Αστέριος Νάκας

Ο Αστέριος Νάκας είναι αντιπρόεδρος της ΕΦΕΕΛ και μέλος του Γ.Σ. της ΠΟΦΕΕ.