχώρια βιομηχανία.

2. Ανάπτυξη διασυνδέσεων πρωτογενούς τομέα και μεταποίησης

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:

  • Τη θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων αγροτικού marketing

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, η ιχθυοπαραγωγή, η αξιοποίηση της πλούσιας βιοποικιλότητας και του πολλαπλασιαστικού υλικού, μπορούν να γίνουν πυλώνες διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής και να δημιουργήσουν πολλές και υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας, τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα της παραγωγής.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε τη θεσμοθέτηση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος μέσω του οποίου θα προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικού marketing, το οποίο είναι παντελώς άγνωστο σήμερα στον κόσμο της γεωργίας ή το συναντάμε παντελώς υποβαθμισμένο και αντιμετωπίζεται με μεγάλη προχειρότητα. Προτείνουμε αυτό να γίνει ούτως ώστε να επιτύχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο τυποποίησης, μεταποίησης, συσκευασίας, προώθησης και προβολής των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, ειδικά στις διεθνείς αγορές.

  • Την ενίσχυση των διασυνδέσεων και των συνεργιών μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα

Είναι γνωστό ότι, τα προγράμματα επιδοτήσεων των επιχειρήσεων που αφορούν στην μεταποίηση, τυποποίηση και εξαγωγή  αγροτικών προϊόντων, επικεντρώνονται στο μεγαλύτερο ποσοστό στον πρωτογενή τομέα (αναβάθμιση Α΄ ύλης), αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης (μεταποιητική-τυποποιητική-εξαγωγική).  

Τα συγκεκριμένα όμως προγράμματα για τις επιχειρήσεις που μεταποιούν και τυποποιούν αγροτικά προϊόντα, με έμφαση στα προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας (π.χ. επιτραπέζιες ελιές, προϊόντα delicatessen, σάλτσες κ.α.) και στις εξαγωγές αυτών, πρέπει να συμπεριλαμβάνουν δράσεις για την ίδια την επιχείρηση και να αφορούν στον εκσυγχρονισμό της και στην ανάπτυξη των εξαγωγών της. Ειδικότερα, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται δράσεις όπως η προβολή (ξενόγλωσσα έντυπα, σύγχρονα sites, κ.α.), οι δημόσιες σχέσεις (επισκέψεις στην συγκεκριμένη επιχείρηση εισαγωγέων του εξωτερικού, κ.α.), οι περιβαλλοντικές βελτιώσεις, κ.α.

3. Αγροτική αναδιάρθρωση για ανταγωνιστική γεωργία:

  • Mε τη θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων αγροτικής αναδιάρθρωσης

Απαιτείται η κατά προτεραιότητα εφαρμογή των «κλασσικού τύπου» αναδιαρθρώσεων, σε επιλεγμένες ομάδες γεω-κλιματικά κατάλληλων προϊόντων, και η δημιουργία μηχανισμών χρηματοδοτικής και οργανωτικής υποστήριξης των αναδιαρθρώσεων, κατά το παράδειγμα των δράσεων υπέρ των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται ο Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Σχεδίων Αγροτικής Αναδιάρθρωσης:

  • η επιλογή προϊόντων
  • η οριοθέτηση των περιοχών εφαρμογής
  • η συγκέντρωση στις καταλληλότερες ζώνες της εφαρμογής των δράσεων αγροτικών αναδιαρθρώσεων
  • η δημιουργία μηχανισμών monitoring και τεχνικής υποστήριξης
  • Με τη δημιουργία ειδικών ζωνών «οικολογικής» - «παραδοσιακής» συνδυασμένης γεωργίας και κτηνοτροφίας

Προτείνεται η θέσπιση ειδικών ζωνών «παραδοσιακών» καλλιεργειών και η πλαισίωσή τους με έργα και δράσεις καινοτόμων μεθόδων και τεχνικής βοήθειας, όπως π.χ. η χρήση τηλεθέρμανσης και βιομάζας, η ύπαρξη δικτύου ερευνητικών ιδρυμάτων για τον πρωτογενή τομέα κλπ.

  • Με την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του κλάδου των βιολογικών προϊόντων

Προς τούτο προτείνεται η θέσπιση ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Προβολής και Προώθησης των ελληνικών βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά μέσα από τη διοργάνωση προωθητικών ενεργειών και εκδηλώσεων και συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού.

 

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.