«Κλείδωσαν» παρεμβάσεις και έργα 560 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 80 νοσοκομείων και 156 Κέντρων Υγείας

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
«Κλείδωσαν» παρεμβάσεις και έργα 560 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση 80 νοσοκομείων και 156 Κέντρων Υγείας
Την ένταξη στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης των μεταρρυθμίσεων Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» και «Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ- Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων» υπέγραψε επισήμως ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, Θ. Σκυλακάκης. Το αντικείμενο, τα χρονοδιαγράμματα, οι προϋπολογισμοί και το ΤΑΙΠΕΔ.

Δύο πολύ μεγάλα σε μέγεθος, συνολικά άνω των 560 εκατ. ευρώ, αλλά και σε σημασία projects που σχετίζονται με την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και τον εκσυγχρονισμό νοσοκομείων και κέντρων υγείας (φορέας υλοποίησης το υπ. Υγείας με την αρωγή του ΤΑΙΠΕΔ) της χώρας «μπήκαν επισήμως» στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Χτες, έγινε γνωστό ότι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης, υπέγραψε την ένταξη του έργου με τίτλο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και την αντίστοιχη ένταξη του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ- Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων».

Η δημόσια δαπάνη του πρώτου έργου που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 314.960.000 ευρώ (ενώ οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 69.900.000 ευρώ) και για το δεύτερο σε 246.829.440 ευρώ (οι πιστώσεις του τρέχοντος έτους σε ποσό ύψους 59.664.201,76 ευρώ), δηλαδή συνολικά γίνεται λόγος για χρηματοδοτήσεις άνω των 561 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι έργα που αφορούν στην αναβάθμιση των μονάδων υγείας ανά την χώρα και σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί στην «ομπρέλα» του ΤΑΙΠΕΔ μέσω της μονάδας ωρίμανσης έργων PPF. Υπό μία έννοια, οι δράσεις έχουν και κατασκευαστικο ενδιαφέρον καθώς προβλέπονται αρκετές υποδομές.

«Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα»

Η ολοκλήρωση αναβάθμισης υποδομών του ΕΣΥ έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 4ο τρίμηνο 2025. Η περιγραφή του στόχου αναφέρεται στην «ολοκλήρωση της κατασκευής και αναβάθμισης των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτροτεχνικών υποδομών, των εγκαταστάσεων στέγασης και των υποδομών με εξοπλισμό, καθώς και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των συσκευών, και σύναψη συμβάσεων για συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (ΣΕΥ) και διαχείριση εγκαταστάσεων για το σύνολο των 80 επηρεαζόμενων νοσοκομείων στις επτά περιφέρειες».

Καθώς μιλάμε για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό μονάδων, επί της ουσίας υπάρχει και «πράσινο περιβαλλοντικό» αποτύπωμα (μέσω επενδύσεων σε πράσινη τεχνολογία, ενεργειακή απόδοση, ανακαίνιση κτιρίων κ.α.). Βάσει των εγγράφων και την ανάλυση προτεινόμενου προϋπολογισμού στο ΠΔΕ, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχεται σε 254 εκατ. ευρώ, ενώ αναφέρεται ότι «σε επόμενο στάδιο θα περιγραφεί η διαδικασία ένταξης των έργων στο μοντέλο ΣΔΙΤ με ενδεικτικό προϋπολογισμό 106 εκατ. ευρώ». Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο, ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ θα αφορά σε επιλογή μελετητή (για μελέτες, άδειες, προετοιμασία τευχών δημοπράτησης κ.α.) και 290 εκατ. ευρώ για το κατασκευαστικό αντικείμενο. Προβλέπεται και κονδύλι 9,4 εκατ. ευρώ για τεχνικό σύμβουλο (το ποσό περιλαμβάνει και την αμοιβή του ΤΑΙΠΕΔ έναντι της παροχής υπηρεσιών για το έργο).

Τεχνικό αντικείμενο:

Μεταξύ άλλων οι απαιτούμενες παρεμβάσεις (ενεργειακής απόδοσης) αφορούν σε κατασκευή νέων βοηθητικών κτιρίων, αποκατάσταση μονώσεων, υδραυλικών συστημάτων, πυρασφάλειας, ειδών υγιεινής, σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας, σε γενική ανακαίνιση, εξωραϊσμούς, βελτίωση οδικών υποδομών κ.α.

Επίσης, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις σε 80 νοσοκομεία της χώρας περιλαμβάνουν: κατασκευή – συντήρηση – εκσυγχρονισμό – επέκταση κτιριακών υποδομών ΕΣΥ.

Όπως σημειώνονταν από το ΤΑΙΠΕΔ (PPF), στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των υλικοτεχνικών υποδομών των νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα με ανακαίνιση κτιρίων και προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Ενδεικτικά, έργα αφορούν στα νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Θριάσιο, Παπαγεωργίου, ΠΑΓΝΗ κ.α. Παρέχονται έτσι στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας τα κρίσιμα εργαλεία για την βελτίωση της ποιότητας και θεραπευτικής αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

«Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ- Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων»

Η δράση αφορά στην Πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη - ανάθεση συμβάσεων για τα Κέντρα Υγείας με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 4ο τρίμηνο 2023. Ως προς την περιγραφή του στόχου γίνεται αναφορά ότι η «κοινοποίηση ανάθεσης συμβάσεων που αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας σε αναδόχους για την ανακαίνιση τουλάχιστον 156 Κέντρων Υγείας (50% του συνόλου των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα) που θα αναβαθμιστούν μέσω ενεργειακά αποδοτικών ανακαινίσεων και ενεργειακά αποδοτικών μέτρων όσον αφορά τη δημόσια υποδομή και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η κοινοποίηση της ανάθεσης θα συνοδεύεται από δείγμα σύμβασης όπου θα καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης που θα τηρεί ως ημερομηνία ολοκλήρωσης το 4ο τρίμηνο του 2025, και από έκθεση στην οποία θα επισημαίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν».

Η πλήρης ανακαίνιση των 156 Κέντρων Υγείας έχει ως ορόσημο το 4ο τρίμηνο του 2025 και αφορά στην «Ολοκλήρωση της ανακαίνισης των υποδομών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον 156 Κέντρων Υγείας (50% του συνόλου των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα)». Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 256,8 εκατ. ευρώ (ως δημόσιο έργο) ενώ υπάρχει και σε αυτή τη δράση «πράσινο αποτύπωμα». Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο η προτεινόμενη συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι 199 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται ποσό 23,9 εκατ. ευρώ για σύμβαση μελετητή, ποσό 215,5 εκατ. ευρώ για δημοπράτηση και κατασκευαστικές εργασίες και 7,4 εκατ. ευρώ για τεχνική βοήθεια.

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Έργου

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 312 κέντρα υγείας στη χώρα και 1.763 άλλα σημεία εξυπηρέτησης της ΠΦΥ. Η πλειοψηφία αυτών των κτιρίων δεν έχουν ανακαινιστεί ουσιαστικά τα τελευταία 25 χρόνια. Ο κύριος στόχος αυτού του υποέργου είναι η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων των 156 από το σύνολο των κέντρων υγείας, που θα συνεισφέρει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Προβλέπεται να ανακαινισθούν τόσο οι εγκαταστάσεις και υποδομές κέντρων υγείας όσο και περιφερειακών και τοπικών ιατρείων και πολυδύναμων περιφερειακών ιατρείων.

Το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη προχωρήσει σε ανάλυση ζήτησης των διαφορετικών αναγκών των κέντρων υγείας και των σημείων εξυπηρέτησης ΠΦΥ, επιτρέποντας την κατάλληλη επιλογή των υποδομών. Αυτό θα βοηθήσει στο να επιτευχθεί η βέλτιστη σχέση ποιότητας / τιμής τόσο από την άποψη του αριθμού των ανακαινισμένων κτιρίων όσο και του αριθμού των ασθενών που εξυπηρετούνται.

Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα Κέντρα Υγείας έχουν κατασκευαστεί κατά κύριο λόγο την δεκαετία του 1980. Τα περισσότερα εξ αυτών έχουν επιφάνεια που κυμαίνεται μεταξύ 800 τ.μ. και 1400 τ.μ. περίπου και περιλαμβάνουν ένα ή δύο επίπεδα. Εξαίρεση αποτελούν κάποια κτίρια μεγαλύτερης επιφάνειας στην Αθήνα και σε πρωτεύουσες επαρχιακών νομών, τα οποία διαρθρώνονται σε περισσότερους ορόφους. Η ανακαίνιση των κτιρίων των Κέντρων Υγείας στοχεύει στην αναβάθμιση της θερμομόνωσης, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και δικτύων τους και γενικότερα της κατάστασης των κτιριακών υποδομών τους (τοιχοποιίες, δάπεδα, οροφές, μονώσεις, στέγες κ.λπ.).

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των κτιρίων. Εκτελούνται με την μορφή δημοσίων έργων ή προμηθειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο προς χρηματοδότηση αντικείμενο περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα έργα, οι σχετικές μελέτες και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση τους. Πιο αναλυτικά, η ενεργειακή αναβάθμιση τους επιτυγχάνεται με την θερμομόνωση του κελύφους τους μέσω της κατασκευής εξωτερικής μόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων και της ανακατασκευής και θερμομόνωσης των στεγών και των δωμάτων.

Επιπλέον προβλέπεται η κατά περίπτωση μερική ή συνολική αντικατάσταση του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και η ανακατασκευή των Ηλεκτρομηχανολογικών Δικτύων. Τέλος στις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνεται η εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων. Η κτιριακή λειτουργία τους βελτιώνεται περαιτέρω με την εκτέλεση των αναγκαίων κατά περίπτωση εσωτερικών διαρρυθμίσεων, την αντικατάσταση εξοπλισμού και την δημιουργία διατάξεων και την εγκατάσταση εξοπλισμού για την διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων μειωμένης κινητικότητας. Επιπλέον προβλέπονται όλες οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης φθορών καθώς επίσης και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες εργασίες αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.

Τέλος, προβλέπεται η ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων εντός των δομών της ΠΦΥ (σύμφωνα με τα πρότυπα των Μονάδων Συντονισμού Διαβήτη) στα περισσότερα από τα συνολικά 312 Κέντρα Υγείας. Για την ανάπτυξη των Μονάδων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων, το μέγεθος κάθε Μονάδας εκτιμήθηκε κατά μέσο όρο 30 τ.μ. ανά Μονάδα Διαχείρισης. Εκτιμήθηκε το μέσο κόστος υποδομής, με βάση το κόστος ανακαίνισης του Κέντρου Υγείας ύψους 1.100 € / τ.μ.

Το έργο έχει επίσης μπει στην «ομπρέλα» του ΤΑΙΠΕΔ-PPF όπου σημειώνονταν ότι η παρούσα μεταρρύθμιση στοχεύει στην αναβάθμιση της υποδομής και του ιατρικού εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας, στην αναδιάρθρωση της δομής τους, την επανεκπαίδευση του προσωπικού τους, προκειμένου αυτά να είναι σε θέση να παρέχουν αποτελεσματική φροντίδα σε πρώτο βαθμό, σε στενή, πάντοτε, συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας (π.χ. σε περίπτωση που απαιτηθεί νοσηλεία). Ταυτοχρόνως, ο σχεδιασμός επικεντρώνεται στη φροντίδα των χρονίως πασχόντων, αλλά και στην ανακουφιστική φροντίδα. Το έργο αναμένεται να εξασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες, προάγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την κοινωνική ευημερία και συνοχή. Θα διερευνηθεί και η δυνατότητα υλοποίησης του έργου με ΣΔΙΤ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.