Τράπεζες
31-03-2021 | 07:57

Πότε θα ξεκινήσουν οι πρώτοι πλειστηριασμοί

Νένα Μαλλιάρα
Μοιράσου το
Πότε θα ξεκινήσουν οι πρώτοι πλειστηριασμοί
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Προστασία από πλειστηριασμούς που φτάνει στην πράξη μέχρι τον Σεπτέμβριο για το σύνολο των οφειλετών και παρατείνεται περαιτέρω μέσα στη χρονιά για τους πληγέντες από την κρίση του κορονοϊού, παρέχουν οι διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης που συμπεριλήφθηκαν στο κατεπείγον νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Το ενισχυμένο «μπαλόνι» προστασίας προσφέρει το συνταγματικό δικαίωμα των οφειλετών να προσφύγουν κατά των πλειστηριασμών, ασκώντας ανακοπή και παρατείνοντας τις διαδικασίες κατά 45 ημέρες. Παράλληλα ο απαγορευτικός για πλειστηριασμούς μήνας Αύγουστος, μεταθέτει επιπλέον κατά 31 ημέρες τη διενέργεια πλειστηριασμών.

Τα παραπάνω έρχονται επιπρόσθετα του «παγώματος» των πλειστηριασμών μέχρι τις 13 Μαΐου για όλους τους οφειλέτες και μέχρι τις 31 Μαΐου για τους οφειλέτες που πλήττονται από τον κορονοϊό (συμπεριλαμβάνονται και οι οικονομικά ευάλωτοι), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με τις παραπάνω ημερομηνίες έχει οριοθετηθεί ήδη μία περίοδος αναστολής των πλειστηριασμών και των λοιπών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία υπερβαίνει τους 6 μήνες, αν υπολογιστεί ότι τα μέτρα αυτά παραμένουν «παγωμένα» από τις 7 Νοεμβρίου 2020, με απόφαση της κυβέρνησης στις 6/11/2020. Πρόκειται για ένα εξάμηνο στο οποίο έχει δοθεί ασυλία σε όλους τους οφειλέτες από πλειστηριασμούς, η οποία στην πράξη θα είναι πολύ μεγαλύτερη χρονικά. Αυτό διότι οι οφειλέτες όχι μόνο θα μπορούν να κάνουν χρήση των προθεσμιών για ανακοπή κατά της απόφασης του πλειστηριασμού, αλλά και επειδή οι νέες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπουν ουσιαστικά ότι η 16η Ιουλίου και όχι η 13η Μαΐου 2021 θα «ξεπαγώσει» τις διαδικασίες έναρξης των πλειστηριασμών. Στην πράξη, ο «νεκρός» για πλειστηριασμούς Αύγουστος, φέρνει την εκκίνηση των πρώτων πλειστηριασμών τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, για τον γενικό πληθυσμό των οφειλετών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή του πλειστηριασμού, οι διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπουν ότι πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας (σημειώνεται ότι πληροφορίες φέρουν αυτή να είναι η Δευτέρα 5 Απριλίου) έως τις 13 Μαΐου 2021 ματαιώνονται.

Περαιτέρω, πηγαίνοντας πίσω χρονικά στην ημέρα εκκίνησης του «παγώματος» των πλειστηριασμών (δηλ. την 6η Νοεμβρίου 2020 οπότε η κυβέρνηση ανακοίνωσε καθολική αναστολή πλειστηριασμών και λοιπών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης), οι διατάξεις του ν/σ ορίζουν ότι για τους πλειστηριασμούς που έχουν ματαιωθεί από τις 7 Νοεμβρίου του 2020 έως τις 13 Μαΐου 2021, η διενέργεια πλειστηριασμού δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τις 16 Ιουλίου.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς, νέα ημέρα πλειστηριασμού μετά την 16η Ιουλίου 2021. Η παράταση αυτή δεν ισχύει αν πριν από την έναρξη της αναστολής των προθεσμιών, δηλαδή πριν από τις 7 Νοεμβρίου 2020, είχαν παρέλθει άπρακτες για τον οφειλέτη οι προθεσμίες για να ασκήσει ανακοπή κατά του πλειστηριασμού ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή.

Στην περίπτωση αυτή, η νέα ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ, ακόμη και πριν την 16η.7.2021.

Τι λέει το άρθρο 973 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας; Ότι αν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι με δήλωση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, συντάσσεται σχετική πράξη και η νέα ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού δύο μήνες από την ημέρα της δήλωσης και πάντως όχι μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημέρα αυτή.

Οι διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκονται προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή προσθέτουν ότι αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, η οποία στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό. Ορίζεται, όμως, ότι και σε αυτή την περίπτωση, ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να διενεργηθεί πριν την 16η.7.2021.

Τα παραπάνω θα αφορούν όχι μόνο πλειστηριασμούς από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης, αλλά και πλειστηριασμούς από το Δημόσιο. Οι διατάξεις του ν/σ προβλέπουν ότι προκειμένου για πλειστηριασμούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο πλειστηριασμός ορίζεται επίσης σε νέα ημερομηνία μετά την 13η.5.2021. Πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 13η.5.2021 ματαιώνονται, αν ο χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής.

Όσον αφορά στους κορονόπληκτους, όπως έγραψε το insider.gr, οι διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπουν ότι σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ` ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους και βρίσκεται στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται ως πληγέντες από τον Covid-19, αναστέλλεται έως την 31η.5.2021, η διενέργεια: (α) κατάσχεσης, (β) πλειστηριασμού, και (γ) αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου με βάση την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης επί της κύριας κατοικίας των ανωτέρω φυσικών προσώπων.

Για το ίδιο διάστημα «παγώνουν» και θα μπορούν να ασκηθούν μετά τις 31 Μαΐου οι προθεσμίες για ένδικα μέσα και βοηθήματα που αφορούν στις ανωτέρω πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Η αναστολή δεν εμποδίζει την επιδίκαση απαιτήσεων, την έκδοση διαταγής πληρωμής, την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων.

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.