Αύξηση 680 δισ. ευρώ το 2021 στον ισολογισμό της ΕΚΤ

Newsroom
Μοιράσου το
Αύξηση 680 δισ. ευρώ το 2021 στον ισολογισμό της ΕΚΤ
Τα κέρδη της ΕΚΤ ανήλθαν σε 0,2 δισ. ευρώ, έπειτα από μεταφορά 0,6 δισ. ευρώ προς την πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2021 δείχνουν ότι τα κέρδη χρήσης ήταν 192 εκατ. ευρώ, έναντι 1.643 εκατ. ευρώ το 2020.

Η μείωση κατά 1.452 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα και από τους τίτλους που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, καθώς και σε μεταφορά ποσού προς την πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει ποσό 610 εκατ. ευρώ προς την πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων λόγω του υψηλότερου βαθμού έκθεσης σε κίνδυνο που απορρέει κυρίως από τη συνέχιση των αγορών τίτλων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής.

Οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1.566 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 2.017 εκατ. ευρώ το 2020. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων μειώθηκαν σε 197 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 ήταν 474 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των τόκων-εσόδων επί του χαρτοφυλακίου σε δολάρια ΗΠΑ. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα που απορρέουν από τίτλους διακρατούμενους για σκοπούς νομισματικής πολιτικής μειώθηκαν σε 1.006 εκατ. ευρώ (2020: 1.337 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των αρνητικών τόκων-εσόδων από το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP).

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 133 εκατ. ευρώ, έναντι 26 εκατ. ευρώ το 2020, κυρίως λόγω μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από μεταβολές τιμών επί τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ και στο χαρτοφυλάκιο ίδιων κεφαλαίων.

Στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, οι οποίοι αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, διενεργούνται έλεγχοι απομείωσης της αξίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης αξίας σε αυτά τα χαρτοφυλάκια.

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν σε 674 εκατ. ευρώ (το 2020 ήταν 646 εκατ. ευρώ) ως αποτέλεσμα του υψηλότερου κόστους σε σχέση με μετεργασιακές παροχές που προέκυψαν από την ετήσια αναλογιστική αποτίμηση και του υψηλότερου μέσου αριθμού μελών του προσωπικού. Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες αυξήθηκαν σε 564 εκατ. ευρώ, από 553 εκατ. ευρώ το 2020, κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών για τη συντήρηση ακινήτων.

Τα έσοδα από εποπτικά τέλη, τα οποία προκύπτουν από τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων της, ανήλθαν σε 578 εκατ. ευρώ, αυξημένα από 535 εκατ. ευρώ το 2020. Η αύξηση το 2021 οφείλεται στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σχετικών με την τραπεζική εποπτεία και στο υψηλότερο κόστος του προσωπικού.

Τα κέρδη της ΕΚΤ διανέμονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει ενδιάμεση διανομή κερδών, ύψους 150 εκατ. ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2022. Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη, ύψους 42 εκατ. ευρώ, στις 18 Φεβρουαρίου 2022.

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 111 δισ. ευρώ σε 680 δισ. ευρώ (ενώ το 2020 ήταν 569 δισ. ευρώ). Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP και του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP).

Στο τέλος του 2021 το μέγεθος του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ έναντι τρίτων μερών, ήταν 8.566 δισ. ευρώ, από 6.978 δισ. ευρώ το 2020. Η μεγέθυνση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων PEPP και APP και στην αύξηση των πράξεων αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος ως αποτέλεσμα της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ).

Οι τίτλοι που διακρατεί το Ευρωσύστημα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 1.019 δισ. ευρώ σε 4.713 δισ. ευρώ, από 3.694 δισ. ευρώ το 2020. Οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του APP αυξήθηκαν κατά 214 δισ. ευρώ σε 3.123 δισ. ευρώ και οι αγορές τίτλων στο πλαίσιο του PEPP αυξήθηκαν κατά 827 δισ. ευρώ σε 1.581 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΚΤ: Αύξηση των επιτοκίων προεξοφλεί ο Κεντρικός Τραπεζίτης της Λετονίας

Σχεδιασμός της ΕΚΤ για συνέχεια της αποδοχής των ελληνικών ομολόγων ως collateral μέχρι το 2024

Όλες οι ειδήσεις

00:12

Wall Street: Έχασε τις 29.000 μονάδες ο Dow - Πρώτη φορά από το 2020

23:41

ΗΠΑ: Ο Karl Lagerfeld το θέμα του Met Gala 2023

23:26

ΗΠΑ: Την αποστολή νέων όπλων στην Ουκρανία θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα η Ουάσινγκτον

23:24

Μπουρκίνα Φάσο: Ο στρατός ανέτρεψε τον επικεφαλής της χούντας, ανέστειλε το Σύνταγμα της χώρας

23:07

ΗΠΑ: Τροπολογία για τα F-16 προσπαθεί να βάλει φρένο στις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου

23:00

Μισέλ (ΕΕ): Πρέπει να αναπτυχθεί μια νέα Ενεργειακή Ένωση, με μια πραγματική κοινή στρατηγική

22:42

Κύπρος: Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση εδαφών της ουκρανικής επικράτειας

22:38

ΟΗΕ: Βέτο Ρωσίας στο ΣΑ για το ψήφισμα καταδίκης της προσάρτησης ουκρανικών εδαφών

22:27

Κινέζοι χάκερ «πείραξαν» πρόγραμμα chat καναδικής εταιρείας

22:03

Κισινάου και Τιφλίδα δεν αναγνωρίζουν τις προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών στην Ρωσία

22:00

Βρετανία: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς θέλουν την παραίτηση Τρας, Κουάρτενγκ

21:56

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι το αμερικανικό αργό

21:52

Ενίσχυση του προϋπολογισμού και δίκαιη κατανομή των επιβαρύνσεων ζητά η ΠΕΦ

21:47

Phoenix Vega Mezz: Καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του έτους

21:26

Wall Street: «Άνθρακες» οι προσπάθειες ανάκαμψης - Προς το κλείσιμο ενός «μαύρου Σεπτεμβρίου και ενός αρνητικού τριμήνου

21:25

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Χορήγηση υποτροφιών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

21:15

Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ δεν έχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία εξετάζει τη χρήση πυρηνικών όπλων

21:01

Μικρά κέρδη για τον χρυσό την Παρασκευή, αλλά σε χαμηλό από το 2021 το κλείσιμο γ' του τριμήνου

20:49

Η Μόσχα κατηγορεί τον Γ.Γ. του ΟΗΕ για «προπαγάνδα» 

20:44

Κικίλιας: «Ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους του τουρισμού για τις φετινές υψηλές επιδόσεις»

20:39

Μπλε Κέδρος: Ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών η Merit

20:37

Intracom  Holdings: Αύξηση πωλήσεων στο α' εξάμηνο του 2022 - Στα 126,5 εκατ. ευρώ

20:29

Υπερπτήση τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την Κίναρο

20:26

Συνεργασία αρχών Σουηδίας, Γερμανίας και Δανίας στην έρευνα για δολιοφθορά σε Nord Stream

20:13

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την εθνικοποίηση όλων των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ουκρανία

20:10

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ο έλεγχος των ενστάσεων και η δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες

20:03

Ξεκινούν από 3 Οκτωβρίου οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της αγροδιατροφής

20:02

Η Βενεζουέλα πήρε τον έλεγχο ενεργειακής εταιρείας με δεσμούς στη Ρωσία 

19:55

Παράταση έως 31/12 η αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στη γουνοποιία

19:47

Στις 8 Νοεμβρίου η απόφαση της ΕΕ για το deal Microsoft - Activision, αξίας 69 δισ. δολαρίων