Ιωάννης Αδαμόπουλος

Ο κ. Ιωάννης Αδαμόπουλος είναι οικονομολόγος και διευθυντής γραφείου ασφαλιστικής εταιρείας www.adamopoulosi.gr.