Δημήτρης Τζάνας

Ο Δημήτρης Τζάνας είναι Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επενδύσεων.