«Πληγή» για τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας το δυσθεώρητο ενεργειακό κόστος

Μαρίνα Φούντα
Μοιράσου το
«Πληγή» για τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας το δυσθεώρητο ενεργειακό κόστος
Πώς ο κλάδος των τροφίμων έχει επηρεαστεί από την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους. Τι δείχνουν οι οικονομικές καταστάσεις της παρελθούσας χρονιάς. 

«Καμπανάκι» για το δυσθεώρητο ενεργειακό κόστος κρούει ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, προειδοποιώντας πως αναπόφευκτα θα πληγούν τα οικονομικά του μεγέθη για το 2022.

Όπως ανακοίνωσε προ ημερών, κατά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων για το 2021 και πραγματοποιώντας έναν συνοπτικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε «νέα προβλήματα ανακύπτουν, με τη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το σημαντικά αυξημένο ενεργειακό κόστος δεν επηρέασε σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου για το 2021, αναμένεται όμως να το κάνει το 2022. Οι τιμές της ενέργειας παρουσιάζουν κατακόρυφη άνοδο που αναμένεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα του ομίλου» την τρέχουσα χρονιά.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει διαταράξει τον κλάδο των τροφίμων

Τον Φεβρουάριο του 2022 ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με συνέπειες τόσο για το εμπόριο, όσο και για τη διεθνή οικονομία. Ο ΟΚΑΑ ενημερώνει πως δεν διαθέτει συναλλαγές με πελάτες από Ουκρανία και Ρωσία, ούτε σε περιοχές που πλήττονται άμεσα από τις πολεμικές συγκρούσεις. Όμως, οι εμπορικές συναλλαγές και κυρίως οι εισαγωγές και εξαγωγές τροφίμων έχουν διαταραχθεί και για το λόγο αυτό αναμένεται να επηρεαστεί ο όλος κλάδος.

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί τις εξελίξεις, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και εάν χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής της συνέχειας και τον περιορισμό τυχών αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητες του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας.

Τηρούνται όλα τα μέτρα ενάντια στην πανδημία

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του 2021, η πορεία της πανδημίας ήταν εκείνη που απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό τη διοίκηση του ΟΚΑΑ, καθώς «δημιουργήθηκαν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Πλέον τα προγράμματα εμβολιασμού και οι δράσεις περιορισμού μετακινήσεων κλπ φαίνεται ότι έχουν αποδώσει και η καθημερινότητα ομαλοποιείται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το κυριότερο μέλημα των κυβερνήσεων είναιο περιορισμός των οικονομικών επιπτώσεων της νόσου. Σε κάθε περίπτωση, ο όμιλος εξακολουθεί να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με τις επιπτώσεις του κορονοϊού και μέχρι σήμερα λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του. Ταυτόχρονα, συμμορφώνεται άμεσα με τις υποχρεώσεις που εκάστοτε επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.

Οι βασικοί πυλώνες στρατηγικής

Η λειτουργία του ΟΚΑΑ διέπεται από συγκεκριμένους στόχους και αξίες, που μετουσιώνονται σε μια σειρά από στρατηγικές, όπως η αύξηση της δημιουργούμενης αξίας μέσω διεύρυνσης αγοράς, προϊόντων, υπηρεσιών, η μείωση του διαχειριστικού κόστους και αύξηση του περιθωρίου του καθαρού κέρδους, η ενίσχυση της αξίας μέσω εδραίωσης του κύρους του ομίλου, η έντιμη σχέση με τους πελάτες και το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και η εδραίωση το ρόλου της δημόσιας επιχείρησης.

Αύξηση 2,64% στον κύκλο εργασιών το 2021

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2021, ο κύκλος εργασιών του ΟΚΑΑ τη χρονιά που μας πέρασε ανήλθε στα 14,922 εκατ. ευρώ έναντι 14,538 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι αυξημένος κατά 2,64% περίπου.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,004 εκατ. ευρώ την περασμένη χρονιά - αύξηση 24,74% - ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν θετικές και ανήλθαν σε 3,087 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή θέση ανήλθε στα 63,928 εκατ. ευρώ από 62,822 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου κατά τη λήξη της χρήσης 2021 διαμορφώθηκαν στα 20,168 εκατ. ευρώ, έναντι 18,003 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2020.

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1955 με την επωνυμία Οργανισμός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών. Περιλαμβάνει την Κεντρική Λαχαναγορά στον Ρέντη και την Πάτρα, την Κρεαταγορά και την Αγορά του Καταναλωτή στο Ρέντη καθώς και τις 11 Ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα (Ιχθυόσκαλα Πειραιά, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Χαλκίδας, Χίου, Αλεξανδρούπολης, Χανίων, Καλύμνου, Πρέβεζας, Βόλου).

Οι 11 Ιχθυόσκαλες αφορούν σε επιλιμένιες υποδομές συνολικής έκτασης 88.400 τμ. Σε σύνολο 236 ιχθυεμπορικών επιχειρήσεων, διακινούνται ετησίως 70 εκατ. κιλά αλιευμάτων, ενώ οι ετήσιοι έλεγχοι παραστατικών ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια.

Οι κυριότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός της εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο έκτασης 261.000 τετραγωνικών μέτρων στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη και 51.000 τετραγωνικών μέτρων στον Δήμο Πατρέων, καθώς και σε παραχωρημένα-μισθωμένα από το Ελληνικό Δημόσιο για τη λειτουργία των 12 Ιχθυοσκαλών.

Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του ΟΚΑΑ αγγίζει τα 320.000 τμ, ενώ στις 735 επιχειρήσεις του (700 χονδρεμπορικές και 35 λιανεμπορικές) απασχολούνται 3.500 εργαζόμενοι. Ο οργανισμός εξυπηρετεί 8.500 αγοραστές ημερησίως, ενώ τα διερχόμενα φορτηγά – σε ημερήσια βάση – φτάνουν τα 6.500. Από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας διακινούνται ετησίως προϊόντα ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Με βάση το καταστατικό, το κύριο αντικείμενό της είναι α) η διοίκηση, διαχείριση και εν γένει καλή λειτουργία Κεντρικών Αγορών, Ιχθυαγορών και Ιχθυοσκαλών, με σκοπό την επωφελέστερη για την παραγωγή και την κατανάλωση διακίνηση, εμφάνιση, τυποποίηση, εμπορία κλπ. οπωροκηπευτικών, κρεάτων, αλιευμάτων και γενικότερα τροφίμων, νωπών ή μεταποιημένων β) η εκμίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευση, έναντι μισθώματος ή άλλου ανάλογου τιμήματος, των καταστημάτων, εγκαταστάσεων, χώρων, διακριτών επιφανειών της και υπηρεσιών της, που συνδέονται με τη διακίνηση, διαλογή, συσκευασία, τυποποίηση, συντήρηση, εμπορία και ανάπτυξη αντίστοιχων ή συναφών ή επιβοηθητικών για την ανάπτυξη χονδρικής και λιανικής πώλησης.

Το πελατολόγιο της εταιρείας αποτελείται κυρίως από εμπόρους χονδρικής πώλησης φρέσκων λαχανικών, φρούτων, κρεάτων, αλιευμάτων, καθώς και παραγωγούς αλιευμάτων.

Σήμερα, ο ΟΚΑΑ ΑΕ αποτελεί ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας που έχει ως μοναδικό μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επί της ουσίας είναι ο μεγαλύτερος «αφανής εταίρος» στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της χώρας διευκολύνοντας την τροφοδοσία του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού με φρούτα, λαχανικά, κρέατα και αλιεύματα. Διαθέτοντας εγκαταστάσεις διαρκώς εκσυγχρονιζόμενες για την ανάπτυξη του χονδρεμπορίου, σύγχρονη λιανεμπορική πτέρυγα για τους καταναλωτές, συσκευαστήρια και χώρους αποθήκευσης, θεωρείται η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης πάρκων τροφίμων στα Βαλκάνια.

Πώς εγγυάται μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών

Όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, ο ΟΚΑΑ έχει υιοθετήσει τη διαδικασία ανοιχτών δεδομένων με κεντρικό άξονα την άμεση πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στην ενημέρωση για την πορεία διαμόρφωσης των τιμών και με απώτερο στόχο τη δημιουργία συνθηκών πλήρους ανταγωνισμού.

Ο όρος ανοιχτά δεδομένα αφορά σε δεδομένα που είναι προσβάσιμα στον οποιονδήποτε και σε όλους, σε αναγνώσιμη μορφή ψηφιακής μηχανής που επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα με άλλα δεδομένα, ενώ δεν υπόκειται σε περιορισμούς ως προς τη χρήση και επαναχρησιμοποίησή τους. Υπενθυμίζεται πως ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας διαθέτει δημόσια - τρεις φορές την εβδομάδα - στατιστικά δελτία που παρουσιάζουν τις τιμές χονδρικής και λιανικής πώλησης για τα οπωρολαχανικά, τα κρέατα και τα προϊόντα αλιείας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τη σύμβουλο του επικεφαλής του ΟΚΑΑ, Απόστολου Αποστολάκου, Τζωρτζίνα Σταυροπούλου, στα άμεσα σχέδια του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας περιλαμβάνεται η διάθεση περισσότερων δεδομένων στο μέλλον, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα για προσθήκες επιπλέον πληροφοριών. Ο ΟΚΑΑ σχεδιάζει να δημοσιοποιεί στο μέλλον μελέτες που αφορούν σε θέματα ασφάλειας χώρου, αλλά και πληροφορίες για συστήματα διαχείρισης κρίσεων σε θέματα ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης. Παράλληλα, επιδιώκει την υλοποίηση επενδυτικών πλάνων προς όφελος του εμπορικού κόσμου και την προώθηση ενεργειών που έχουν στόχο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ενώ εν ευθέτω χρόνω επιδιώκει να παρέχει τη διαμόρφωση των τιμών χονδρικής που ισχύουν στο εξωτερικό για τα ίδια προϊόντα που παρακολουθεί στην εγχώρια αγορά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Ακρίβεια: Αύξηση πιέσεων σε τρόφιμα και μεταφορές - Άγνωστος «Χ» αέριο και πετρέλαιο

Λιανεμπόριο: Ποια νέα όπλα βγάζει από τη φαρέτρα του για να κερδίσει το στοίχημα της ψηφιακής εποχής

Δεν... στερεύουν οι εξελίξεις στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού - Οι κινήσεις των μεγάλων «παικτών»

Όλες οι ειδήσεις

12:36

Η vivo Επίσημος Χορηγός του FIFA World Cup 2022™ στο Κατάρ

12:34

Ευρωζώνη: Σε χαμηλό 20 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα - Ενισχύεται το «σενάριο» της ύφεσης

12:34

Γιατί το μέλι της Lamborghini είναι πιο δυσεύρετο κι από μια Huracán Sterrato

12:18

ΕΕ: Πολιτική συμφωνία για την επιβολή 8ου πακέτου κυρώσεων κατά Ρωσίας

12:07

ΡΑΕ: Το «Ενεργειακό Bowling» ταξιδεύει στην Κοζάνη

12:03

Φθηνή στέγη για νέους: Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι πρώτοι 10.000 δικαιούχοι - Εισοδηματικός «κόφτης» από τις τράπεζες

11:59

Οι Ρώσοι λιποτάκτες δεν θα λαμβάνουν αυτομάτως βίζα στη Γαλλία, λέει υφυπουργός

11:58

EpsilonNet: «ICT company of the year» στα BITE Awards 2022 - Πάνω από 10 διακρίσεις συνολικά

11:57

Προοδευτική: Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ και η χρηματοδότηση από την LDA Capital Ltd

11:55

Κυβερνητικές πηγές: Δεν εξετάζεται το μειωμένο ωράριο στα καταστήματα

11:48

Καραμανλής: Από Δευτέρα θα έχουμε Μετρό και στον Πειραιά 

11:38

Σταϊκούρας για REPowerEU: Τα οφέλη από την ενσωμάτωση στο Ταμείο Ανάκαμψης

11:38

Ρέι Ντάλιο: Παρέδωσε το «τιμόνι» της Bridgewater μετά από 12 χρόνια - Παραμένει στο ΔΣ

11:28

Γερμανία: Συρρίκνωση στο εμπορικό πλεόνασμα τον Αύγουστο, μόλις 1,6% η αύξηση των εξαγωγών

11:26

Οι βαριές λοιμώξεις Covid-19 μπορεί να προκαλέσουν νευρολογικά προβλήματα στον εγκέφαλο

11:19

Βουλή: Κυρώθηκε η Συμφωνία ΕΕ-Κατάρ για αεροπορικές μεταφορές

11:12

Ρουμπινί: Ακόμα και η κοπριά είναι καλύτερη από τα crypto - Η μεγαλύτερη απάτη στην Ιστορία

11:04

Οικονόμου: Κάθε συζήτηση με τον Ερντογάν έχει κόκκινες γραμμές - Δεν θα πάμε σε ενεργειακό lockdown

11:04

Οι εκτιμήσεις ακινήτων με απλά λόγια: Τι πρέπει να γνωρίζεις

10:58

Φον ντερ Λάιεν: Προς προσωρινό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου

10:52

Γαλλία: Αυξημένη η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

10:47

Ifo: Πολλαπλασιάζονται οι γερμανικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές τους

10:44

Ισορροπίες στο Χρηματιστήριο μετά το διήμερο ράλι

10:43

Με νάρθηκα στο πόδι επέστρεψε από τη Νάξο ο Κ. Πιερρακάκης

10:29

Έως τις 10/10 η υποβολή μηχανογραφικών για επαναληπτικές Πανελλαδικές

10:29

Ευρωαγορές: Τέλος στο σύντομο ράλι - Επάνοδος του προβληματισμού και των απωλειών

10:25

Eurobank: Εγκρίθηκε η αίτηση εκταμίευσης για τη 2η δόση ύψους €200 εκατ. του ΤΑΑ

10:20

Παπουτσάνης: Ισχυρή ανάπτυξη στο 9μηνο, αύξηση 39% του κύκλου εργασιών

10:17

Ρωσία: Ο Πούτιν υπέγραψε την προσάρτηση των 4 ουκρανικών περιοχών

10:13

Ιταλία: Τελικά θα λάβει φυσικό αέριο η ΕΝΙ από την Gazprom μετά τη διακοπή