Ειδήσεις
16-01-2018 | 00:00

Παραγωγική ανασυγκρότηση με ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική & πολιτική

Παραγωγική ανασυγκρότηση με ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική & πολιτική

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, θεωρεί ότι η έξοδος της χώρας απ’ την κρίση ταυτίζεται με την έμπρακτη υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας και οφείλει να έχει ως κύριο άξονα ανάκαμψης την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Βεβαίως, προϋπόθεση για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων είναι η υλοποίηση επενδύσεων. Οι επενδύσεις και κυρίως οι παραγωγικές επενδύσεις στην χώρα μας αποτελούν την μόνη λύση για την ανάταξη της οικονομίας. Όταν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αυξηθούν, τότε θα αυξηθεί και το ίδιο το ΑΕΠ, και θα τεθεί η οικονομία της χώρας μας σε τροχιά ανάπτυξης.

Για την ανάταξη της οικονομίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση η επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας μας. Μόνον έτσι θα δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας, που τόσο πολύ έχει ανάγκη η πατρίδα μας και θα μπορέσουμε να κάνουμε τη βιομηχανία μας διεθνώς ανταγωνιστική.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θα πρέπει να υπάρξει μια «νέα βιομηχανική πολιτική», όπου οι αρχές της θα έχουν εφαρμογή ανεξάρτητα από το κυβερνητικό σχήμα και τα αρμόδια, κάθε φορά, πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης που ασχολούνται με τη βιομηχανία.

Επιπλέον, προτείνουμε τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων και πολιτικών για τη βιομηχανία, για τη χάραξη και αναθεώρηση της βιομηχανικής πολιτικής, με εργαλείο την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της βιομηχανίας, και τελικό στόχο την ανάδειξη ρεαλιστικών μέτρων και στρατηγικών για τη θετική προσαρμογή των πολιτικών ενίσχυσης της μεταποιητικής δραστηριότητας στις διεθνείς εξελίξεις, η οποία θα συμβάλλει αποφασιστικά στην έμπρακτη ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας μας.

Για αυτό το λόγο προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα «Συμβούλιο Βιομηχανίας» κατά το Γαλλικό πρότυπο, που να συζητά προτάσεις και μέτρα προερχόμενα από την πραγματική οικονομία και τα οποία θα στοχεύουν στην ενίσχυση της μεταποιητικής βάσης της χώρας.

Όμως, η προφανής αναγκαιότητα για μια πραγματικά νέα βιομηχανική πολιτική, θα πρέπει να συμπληρώνεται από συγκεκριμένους θεσμούς και να διέπεται από συγκεκριμένες βασικές αρχές.

Όσον αφορά τις βασικές αρχές που κατά τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θα πρέπει να διέπουν τη «νέα βιομηχανική πολιτική», και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εφαρμογή ανεξάρτητα από το κυβερνητικό σχήμα και τα αρμόδια, κάθε φορά, πρόσωπα της δημόσιας διοίκησης που ασχολούνται με τη βιομηχανία, αυτές είναι:

1.         η συνεπής, ακέραια και αδιάβλητη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας και ελέγχου των αγορών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλες τις επιχειρήσεις στο πεδίο του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά,

2.         οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες να επιτρέπουν την ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.

Για να υπάρξει όμως βελτίωση της παραγωγικότητας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

•           να έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν ή/και να αποκτούν τεχνολογία,

•           να είναι σε θέση να αναπτύσσουν καινοτομικές δραστηριότητες, και,

•           να διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, και,

3.         η λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα σε ένα σταθερό, απλό και φιλικό κανονιστικό περιβάλλον, το οποίο θα διευκολύνει την ανάπτυξή τους και δεν θ’ αποτελεί πρόσκομμα στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Ενδεικτικά προσκόμματα στην καθημερινή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων είναι: η γραφειοκρατία, η πολυνομία, το φορολογικό καθεστώς, οι σχέσεις κράτους – επιχείρησης, οι εργασιακές σχέσεις, οι χρήσεις γης, οι υποδομές, η απονομή δικαιοσύνης, τα πολλά και διάφορα μη ανταποδοτικά τέλη, κλπ.

Κι όλ’ αυτά γιατί η «νέα βιομηχανική πολιτική» που οραματιζόμαστε για τη χώρα, θα πρέπει να «λειτουργήσει» σε ένα περιβάλλον πολυεπίπεδο, πολυπαραγοντικό, και, κυρίως, απρόβλεπτο, που την τελευταία δεκαπενταετία έχει ανατρέψει την παραδοσιακή δομή και λειτουργία της ίδιας της βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒΕ προτείνει τα ακόλουθα για την παραγωγική ανασυγκρότηση με ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική & πολιτική:

  1. Δημιουργία «Συμβουλίου Βιομηχανίας»
  2. Στρατηγικό σχέδιο – συμφωνημένη ατζέντα για την αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας
  3. Άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής
  4. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με βάση την ποιότητα – Εθνική Πολιτική Ποιότητας
  5. Υποστήριξη επενδύσεων στη μεταποίηση
  6. Αποκεντρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων μέτρων για τη βιομηχανία
  7. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων εργασίας στη βιομηχανία

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.