Επιχειρήσεις | Τράπεζες
27-11-2021 | 09:03

Νέα εθελούσια έξοδο θα «τρέξει» από 29 Νοεμβρίου η Εθνική Τράπεζα – Τι θα προβλέπει

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Νέα εθελούσια έξοδο θα «τρέξει» από 29 Νοεμβρίου η Εθνική Τράπεζα – Τι θα προβλέπει
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Σε νέα εθελούσια έξοδο για την περαιτέρω μείωση του προσωπικού της, θα προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα, μετά την πρόσφατη εθελουσία με την οποία αποχώρησαν 800 εργαζόμενοι.

Το νέο πρόγραμμα θα είναι προσαρμοσμένο στο νέο μοντέλο λειτουργίας που προωθεί η Τράπεζα στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της και στοχευμένο σε εργαζόμενους των οποίων οι θέσεις εργασίας απαξιώνονται σταδιακά και θα καταργηθούν από την εντεινόμενη ψηφιοποίηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του insider.gr, το νέο πρόγραμμα αναμένεται να «τρέξει» από την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 15.15’. Χθες αργά το απόγευμα εστάλησαν στους εργαζόμενους δύο εγκύκλιοι με τους όρους του προγράμματος εθελουσίας εξόδου – η μία αφορά στο προσωπικό της Διοίκησης και η άλλη στο προσωπικό των Διευθύνσεων Δικτύου και στο προσωπικό δικτύου καταστημάτων -, ενώ αναλυτική ενημέρωση θα παράσχει η Διοίκηση της ΕΤΕ στους εργαζόμενους μεθαύριο Δευτέρα. 

Στο νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου το πλαφόν της αποζημίωσης τίθεται στις 150.000 ευρώ και μαζί με τις προσαυξήσεις ανεβαίνει κατ΄ ανώτατο στις 180.000 ευρώ. Στους εργαζόμενους παρέχονται οι επιλογές άμεσης αποχώρησης με καταβολή αποζημίωσης ή άδεια μετ΄ αποδοχών 2,3,4 και 5 ετών με λύση της σύμβασης στη λήξη της άδειας.

Προβλέπονται  επίσης παροχές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δάνεια που έχει συνάψει ο εργαζόμενος με την τράπεζα, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης και στήριξης.

Αναλυτικά:   

Α) Προσωπικό Διοίκησης 

Το Πρόγραμμα της νέας εθελουσίας εξόδου απευθύνεται στο σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας που υπηρετεί στις Μονάδες Διοίκησης (εξαιρουμένων των Διευθύνσεων Δικτύου και του Προσωπικού που τελεί στη Διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου, και συμπεριλαμβανομένου του Ναυτιλιακού Καταστήματος) και το οποίο παρέχει υπηρεσίες στην Τράπεζα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρους και μερικής απασχόλησης), καθώς και στους απασχολούμενους με σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρους.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο συμμετέχων στο Πρόγραμμα να έχει συμπληρώσει: α) το 30ο έτος της ηλικίας του και β) 7ετή υπηρεσία στην Τράπεζα. Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες και τα έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα πρέπει να είναι συμπληρωμένα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2021. Στα έτη υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται τα έτη υπηρεσίας σε απορροφηθείσες από την Τράπεζα εταιρείες και σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου εσωτερικού βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής, υπό τον όρο ότι οι εργαζόμενοι για τα έτη αυτά δεν έχουν λάβει ή δεν διεκδικούν δικαστικά οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω λύσης της σχέσης εργασίας από την Τράπεζα ή τις θυγατρικές Εταιρείες.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαιρούνται ρητά όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Επιλογές Προγράμματος 

Στους ενδιαφερόμενους παρέχονται δύο επιλογές:

  • Άμεση αποχώρηση και λύση της σύμβασης εργασίας με καταβολή αποζημίωσης.

 Ως ημερομηνία τελευταίας εργάσιμης ημέρας και ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας/αποχώρησης από την Τράπεζα ορίζεται η 28/12/2021 και ο εργαζόμενος θα εισπράξει εφάπαξ αποζημίωση που θα προκύπτει από το συνυπολογισμό ηλικίας και ετών προϋπηρεσίας. άθροισμα των ακόλουθων: 

α) Ειδικότερα, η βασική αποζημίωση για προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο του Κύριου Προσωπικού, στον Κλάδο του Τεχνικού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου και του Υποστηρικτικού Προσωπικού του εν λόγω Κλάδου), στην κατηγορία των Εισπρακτόρων του πρώην Ταμιακού Κλάδου, Δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής καθώς και Ειδικοί Συνεργάτες, Σύμβουλοι Διοίκησης και Υπάλληλοι Αορίστου Χρόνου μη υπαγόμενοι στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας

Ο αριθμός των μηνιαίων μισθών αναλόγως ηλικίας και ετών προϋπηρεσίας διαμορφώνεται ως εξής:

  • 7 – 10 έτη υπηρεσίας: 10 μηνιαίοι μισθοί για εργαζόμενους ηλικίας 30 – 44 ετών, 20 μηνιαίοι μισθοί για 45 – 49 ετών, 25 για 50 – 54 και 30 μηνιαίοι μισθοί για 55 και άνω.
  • 11 – 25 έτη υπηρεσίας: για τις ανωτέρω ηλικιακές κατηγορίες, οι μηνιαίοι μισθοί αποζημίωσης διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 20, 20, 25, 30.
  • 26 – 34 έτη υπηρεσίας: για τις ανωτέρω ηλικιακές κατηγορίες, οι μηνιαίοι μισθοί αποζημίωσης διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 20, 25, 30, 35.

Για 35 έτη υπηρεσίας και άνω, προβλέπονται ως αποζημίωση εθελοντικής αποχώρησης 30 μηνιαίοι μισθοί για τους ηλικίας 50 – 54 και 35 μηνιαίοι μισθοί για του 55+.
β) Προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο Υποστηρικτικού Προσωπικού καθώς και μη υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Εργατοτεχνικό Προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων καθαριστριών), εφόσον έχει συμπληρώσει το 30ο έτος ηλικίας και 7ετή υπηρεσία στην Τράπεζα, θα λάβει 35 μηνιαίους μισθούς. 

Προσαυξήσεις 

Το πρόγραμμα προβλέπει προσαύξηση 7.000 ευρώ επιπλέον της βασικής αποζημίωσης για κάθε προστατευόμενο τέκνο του εκάστοτε συμμετέχοντα (ως τέτοιο νοείται αυτό, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η Τράπεζα χορηγεί το επίδομα τέκνων). 

Επίσης, παρέχεται προσαύξηση ετών υπηρεσίας 20% επί της βασικής αποζημίωσης για το υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο του Κύριου Προσωπικού, στον Κλάδο του Τεχνικού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου και του Υποστηρικτικού Προσωπικού του εν λόγω Κλάδου), στην κατηγορία των Εισπρακτόρων του πρώην Ταμιακού Κλάδου, καθώς και στους Δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι έχουν χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα ίσο ή μεγαλύτερο των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης ή αντίστοιχη ισοτιμία. 

Προσαύξηση προβλέπεται επίσης και με το κριτήριο της ηλικίας. Έτσι, χορηγείται .προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης βάσει της ηλικίας του υπαλλήλου, ως εξής:

Ηλικία 50 – 54: Ποσοστό προσαύξησης βασικής αποζημίωσης 30%
Ηλικία 55 – 59: Ποσοστό προσαύξησης βασικής αποζημίωσης 20%
Ηλικία 60 και άνω: Ποσοστό προσαύξησης βασικής αποζημίωσης 15%

Για τους υπαλλήλους 55 ετών και άνω δίνεται επιπλέον ποσό αποζημίωσης, το οποίο υπολογίζεται ως ακολούθως: ποσοστό 20% επί του μικτού μηνιαίου μισθού πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

Το τελικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (βασική αποζημίωση και προσαυξήσεις), δεν θα υπολείπεται των €20.000 και σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις €150.000.

Ειδικά για το Προσωπικό που υπηρετεί την 31/10/2021 στις μονάδες εποπτείας των Γενικών Διευθυντών:

Νομικών Υπηρεσιών, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου 
(συμπεριλαμβανομένου αυτού που εμφανίζεται στη διάθεση Προσωπικού, εξαιρούμενων όσων έχουν τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Κανονισμού Εργασίας), Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου, Λιανικής Τραπεζικής (αφορά τις Μονάδες Διοίκησης – εξαιρείται το Δίκτυο, οι Διευθύνσεις Δικτύου το Προσωπικό που τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου) και Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου,
θα δοθεί προσαύξηση 10% στο τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης όπως υπολογίζεται παραπάνω. Το πλαφόν της αποζημίωσης ορίζεται σε €165.000.

Αποκλειστικά και μόνο για το Προσωπικό που την 31η/10/2021 απασχολείται στο Έργο για την Επικαιροποίηση Δεδομένων (Data Remediation Project) θα δοθεί πρόσθετη προσαύξηση στο άθροισμα από το τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης και της προσαύξησης των Μονάδων Διοίκησης: 20.000 ευρώ για ηλικίες 45 – 49, 40.000 για τους 50 -54 και 50.000 ευρώ για τους 55 και άνω. 

Επιλογή μακροχρόνιας άδειας

Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης επιλογές μακροχρόνιας άδειας με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας του εργαζόμενου. (2ετή με πλήρεις αποδοχές, 3ετή με μηνιαία καταβολή του 75% των αποδοχών, 4ετή με μηνιαία καταβολή του 60% των αποδοχών, 5ετή με μηνιαία καταβολή του 50% των αποδοχών).

Β) Προσωπικό Διευθύνσεων Δικτύου & Δικτύου Καταστημάτων

Το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στο προσωπικό του Δικτύου Καταστημάτων (εξαιρουμένου του Ναυτιλιακού Καταστήματος) και των Διευθύνσεων Δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του Προσωπικού που τελεί στη Διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου) της Τράπεζας, υπαγόμενο και μη στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας, που παρέχει σ’ αυτή υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρους και μερικής απασχόλησης), καθώς και τους έμμισθους μη τακτικούς δικηγόρους που στηρίζουν νομικά Καταστήματα του Δικτύου, υπό τον όρο ότι κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας του και 7ετή υπηρεσία στην Τράπεζα. 

Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες και τα έτη υπηρεσίας στην Τράπεζα πρέπει να είναι συμπληρωμένα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2021. Στα έτη υπηρεσίας συμπεριλαμβάνονται τα έτη υπηρεσίας σε απορροφηθείσες από την Τράπεζα εταιρείες και σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου εσωτερικού βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής, υπό τον όρο ότι οι εργαζόμενοι για τα έτη αυτά δεν έχουν λάβει ή δεν διεκδικούν δικαστικά οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω λύσης της σχέσης εργασίας από την Τράπεζα ή τις θυγατρικές Εταιρείες.

Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαιρούνται ρητά όσοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Στην επιλογή της άμεσης αποχώρησης με καταβολή αποζημίωσης, η κλιμάκωση γίνεται ως εξής: 

7 – 10 έτη υπηρεσίας: 8 μηνιαίοι μισθοί για εργαζόμενους ηλικίας 40 – 44 ετών, 20 μηνιαίοι μισθοί για 45 – 49 ετών, 25 για 50 – 54 και 35 μηνιαίοι μισθοί για 55 και άνω.
11 – 25 έτη υπηρεσίας: για τις ανωτέρω ηλικιακές κατηγορίες, οι μηνιαίοι μισθοί αποζημίωσης διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 18, 20, 25, 35.
26 – 34 έτη υπηρεσίας: για τις ανωτέρω ηλικιακές κατηγορίες, οι μηνιαίοι μισθοί αποζημίωσης διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 18, 25, 30, 40.

Για 35 έτη υπηρεσίας και άνω, προβλέπονται ως αποζημίωση εθελοντικής αποχώρησης 30 μηνιαίοι μισθοί για τους ηλικίας 50 – 54 και 40 μηνιαίοι μισθοί για του 55+.

To  πρόγραμμα προβλέπει προσαύξηση €7.000 επιπλέον της βασικής αποζημίωσης για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 

Χορηγεί επίσης ειδική προσαύξηση 30% επί της βασικής αποζημίωσης για το Προσωπικό το οποίο εμπίπτει σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες (σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες η προσαύξηση θα δοθεί μια φορά):

  • Προσωπικό το οποίο την 30/06/2021 υπηρετεί σε μονάδα του Δικτύου Καταστημάτων, οι εργασίες της οποίας έχουν διακοπεί μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2021 ή έχει ανακοινωθεί ότι θα διακοπούν μέχρι την 31/01/2022
  •  Προσωπικό το οποίο την 31/10/2021 τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου 

Προβλέπεται επίσης προσαύξηση 20% επί της βασικής αποζημίωσης για το υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο του Κύριου Προσωπικού, στον Κλάδο του Τεχνικού Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου και του Υποστηρικτικού Προσωπικού του εν λόγω Κλάδου), στην κατηγορία των Εισπρακτόρων του πρώην Ταμιακού Κλάδου καθώς και στους Δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής, οι οποίοι έχουν χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα ίσο ή μεγαλύτερο των 26 ετών και δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης ή αντίστοιχη ισοτιμία.

Για τους υπαλλήλους ηλικίας 55 ετών και άνω το πρόγραμμα προβλέπει ποσό επιπλέον της βασικής αποζημίωσης, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 20% επί του μικτού μηνιαίου μισθού πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη). Το τελικό μικτό ποσό της αποζημίωσης σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις €150.000.

Αποκλειστικά και μόνο για το Προσωπικό που την 31/10/2021 εμπίπτει σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • έχει τοποθετηθεί οριστικά στη θέση του Teller ή του Chief Teller
  •  ανήκει στο δυναμικό των Διευθύνσεων Δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του Προσωπικού που τελεί στη Διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου)
  • απασχολείται στο Έργο για την Επικαιροποίηση Δεδομένων (Data Remediation Project)
  • είναι στέλεχος που κατέχει κλιμάκιο ευθύνης και δεν του έχουν ανατεθεί εποπτικά καθήκοντα,

Προβλέπεται προσαύξηση στο τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης 20.000 ευρώ για τους 45 – 49 ετών, 40.000 ευρώ για τους 50 – 54 και 50.000 ευρώ για τους 55 και άνω. 

Το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα της προσαύξησης θέσης / ρόλου και του τελικού μικτού ποσού αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €180.000.

Και στους εργαζόμενους των Διευθύνσεων Δικτύου & Δικτύου Καταστημάτων δίνονται οι επιλογές μακροχρόνιας άδειας μετ΄ αποδοχών, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το προσωπικό της Διοίκησης (βλ. παραπάνω). Tο συνολικό μικτό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των παροχών της μακροχρόνιας άδειας και της νόμιμης αποζημίωσης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των €300.000.

*Στη δεξιά στήλη μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις σχετικές εγκυκλίους

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Εθνική: Στο +66% τα καθαρά κέρδη 9μήνου -Πρωτιά στην καθαρή αύξηση νέων δανείων, στο 11,9% υποχώρησε ο δείκτης NPE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

File

Λήψη αρχείου

File

Λήψη αρχείου