Sustainability
05-05-2021 | 08:22

Κέντρο για την κυκλική οικονομία και την επιχειρηματικότητα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Μοιράσου το
geoponiko
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στην ίδρυση ενός Κέντρου για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, την Κυκλική Οικονομία και την Επιχειρηματικότητα (Κ.Εφ.Α.Κ.Ο.Ε.) προχώρησε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Με δεδομένο ότι η κυκλική οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της αειφόρου ανάπτυξης με σκοπό τον περιορισμό της πίεσης που ασκείται στους πόρους και στο περιβάλλον από την παραγωγή και την κατανάλωση, το εκπαιδευτικό ίδρυμα στοχεύει στην ερευνητική υποστήριξη του  εκπαιδευτικού έργου στους συγκεκριμένους τομείς, με διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας. Παράλληλα, διαμορφώνονται πολιτικές συνεργασίας με επιστημονικούς, ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο πρύτανης κ. Σπύρος Κίντζιος το Kέντρο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος,  Στόχος είναι ο σχεδιασμός μεθόδων και προϊόντων και η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

- Κυκλική Οικονομία, Βιωσιμότητα.

- Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πράσινη Εφοδιαστική, Αντίστροφη Εφοδιαστική, αστικές εμπορευματικές μεταφορές, Εφοδιαστική Αλυσίδα στην αγροδιατροφή, Εφοδιαστική αλυσίδα υπηρεσιών,

  - Επιχειρηματικότητα, Οργανωσιακή Καινοτομία.

 - Οργάνωση και Διοίκηση, Στρατηγική Διοίκηση, Διοίκηση Ποιότητας, Διοίκηση Διεργασιών, Δημόσια Διοίκηση, Διαχείριση Πολιτιστικού κεφαλαίου, Διαχείριση αλλαγών, Διοίκηση Αγροτικών/Εκπαιδευτικών/Πολιτιστικών Μονάδων και ειδικότερα αγροτικών εκμεταλλεύσεων και οργανισμών μεταποίησης και επεξεργασίας τροφίμων και αγροτικών προϊόντων,

- Συστήματα Διοίκησης, Συστήματα Παραγωγής, μεταποίησης/επεξεργασίας, Ευφυή Συστήματα/βελτιστοποίηση, Ιχνηλασιμότητα, Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και συστήματα διαχείρισης κινδύνων (HACCP)

- Διαχείριση ακτοπλοϊκών, οδικών και αεροπορικών μεταφορών, Διαχείριση λιμένων, Θαλάσσια εφοδιαστική, εφοδιαστική και αεροδιακομιδές.

- Διαχείριση φυσικών και ψηφιακών αρχείων και πληροφοριών, Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση, Πληροφοριακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Γεωγραφικά πληροφορικά συστήματα.

- Μάρκετινγκ, Έρευνα Αγοράς, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Εταιρική επικοινωνία , εταιρικές διαπραγματεύσεις.

Το Κέντρο θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει έρευνες, θα συντάξει ερευνητικές προτάσεις και θα κατοχυρώσει τα πνευματικά δικαιώματα.  Μάλιστα, θα  αναπτύξει συνεργασίες με διάφορους φορείς και θα αναλάβει την εκπόνηση μελετών (τεχνοοικονομικών, έρευνας αγοράς, σύγκρισης ανταγωνισμού και συμπεριφοράς καταναλωτών, έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών κ.ά.), ερευνών πεδίου, επιχειρηματικών σχεδίων,  δόμηση σχεδίων συνεργατικών σχημάτων/clusters κλπ.

Το Κέντρο δεν θα απευθύνεται μόνο στα μέλη της κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και σε άλλα Πανεπιστήμια, Ερευνητικούς Φορείς, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, καθώς και σε εταιρείες, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Προτεραιότητα στην κυκλική οικονομία

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές και ένα «εργαλείο» όπως το Κ.Εφ.Α.Κ.Ο.Ε. θα είναι πολύτιμο για την πολιτεία αλλά και για τις επιχειρήσεις.  Διότι πλέον ό,τι τα προηγούμενα χρόνια θεωρούνταν «απόβλητο», μπορεί να μετατραπεί σε πρώτες ύλη .Σήμερα για την παραγωγή τροφίμων, την κατασκευή υποδομών και κατοικιών, την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών ή την παροχή ενέργειας χρησιμοποιούνται πολύτιμα υλικά, τα οποία όταν κλείσει ο κύκλος ζωής τους απορρίπτονται. Όμως, η ζήτηση για σπάνιες πρώτες ύλες (μέταλλα, ορυκτά, ύδατα κλπ) είναι στις μέρες μας υψηλότερη από ποτέ, και οδηγεί σε υποβάθμιση του περιβάλλοντος.  Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) κάθε χρόνο στην ΕΕ, χρησιμοποιούνται σχεδόν 15 τόνοι υλικών ανά άτομο, ενώ κάθε πολίτης της ΕΕ παράγει, κατά μέσο όρο, πάνω από 4,5 τόνους αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων πάνω από το μισό καταλήγει σε ΧΥΤΑ. Η γραμμική οικονομία, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην εξόρυξη πόρων, δεν αποτελεί πλέον βιώσιμη επιλογή.

Όπως αναφέρει ο ΟΦΥΠΚΑ, «ο ρόλος των υπευθύνων χάραξης πολιτικής είναι να παρέχουν τις βασικές προϋποθέσεις, την προβλεψιμότητα και την αυτοπεποίθηση στις επιχειρήσεις, να ενισχύουν το ρόλο των καταναλωτών, και να ορίζουν πώς οι πολίτες μπορούν να εξασφαλίσουν τα οφέλη των αλλαγών που πραγματοποιούνται. Ο επιχειρηματικός κόσμος είναι σε θέση να επανασχεδιάσει ολόκληρες αλυσίδες προσφοράς, με σκοπό την αποδοτικότητα των πόρων και την κυκλικότητα». Σε μια τέτοια μετάβαση η στήριξη ενός επιστημονικού φορέα, όπως το Κ.Εφ.Α.Κ.Ο.Ε.,  θεωρείται καίρια για την προώθηση των νέων αγορών που αναπτύσσονται.  

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.