Ασφαλιστικά
16-06-2021 | 10:03

Χρόνος έναρξης συνταξιοδότησης και κατάθεσης δικαιολογητικών

Μοιράσου το
Χρόνος έναρξης συνταξιοδότησης και κατάθεσης δικαιολογητικών

Με το αρθ. 261 του Ν. 4798/2021 τροποποιήθηκε το αρθ. 1 του Ν. 4554/2018 και πλέον ισχύουν τα ακόλουθα:

Το δικαίωμα της σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα που έπεται της υποβολής της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης, εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα.

Στην κοινωνικοασφαλιστική πρακτική όταν αναφερόμαστε σε θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης εννοούμε ότι στο πρόσωπο του υποψήφιου συνταξιούχου συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις που απαιτούνται, δηλαδή τόσο οι μέρες εργασίας όσο και η ηλικία. Σε αντίθεση με το κατοχυρωμένο δικαίωμα εννοούμε ότι κάποιος έχει “προσδοκία δικαιώματος” για συνταξιοδότηση, γιατί μπορεί να έχει συμπληρώσει είτε μόνο το όριο ηλικίας είτε μόνο τις απαιτούμενες ημέρες.

Αν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις κατά τη στιγμή υποβολής του αιτήματος τότε η έναρξη συνταξιοδότησης μεταφέρεται στην πρώτη του επομένου μήνα τη συνδρομής αυτών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα, του μήνα
υποβολής της αίτησης. Ειδικά στις περιπτώσεις συντάξεως λόγω θανάτου η σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εντός έτους από τον θάνατο, προκειμένου η συνταξιοδότηση να ξεκινήσει από την πρώτη του επομένου μήνα που έλαβε χώρα ο θάνατος του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου η διαδικασία απονομής γίνεται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος και
εκδίδεται άμεσα η σχετική απόφαση χωρίς να απαιτείται η με φυσική παρουσία, προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών .

Για την πληρότητα της ύλης παραθέτουμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σε περίπτωση συνταξιοδότησης για κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο (γήρας, αναπηρίας, θάνατος).

  •  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορίας
  •  Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπέζης με πρώτο όνομα του δικαιούχου
  •  Πρωτότυπα ασφαλιστικά βιβλιάρια
  •  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από δημόσια αρχή (Δημαρχείο)

Πέρα από τα ανωτέρω, στις περιπτώσεις αναπηρίας απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΠΑ και στις περιπτώσεις λόγω θανάτου απαιτούνται ληξιαρχική πράξη θανάτου, ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

Χρήσιμο θα ήταν στο σημείο αυτό να αναφερθούμε και στην τελευταία τροποποίηση που εισήγαγε το άρθρο 257 του Ν 4798/2021 σε σχέση με την προ συνταξιοδοτική βεβαίωση από τον e-ΕΦΚΑ ,την οποία εφόσον έχουν εκδώσει οι ενδιαφερόμενοι την προσκομίζουν μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να αναζητούνται στα τελευταία 2 έτη πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης και χορηγούνται εντός τριών μηνών από τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Έχουν την ισχύ απόφασης και διευκολύνουν και κυρίως επισπεύδουν τη διαδικασία συνταξιοδότησης.

Μετά την πιστοποίηση των ελευθέρων επαγγελματιών (δικηγόροι, λογιστές) και τη σύμπραξή τους στην απονομή της σύνταξης η βεβαίωση θα εκδίδεται και από τον πιστοποιημένο ελεύθερο επαγγελματία.

Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης η βεβαίωση θα εκδίδεται μια φορά και θα περιέχει στοιχεία για όλο τον εργασιακό βίο.
 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Μαργαρίτα Κάρδαρη
Μαργαρίτα Κάρδαρη

Πτυχιούχος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος με εξειδίκευση στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο