Εργασιακά
05-02-2021 | 16:48

Οδηγός πρακτικής άσκησης για την διασύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας

Newsroom
Μοιράσου το
Οδηγός πρακτικής άσκησης για την διασύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας

Οδηγό Ποιοτικής Πρακτικής Άσκησης - Quality Internship Guide (QIG), ο οποίος αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο αξιοποίησης των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης από όλες τις εταιρείες καθώς και όχημα ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με την αξία της πρακτικής άσκησης για τη γεφύρωση της εκπαίδευσης οποιουδήποτε επιπέδου με την αγορά εργασίας, παρουσίασε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Από το 2015 η συστηματική διοργάνωση καινοτόμων εργαστηρίων γνώσης και διάδρασης με νέους 18-30 ετών, στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των νέων στη σημερινή αγορά εργασίας, ενώ τόσο οι δράσεις μας όσο και τα συνέδριά μας, επικεντρώνονται στο μείζον θέμα της αλλαγής των συνθηκών και των δεξιοτήτων της απασχόλησης, κυρίως λόγω των τεχνολογικών και δημογραφικών εξελίξεων.

Ο Οδηγός Ποιοτικής Πρακτικής Άσκησης, με κριτήριο τις αποτελεσματικές πρακτικές, που ακολουθούνται από σημαντικές επιδραστικές εταιρίες και οργανισμούς της ελληνικής οικονομίας, περιλαμβάνει τον ορισμό της πρακτικής άσκησης, τα οφέλη από την ποιοτική πρακτική άσκηση, οδηγίες πριν την πρακτική άσκηση, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και μετά την πρακτική άσκηση, καθώς και παρουσιάζει σύντομες περιγραφές των καλών πρακτικών που ακολουθούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Το περιεχόμενο του Οδηγού στοχεύει στην προσπάθεια ενεργοποίησης περισσότερων εταιριών να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές. Θα αποτελέσει ένα εργαλείο που θα αναδεικνύει τη διττή αναγκαιότητα της πρακτικής άσκησης, τόσο για τους νέους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όσο και για τις
επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να φέρουν κοντά τους νέους και να τους μεταμορφώσουν σε ταλέντα κατάλληλα να παράγουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή τους.

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος, υπογράμμισε τα ακόλουθα: «Η πρωτοβουλία αυτή του ΕΑΕΕ και της Επιτροπής Απασχόλησης σκοπεύει σε έναν στόχο: Την αποτελεσματική διασύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, μέσα από την καταγραφή και υιοθέτηση προδιαγραφών και την εφαρμογή καλών πρακτικών. Είναι μία σαφής, επαγγελματική και σοβαρή προσπάθεια να καταγραφεί βήμα-βήμα η διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής ενός προγράμματος πρακτικής άσκησης», ανέφερε.

«Βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους νέους ασκούμενους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο την πρακτική άσκηση, ώστε να μεγιστοποιήσουν το αμοιβαίο όφελος, να ξεπεράσουν κάποια κλισέ όπως τον χαμένο χρόνο και κόπο, και να δημιουργήσουν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του έμψυχου δυναμικού της εταιρείας.

«Κατά την παρουσίαση του Οδηγού, η Δρ. Βενετία Κουσία, Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου σημείωσε: «Η πρακτική άσκηση είναι μία τριπλά επωφελής σχέση. Οι εργοδότες βρίσκουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, οι νέοι αποκτούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η κοινωνία μπορεί να αποφύγει τις αρνητικές και μακροχρόνια απειλητικές επιπτώσεις της υψηλής νεανικής ανεργίας και του χάσματος των δεξιοτήτων».

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Η αναντιστοιχία δεξιοτήτων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας αποτελεί μία σημαντική πρόκληση, και για την αντιμετώπισή της ο ΟΑΕΔ στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας.

Σε αυτή την προσπάθεια, η μαθητεία και η πρακτική άσκηση αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και δεξιοτήτων και την προώθηση της απασχολησιμότητας». Παράλληλα, ο κ. Πρωτοψάλτης, ανέφερε ότι «η εφαρμογή του πλαισίου προδιαγραφών που περιλαμβάνει ο οδηγός θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναγκαία ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων, των επιχειρήσεων και της οικονομίας».

Ο Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος Βέττας,  περιέγραψε χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην ελληνική οικονομία, που οδηγούν σε έλλειψη δυναμισμού και ιδίως σε δύσκολη ενσωμάτωση των νέων εργαζομένων, και στο πώς η συστηματική ενίσχυση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τους νέους κατά τη μετάβασή τους από το εκπαιδευτικό σύστημα στην εργασία, αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, όπως τόνισε, η επιτυχία τέτοιων προγραμμάτων συναρτάται και με τη γενικότερη στροφή του παραγωγικού υποδείγματος στη χώρα.

Από τα την πλευρά το ο CEO του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, κατά την ομιλία του δήλωσε: «Σε σημαντικό παράγοντα που διαμορφώνει τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και την παραγωγική δραστηριότητα κάθε εταιρείας αναδεικνύεται η υιοθέτηση της πρακτικής άσκησης ως όχημα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Μέσω της πρακτικής άσκησης, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν υποψήφια μελλοντικά στελέχη τους, ενώ παράλληλα οι ασκούμενοι αποκτούν πολύτιμες εμπειρίες για το εργασιακό περιβάλλον που τους περιμένει αλλά και την εμπειρία απασχόλησης στο εξειδικευμένο αντικείμενο που εκτιμούν πως τους ενδιαφέρει. Είναι αυτονόητο πως το κέρδος είναι αμφίδρομο, όχι μόνο για τους εκκολαπτόμενους επαγγελματίες και τις εταιρείες αλλά και για την ίδια την εθνική οικονομία, καθώς μέσω της πρακτικής άσκησης βελτιστοποιείται η κατανομή του στελεχιακού δυναμικού στις ανάγκες κάθε εταιρείας αξιοποιώντας τις απαραίτητες δεξιότητες και φαντασία».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.