Αύξηση 680 δισ. ευρώ το 2021 στον ισολογισμό της ΕΚΤ

Newsroom
Μοιράσου το
Αύξηση 680 δισ. ευρώ το 2021 στον ισολογισμό της ΕΚΤ
Τα κέρδη της ΕΚΤ ανήλθαν σε 0,2 δισ. ευρώ, έπειτα από μεταφορά 0,6 δισ. ευρώ προς την πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το 2021 δείχνουν ότι τα κέρδη χρήσης ήταν 192 εκατ. ευρώ, έναντι 1.643 εκατ. ευρώ το 2020.

Η μείωση κατά 1.452 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα από τα συναλλαγματικά διαθέσιμα και από τους τίτλους που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, καθώς και σε μεταφορά ποσού προς την πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει ποσό 610 εκατ. ευρώ προς την πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων λόγω του υψηλότερου βαθμού έκθεσης σε κίνδυνο που απορρέει κυρίως από τη συνέχιση των αγορών τίτλων για σκοπούς νομισματικής πολιτικής.

Οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1.566 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 2.017 εκατ. ευρώ το 2020. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων μειώθηκαν σε 197 εκατ. ευρώ, ενώ το 2020 ήταν 474 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των τόκων-εσόδων επί του χαρτοφυλακίου σε δολάρια ΗΠΑ. Οι καθαροί τόκοι-έσοδα που απορρέουν από τίτλους διακρατούμενους για σκοπούς νομισματικής πολιτικής μειώθηκαν σε 1.006 εκατ. ευρώ (2020: 1.337 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των αρνητικών τόκων-εσόδων από το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP).

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 133 εκατ. ευρώ, έναντι 26 εκατ. ευρώ το 2020, κυρίως λόγω μη πραγματοποιηθεισών ζημιών από μεταβολές τιμών επί τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ και στο χαρτοφυλάκιο ίδιων κεφαλαίων.

Στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, οι οποίοι αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, διενεργούνται έλεγχοι απομείωσης της αξίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης αξίας σε αυτά τα χαρτοφυλάκια.

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν σε 674 εκατ. ευρώ (το 2020 ήταν 646 εκατ. ευρώ) ως αποτέλεσμα του υψηλότερου κόστους σε σχέση με μετεργασιακές παροχές που προέκυψαν από την ετήσια αναλογιστική αποτίμηση και του υψηλότερου μέσου αριθμού μελών του προσωπικού. Οι λοιπές διοικητικές δαπάνες αυξήθηκαν σε 564 εκατ. ευρώ, από 553 εκατ. ευρώ το 2020, κυρίως λόγω της αύξησης των δαπανών για τη συντήρηση ακινήτων.

Τα έσοδα από εποπτικά τέλη, τα οποία προκύπτουν από τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών καθηκόντων της, ανήλθαν σε 578 εκατ. ευρώ, αυξημένα από 535 εκατ. ευρώ το 2020. Η αύξηση το 2021 οφείλεται στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σχετικών με την τραπεζική εποπτεία και στο υψηλότερο κόστος του προσωπικού.

Τα κέρδη της ΕΚΤ διανέμονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιήσει ενδιάμεση διανομή κερδών, ύψους 150 εκατ. ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2022. Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη, ύψους 42 εκατ. ευρώ, στις 18 Φεβρουαρίου 2022.

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 111 δισ. ευρώ σε 680 δισ. ευρώ (ενώ το 2020 ήταν 569 δισ. ευρώ). Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP και του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP).

Στο τέλος του 2021 το μέγεθος του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ έναντι τρίτων μερών, ήταν 8.566 δισ. ευρώ, από 6.978 δισ. ευρώ το 2020. Η μεγέθυνση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται κυρίως στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων PEPP και APP και στην αύξηση των πράξεων αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος ως αποτέλεσμα της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ).

Οι τίτλοι που διακρατεί το Ευρωσύστημα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 1.019 δισ. ευρώ σε 4.713 δισ. ευρώ, από 3.694 δισ. ευρώ το 2020. Οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του APP αυξήθηκαν κατά 214 δισ. ευρώ σε 3.123 δισ. ευρώ και οι αγορές τίτλων στο πλαίσιο του PEPP αυξήθηκαν κατά 827 δισ. ευρώ σε 1.581 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

ΕΚΤ: Αύξηση των επιτοκίων προεξοφλεί ο Κεντρικός Τραπεζίτης της Λετονίας

Σχεδιασμός της ΕΚΤ για συνέχεια της αποδοχής των ελληνικών ομολόγων ως collateral μέχρι το 2024

Όλες οι ειδήσεις

17:20

Ουκρανία: Ένας νεκρός και 6 τραυματίες από το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στο κέντρο του Κραματόρσκ

17:16

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Περί το 80% των εργαζομένων σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ έκαναν χρήση της

17:14

Η ΕΛΙΝΟΙΛ διακρίθηκε για τα φιλικότερα προς το περιβάλλον καύσιμα Crystal Next

17:10

ΚΕΠΕ: Υποχώρηση του «δείκτη φόβου» στην ελληνική οικονομία - Ενίσχυση των θετικών προσδοκιών

17:06

Αυστηρό μήνυμα Μπορέλ σε Άγκυρα: Να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ

17:06

ΔΣΑ: Πανελλαδική πειθαρχική έρευνα για «τηλεπαράθυρα» και «τηλεδίκες» που συμμετέχουν δικηγόροι

17:03

Επικοινωνία των επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων ΗΠΑ και Κίνας για «διαύλους επικοινωνίας»

17:00

«Σοκ» από το νέο ράλι στο φυσικό αέριο - Πάνω από τα 180 ευρώ η μεγαβατώρα

16:55

Βουλή: Το βράδυ η ψήφιση του νομοσχεδίου του για δημοτικά συμβούλια και αποκεντρωμένες διοικήσεις

16:54

Vodafone: Δωρεάν διπλάσιες ταχύτητες σε νοικοκυρά και επιχειρήσεις

16:43

Μυλωνογιάννης (ΕΛΛΑΚΤΩΡ): Ο κλάδος των Υποδομών βρίσκεται στο επίκεντρο της επενδυτικής και αναπτυξιακής στρατηγικής

16:42

ΔΥΠΑ: Οριστικοί πίνακες για τον Α΄ κύκλο του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ρητινεργατών

16:41

Famar: Αυξημένα κατά 30,96% τα καθαρά κέρδη το 2021

16:38

Άνοδος στην Wall Street, εν αναμονή για τις αυξήσεις των επιτοκίων της Fed

16:33

TBI Bank: Το «Buy Now Pay Later» αλλάζει τον τρόπο αγοράς αυτοκινήτου

16:32

Δένδιας: Ενημέρωση από τον ΥΠΕΞ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Βουλής

16:25

Κομισιόν: 72 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ερευνητών και φορέων καινοτομίας

16:14

Παραίτηση Τζόνσον: Ο «ηλίθιος κλόουν» έφυγε, το μήνυμα της Ρωσίας

16:14

COSMOTE & Ελληνικός Χρυσός εγκατέστησαν το πρώτο Campus Network στην Ελλάδα 300μ. κάτω από το έδαφος

16:12

Καραμανλής: Αυτά τα τρία χρόνια, η Ελλάδα γίνεται πυλώνας σταθερότητας στη ΝΑ Ευρώπη

16:07

Ρωσία: Συνελήφθη για υπεξαίρεση ενός εκατ. ρουβλίων ανώτατος επιστήμονας του στρατού

16:07

Κεραμέως: Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ ανοίγει τους ορίζοντες στα πανεπιστήμια

16:00

Eurolife FFH: Αξία έχει να στηρίζουμε την πρόσβαση στη γνώση

16:00

Βρετανία: Οι πρώτες αντιδράσεις για την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον

15:58

Κλάδος φαρμάκου: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει «πρωταγωνίστρια» στην Ευρώπη

15:52

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Οι τρεις άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού

15:52

Κορονοϊός: 18.297 τα νέα κρούσματα, με 3.812 επαναλοιμώξεις - Στους 98 οι διασωληνωμένοι

15:44

ΗΠΑ: Σε χαμηλό έτους το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο - Πάνω από τις εκτιμήσεις τα επιδόματα ανεργίας

15:43

Σκυλακάκης: Για μας ο πολιτικός κύκλος είναι σημαντικός, αλλά είναι πιο σημαντικό να κάνουμε τη δουλειά μας

15:36

Βιλερουά (ΕΚΤ): Κάλεσμα σε Μακρόν για «στοχευμένη δράση» ενάντια στον πληθωρισμό