Τάκης Γρηγορίου

Ο Τάκης Γρηγορίου είναι Υπεύθυνος για θέματα ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace.