Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς τα κράτη της Ευρωζώνης με βασικό πυλώνα κρούσης ενάντια στην πανδημία το πρόγραμμα PEPP των 750 δισ. ευρώ (πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας).

Το πρόγραμμα «έτρεξε» με ημερήσιο ρυθμό 6 δισ. ευρώ σε αγορές ομολόγων, φτάνοντας τα 30,1 δισ. ευρώ την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά από τις αρχές Απριλίου που η ΕΚΤ δημοσίευσε τα πρώτα στοιχεία από τις αγορές ομολόγων στο πρόγραμμα PEPP, οι συνολικές αγορές έφτασαν τα 211,9 δισ. ευρώ. Με τον τρέχοντα ρυθμό το πρόγραμμα θα εξαντληθεί πολύ νωρίτερα από ότι είχε αρχικά δρομολογήσει η ΕΚΤ (τέλος του 2020), και πιο συγκεκριμένα στα τέλη Σεπτέμβρίου.

Υπό αυτό το πρίσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα προχωρήσει μέχρι τις αρχές Ιούλιου -με πιθανή αφετηρία τις 4 Ιουνίου- στην αύξηση του προγράμματος κατά 500 δισ. ευρώ, φτάνοντας έτσι στα 1,25 τρισ. ευρώ. Οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το επόμενο διάστημα θα δώσουν το σήμα στο ευρύτερο σύστημα της Ευρωζώνης για να κινηθεί αναλόγως στις εκδόσεις νέων χρεών.